Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

Tylko teraz w super niskiej cenie!

Sprawd?
Zobacz wi?cej

Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Ka?da para wie, ?e w sypialni dobrze od czasu do czasu pozwoli? sobie na co? nowego. Na szcz??cie w dzisiejszych czasach mo?na spe?ni? swoje zachcianki bez wychodzenia z domu. Allegro ma w ofercie rozmaite gad?ety erotyczne, które odpowiedz? na potrzeby zarówno pań, jak i panów, którzy chcieliby urozmaici? swoje ?ycie erotyczne. Na co zwróci? uwag??

Zabawki erotyczne dla par

Akcesoria erotyczne niejedno maj? imi? – mog? by? u?ywane zarówno przez jedn? osob?, jak i przez pary. To doskona?y sposób na o?ywienie ?ycia intymnego pomi?dzy dwojgiem ludzi, kiedy do sypialni wdziera si? rutyna. Pierwszym, co przychodzi na my?l w kontek?cie mi?osnych igraszek s? z pozoru niewinne gad?ety, takie jak opaski na oczy czy kajdanki. Opaska powinna by? wykonana z ?liskiego i ch?odnego materia?u, aby dawa?a poczucie luksusu i przyjemnie ch?odzi?a powieki w chwilach uniesień. Dobrze jednak, aby materia? tworzy? nieprzepuszczaln? pow?ok? – aura tajemniczo?ci podniesie temperatur?! Kajdanki tak?e wyst?puj? w przeró?nych wariantach: z futerkiem, pluszem, kolorowe, z elementami lateksu b?d? ?wiekami. Wybór nale?y do u?ytkowników. Przed u?yciem ich nale?y si? jednak upewni?, ?e obie strony maj? ochot? na tak? zabaw?!

Zabawki erotyczne dla kobiet i m??czyzn

Po zabawki erotyczne cz?sto si?gaj? tak?e single. Wybór gad?etów dedykowanych kobietom i m??czyznom jest imponuj?cy – ka?dy znajdzie dla siebie co? odpowiedniego. Na Allegro dost?pny jest szeroki wybór wibratorów, które uwa?a si? za najpopularniejsze akcesoria w?ród kobiet. Najcz??ciej wybierane s? ich trzy typy: wibrator przypominaj?cy rzeczywisty cz?onek, wibrator w kszta?cie tradycyjnym oraz podwójny s?u??cy do stymulacji pochwy i ?echtaczki. Przy wyborze tego gad?etu warto zwróci? uwag? na kszta?t – niektóre wibratory s? proste, inne maj? specjalnie wyprofilowan? g?ówk?. Istotny jest tak?e materia? wykonania – wa?ne, by by? bezpieczny i nie podra?nia? skóry. Najcz??ciej jest to silikon. Zwró? uwag? na dodatkowe funkcje, takie jak ilo?? dost?pnych programów.

Gad?ety erotyczne dla m??czyzn równie? staj? si? coraz popularniejsze. Niewielkim, ale przynosz?cym mnóstwo rozkoszy sprz?tem, jest pier?cień wibracyjny, który mo?na za?o?y? na cz?onek, a tym samym stymulowa? go do erekcji. Na rynku dost?pne s? tak?e specjalne, przynosz?ce rozkosz masturbatory oraz gad?ety maj?ce na celu powi?kszenie cz?onka. Warto jednak uwa?a? i sprawdzi?, czy dany towar jest bezpieczny dla zdrowia.

Je?li masz ochot? na powiew ?wie?o?ci w sferze intymnej, zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tam mnóstwo ciekawych propozycji i inspiracji!


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果