Oferty promowane

Oferty

dost?pne warianty
WARIANTY
17,90 z?
z kurierem
kup teraz
26,89 z? z dostaw?
10 osób kupi?o
1 - 60 z 4807 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Dlaczego czekolada to nie tylko wyrób cukierniczy?

Ka?dy, kto jest mi?o?nikiem czekolady, wie, ?e dzień bez niej jest dniem straconym. Cho? kojarzy si? g?ównie ze s?odyczami, czyli czym?, czego w?a?ciwie do ?ycia nie potrzebujemy, to jednak spo?ywanie jej mo?na jeszcze uzasadni? niezwyk?ymi w?a?ciwo?ciami i warto?ciami od?ywczymi. W?a?nie dlatego nie jest to zwyk?y wyrób cukierniczy, a co? znacznie wi?cej. Nie powinno jej zabrakn?? w diecie ucznia, studenta czy pracownika umys?owego.

Czekolada i jej historia

Czekolady powstaj? z ro?lin kakaowca, który najlepsze warunki do rozwoju ma w Ameryce Po?udniowej. To w?a?nie tam staro?ytne plemiona Majów nauczy?y si? wykorzystywa? ziarna tej ro?liny do zaparzania aromatycznego napoju dla najbogatszych osadników. W XV wieku ziarna kakaowca do Europy sprowadzi? Krzysztof Kolumb, ale z braku wiedzy, jakiej obróbce je podda?, nie zyska?y popularno?ci. Dopiero po up?ywie wielu lat i kolejnych wyprawach do Ameryki zyskano wiedz?, jak korzysta? z kakaowca. Prze?om przyniós? 1828 rok, kiedy opracowane metod? proszkowania tych ziaren, ??czenia ich z cukrem i t?uszczem, by nast?pnie przelewa? mas? do specjalnych form. To pozwoli?o stworzy? pierwsz? tabliczk? czekolady. Proces jej wytwarzania udoskonali? natomiast Rudolf Lindt. Do dzi? wyroby pochodz?ce ze Szwajcarii, Belgii czy Niemiec s? uwa?ane za najsmaczniejsze.

Dlaczego warto je?? gorzk? czekolad??

Na rynku znajdziemy takie, które zadowol? ka?dego. Trzeba jednak?e przyzna?, ?e gorzka czekolada jest najmniej przetworzona i ma najwi?ksz? zawarto?? kakao, st?d te? w niej mo?na trafi? na najwi?cej warto?ci od?ywczych. A do nich nale?? na przyk?ad niacyna, w?glowodany, magnez, ?elazo czy flawonoidy. Czekolada wspiera prac? uk?adu nerwowego i mózgu, ale te? wywo?uje uczucie zadowolenia, poprawia nastrój. Nie ka?demu jednak czekolada deserowa odpowiada. Alternatyw? mo?e by? czekolada mleczna czy te? czekolada z orzechami, stanowi?ca po??czenie dwóch warto?ciowych elementów po?ywienia. Najbardziej kaloryczna z kolei jest czekolada bia?a wykonywana z mas?a kakaowego. Nie mniej kaloryczne s? te? czekoladki i przeró?ne bombonierki, cho? i one maj? rzesze mi?o?ników. Smaczna i równie zdrowa co gorzka mo?e by? czekolada do picia. Wa?ne jest jednak, by zawiera?a jak najwi?cej kakao, które odpowiada za jej warto?ci od?ywcze.

Oczywi?cie czekolada, podobnie jak ka?dy inny produkt spo?ywany, w nadmiarze mo?e szkodzi?. Dlatego te? kluczem do sukcesu jest umiar. I ogromne pok?ady silnej woli, by z ca?ej tabliczki zje?? tylko 3-4 kostki dziennie.


Podkategorie

cofnij do Czekolady i czekoladki
Czekolady i czekoladki
wi?cej podkategorii

Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

Zawarto?? kakao (%)

Cechy dodatkowe

WI?CEJ (12)

Certyfikat

WI?CEJ (10)

Waga netto (g)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro