W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY
123,99 z?
kup teraz
12,40 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
148,99 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
10 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Akcesoria tuningowe do samochodów

Akcesoria tuningowe to najtańszy, najszybszy i najprostszy sposób na to, aby zmieni? wygl?d swojego samochodu. Tuning wizualny samochodu mo?e obejmowa? jego wn?trze, nadwozie i podwozie. Mo?na zrobi? ca?e mnóstwo rzeczy. Auto mo?e by? bardziej sportowe albo bardziej eleganckie, je?li zastosuje si? chromowe dodatki, na przyk?ad tuningowe listwy ozdobne. Tuningowe orurowania s? ?wietnym dodatkiem do aut terenowych, SUV-ów, crossoverów i pickupów, dodaj? im wiele uroku. Tuningowe grille i zamienniki oryginalnych lamp mog? zdecydowanie odm?odzi? wygl?d samochodu, tak samo jak tuningowe os?ony grilla.

Z monta?em akcesoriów tuningowych poradzi sobie niemal ka?dy. Wystarczy tylko stosowa? si? do instrukcji monta?u, aby potem móc cieszy? si? z uzyskanych efektów pracy.

Chcesz zmieni? wygl?d zewn?trzny auta? Zajrzyj na www.rojhhn.live! Tysi?ce sprzedawców ma w swoich ofertach akcesoria, które pozwol? Ci stworzy? nowy wygl?d Twojego samochodu. Brewki i rz?sy tuningowe to elementy zmieniaj?ce wygl?d przednich reflektorów. Tuningowe diody, tuningowe neony i tuningowe stroboskopy to sposób na modyfikacje samochodowego o?wietlenia. Tuningowe dok?adki zderzaków, tuningowe końcówki t?umików (chromowane), a tak?e tuningowe lusterka, tuningowe os?ony grilla i tuningowe listwy ozdobne (chromowane albo w innym kolorze), pozwalaj? na dokonanie interesuj?cych zmian w wygl?dzie zewn?trznym pojazdu. Mo?na równie? modyfikowa? kolor nadwozia, cz??ci nadwozia albo jego wybranych elementów. Do tego celu s?u?? tuningowe folie samochodowe przeznaczone do oklejania karoserii. Tuning optyczny auta (tuning wizualny samochodu) to ciekawy sposób na uatrakcyjnienie wygl?du pojazdu.

Tuning mo?e równie? doda? pojazdowi funkcjonalno?ci. Przyk?adem mog? by? tuningowe nak?adki progowe i tuningowe orurowania, dzi?ki którym auta typu SUV i pickup s? nie tylko ciekawsze pod wzgl?dem wygl?du, ale i lepiej zabezpieczone przed uszkodzeniem, a tak?e przyjemniejsze dla w?a?ciciela, na przyk?ad za spraw? ?atwiejszego wsiadania do ?rodka.

Chcesz od?wie?y? wn?trze samochodu? Zajrzyj na www.rojhhn.live! Dzi?ki akcesoriom dost?pnym na www.rojhhn.live mo?na bardzo ?atwo przeprowadzi? tuning wn?trza kabiny samochodu. Do tego celu s?u?? tuningowe kierownice sportowe, tuningowe nak?adki na peda?y (najcz??ciej sportowe, chromowane), tuningowe mieszki ochronne na d?wigni? zmiany biegów i hamulca r?cznego, tuningowe tarcze zegarów (na przyk?ad bia?e w autach sportowych), tuningowe diody do pod?wietlania deski rozdzielczej i innych elementów, a tak?e tuningowe termometry i zegarki.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro