?Chemia blacharsko-lakiernicza

78 590ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

Rozpuszczalnik NITRO X 5L

od
Super Sprzedawcy
20,00 z?
z kurierem
kup teraz
28,99 z? z dostaw?
123 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY
-13%149,99 z?
129,90 z?
kup teraz
12,99 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
138,89 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
41 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L

od
Super Sprzedawcy
27,50 z?
z kurierem
kup teraz
36,49 z? z dostaw?
46 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Rozpuszczalnik NITRO X 5L

od
Super Sprzedawcy
20,00 z?
z kurierem
kup teraz
28,99 z? z dostaw?
26 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Lakiery, podk?ady, zaprawki

Warstwa lakiernicza na samochodzie pe?ni podwójn? rol?. Z jednej strony zapewnia samochodom pi?kny wygl?d, gdy? kolor ma ogromny wp?yw na urod? auta. Z drugiej warstwa lakiernicza chroni pojazd przed korozj?. Od wielu lat producenci samochodów stosuj? lakiery ekologiczne, które s? pozbawione o?owiu. Grubo?? warstw lakieru i podk?adu jest coraz cieńsza, a ze wzgl?du na brak wielu dotychczasowych sk?adników (np. o?owiu) s? one coraz bardziej podatne na uszkodzenia. Nic zatem dziwnego, ?e coraz wi?cej, ca?kiem jeszcze m?odych aut, posiada widoczne uszkodzenia warstwy lakierniczej. Naprawy lakiernicze s? drogie, dlatego du?ym powodzeniem ciesz? si? ?rodki, dzi?ki którym auto mo?na naprawi? samodzielnie albo uchroni? je przed uszkodzeniami. Tym bardziej ?e w wi?kszo?ci przypadków s? to ?rodki niedrogie i bardzo skuteczne.

Dzi?ki www.rojhhn.live samodzielnie zabezpieczysz lakier przed uszkodzeniami! Lepiej zapobiega?, ni? leczy?. W?ród tysi?cy ofert na www.rojhhn.live znale?? mo?na ?rodki do zabezpieczana przed rdz?, ?rodki umo?liwiaj?ce odnawianie lakieru (np. na bazie wosków), polerowanie (w wielu przypadkach ?adnie od?wie?a lakier), glinowanie (zabieg niezb?dny przed odnawianiem lakieru), a tak?e nab?yszczanie na matowy lakier. www.rojhhn.live to tak?e najlepsze miejsce, aby zakupi? pow?oki ochronne na lakier: na bazie wosków, ceramiczne lub inne. Najlepsze chroni? tak?e przed zarysowaniami ró?nego rodzaju (zw?aszcza w przypadku pow?ok ceramicznych).

Dzi?ki www.rojhhn.live samodzielnie naprawisz lakier po uszkodzeniach Korozja i otarcia – to najpopularniejsi wrogowie lakierów samochodowych. Na szcz??cie producenci chemii lakierniczej posiadaj? w swojej ofercie wszystko, co jest potrzebne, aby odpowiednio wykona? napraw?. Lakiery (aby je idealnie dobra?, stosuje si? kody lakierów z numeru VIN), podk?ady lakiernicze, utwardzacze lakieru, farby wodne (baza i akryl, cz?sto sprzedawane w atrakcyjnych cenowo zestawach). ?rodki s? ?atwe w stosowaniu, trzeba jedynie dok?adnie zapozna? si? z instrukcj? obs?ugi, a tak?e przygotowa? czyste i suche miejsce, zabezpieczone przed dzia?aniem wiatru i mo?liwo?ci? osadzania si? py?ów. Równocze?nie musi by? to miejsce ciep?e i dobrze wentylowane. www.rojhhn.live pomo?e Ci wykona? napraw? i przeprowadzi? skuteczne odnawianie lakieru

www.rojhhn.live to ogromny wybór ?rodków w jednym miejscu, sprzedawanych w najlepszych cenach. Nabywcy mog? liczy? na pomoc ze strony sprzedawców, tak?e w doborze odpowiednich zestawów. Co mo?e by? potrzebne? Numer VIN, aby odczyta? kod koloru, albo zdj?cie tabliczki znamionowej auta z kodem koloru.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro