Bielizna m?ska

117 976ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY

PUMA SKARPETY SKARPETKI 3PAK 43-46

od
Super Sprzedawcy
Rozmiar
43-46
Marka
Puma
21,99 z?
kup teraz
27,89 z? z dostaw?
214 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Bielizna m?ska jest z oczywistych wzgl?dów niewidocznym detalem garderoby. Ka?dy zwraca uwag? na dobrze dobrany rozmiar spodni, dopasowan? koszul?. Nie znaczy to, ?e mo?na bagatelizowa? tak? spraw?, jak wybór bielizny. Odpowiednio dobrana m?ska bielizna ma przede wszystkim zapewni? komfort nosz?cemu j? m??czy?nie, co wi?cej, mo?e ona tak?e wp?yn?? na jego ogólny wygl?d. Czym kierowa? si?, wybieraj?c bielizn??

Jakie s? typy bielizny?

M?ska bielizna kojarzy si? g?ównie z majtkami. Wyst?puj? one w kilku rodzajach. Najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? wci?? slipy. Potrafi? one mi?dzy sob? ró?ni? si? sposobem umiejscowienia szwów. Popularne s? slipy bezszwowe – zapewniaj? bowiem du?? wygod?. Co wi?cej, tego typu slipy nie b?d? odznacza? si? pod cienkimi spodniami, na przyk?ad do garnituru.

Drugi z najpopularniejszych typów bielizny to bokserki. S? one uwa?ane za najbardziej komfortowe majtki dla osób aktywnych fizycznie. Szorty z kolei przypominaj? bokserki, jednak s? znacznie lu?niejsze. Nie przylegaj? do ud, a tak?e maj? d?u?sze nogawki. Bielizn? tego typu nale?y tak dobiera?, by by?a do?? dobrze dopasowana, jednak nie uciska?a zbyt mocno – b?dzie to powodowa? dyskomfort, mo?e tak?e przyczyni? si? do obtar? miejsc intymnych.

Najlepiej kupowa? bielizn? bawe?nian?. Majtki wykonane z tworzyw sztucznych negatywnie wp?ywaj? na wentylacj?. Co wi?cej, mog? one tak?e powodowa? obtarcia, jak równie? prowadzi? do zmian skórnych. Je?eli preferujemy elastyczn? bielizn?, mo?na szuka? takiej, która ma niewielk? domieszk? tworzyw sztucznych, na przyk?ad elastanu.

Jednak bielizna dla panów to nie tylko majtki. S? to tak?e skarpety. One równie? powinny by? starannie dobrane. Nie mog? zbytnio uciska? – pogorsza to kr??enie. Na zim? warto wybiera? d?u?sze i grubsze, na lato za? popularne ?stópki”.

Do bielizny zalicza si? równie? podkoszulki. Maj? one ró?n? form?, a ich funkcje to przede wszystkim ogrzewanie, a tak?e zapobieganie nieestetycznemu prze?witywaniu koszuli. Tak samo jak podkoszulki, tak i kalesony maj? zapewni? odpowiednie ogrzewanie, tyle ?e kończyn dolnych.

Na rynku dost?pna jest bielizna wielu producentów. Do dyspozycji klientów jest na przyk?ad bielizna m?ska Calvin Klein. Oferowana tak?e przez Atlantic bielizna m?ska równie? jest warta uwagi. Taki typ garderoby, jakim jest m?ska bielizna, warto zawsze kupowa? w najwy?szej jako?ci, by zapewni? sobie wygod? i unikn?? niepotrzebnego dyskomfortu. Przejrzyj ofert? Allegro!


Podkategorie

cofnij do Odzie?, Obuwie, Dodatki
Bielizna m?ska

Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

dostawa z Polski

Marka

WI?CEJ (280)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro