Mycie i piel?gnacja samochodu

194 383oferty
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Akcesoria do mycia samochodu

Utrzymywanie samochodu w czysto?ci to nie tylko wymóg estetyczny, zwi?kszaj?cy atrakcyjno?? wizualn? pojazdu. Cz?ste mycie auta zdecydowanie zwi?ksza jego odporno?? na dzia?anie szkodliwych czynników niszcz?cych lakier. Stosowanie ?rodków myj?cych z woskiem i samego wosku skutecznie zabezpiecza karoseri? pojazdu przed korozj?.

Stosowanie specjalistycznych ?rodków czyszcz?cych do felg aluminiowych równie? wp?ywa na ich atrakcyjno??. Poza tym, tak jak w przypadku karoserii pojazdu, pozwala na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń (z dróg i py?u z klocków hamulcowych), mog?cych uszkodzi? w przysz?o?ci zewn?trzn? powierzchni? felg aluminiowych.

Mycie wn?trza auta i piel?gnowanie znajduj?cych si? tam elementów z tworzyw, skóry i materia?ów sprawia, ?e podró?owanie takim samochodem jest prawdziw? przyjemno?ci?. Dodatkowo piel?gnacja elementów wn?trza auta chroni je przed promieniowaniem ultrafioletowym i przed utrat? koloru zwi?zan? ze starzeniem si? materia?ów. Trzeba tylko dobiera? odpowiednie ?rodki.

Akcesoria do mycia samochodu i do czyszczenia jego wn?trza Typowy zestaw do mycia samochodu powinien sk?ada? si? z mi?kkiej g?bki (tylko one nie pozostawiaj? rys na lakierze), szczotki (przeznaczonej do czyszczenia progów, podwozia i felg), a tak?e naczynia, w którym mo?na wygodnie rozmiesza? szampon samochodowy z wod?. Ka?de mycie nale?y rozpocz?? od czyszczenia wst?pnego. Tutaj przyda si? myjka wysokoci?nieniowa do samochodu albo zwyk?y w?? ogrodowy z odpowiedni? końcówk?.

Mycie samochodu przed domem powinno obejmowa? równie? czyszczenie szyb za pomoc? odpowiednich ?rodków. Nie powinno si? my? szyb szamponem z woskiem, poniewa? powoduje to przyspieszone zu?ycie wycieraczek samochodowych. Jak czy?ci? wn?trze? Elementy z tworzyw sztucznych nale?y my? z pomoc? delikatnych ?rodków. Dopiero po wyschni?ciu mo?na stosowa? preparaty do ich piel?gnacji.

Felgi stalowe mo?na my? zwyk?ym szamponem samochodowych. Je?li samochód posiada felgi aluminiowe, zestaw do mycia samochodu powinien zawiera? równie? specjalny ?rodek do czyszczenia felg. Taki ?rodek zawiera zazwyczaj ?r?ce substancje, dlatego trzeba go stosowa? z zastosowaniem wszelakich ?rodków ostro?no?ci.

Wszystko, co potrzebne do mycia auta znajdziesz na www.rojhhn.live! Tysi?ce sprzedawców oferuj? wszystko, czego potrzebujesz do piel?gnacji swojego auta: g?bki, szczotki do usuwania wody, szampony i woski do piel?gnacji, a tak?e ?rodki do czyszczenia szyb. Na Allegro znajdziesz te? najszersz? na polskim rynku ofert? ?rodków do piel?gnacji wn?trza samochodu – do kokpitu, do czyszczenia tapicerki, do ekranów dotykowych itd. Sprzedawcy oferuj? równie? profesjonalne preparaty do detailingu, a osoby prowadz?ce dzia?alno?? us?ugow? zwi?zan? z myciem pojazdów powinna zainteresowa? chemia dla myjni.


Podkategorie

cofnij do Chemia
Mycie i piel?gnacja

Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro