W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

Oferta sponsorowana

SLUPEK PRZEDNI PRZOD LEWY BMW 1 E87

Stan
U?ywany
699,00 z?
kup teraz
69,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
729,00 z? z dostaw?
otrzymasz 10 monet
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Karoseria samochodu

Karoseria to cz??? nadwozia, która mie?ci si? na podwoziu i przymocowana jest do struktury no?nej pojazdu. G?ównym zadaniem karoserii jest okrycie mechanizmów samochodu i kabiny, w której znajduj? si? kierowca i pasa?erowie. Cz??ci karoserii zabezpieczaj? w ten sposób przed podmuchami powietrza czy niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i nisk? temperatur?. Karoseria spe?nia ponadto inn? istotn? funkcj? – w du?ej mierze stanowi bowiem o wzgl?dach estetycznych samochodu i wp?ywa na jego ca?o?ciowy wygl?d. Zadbana karoseria sprawia, ?e auto wygl?da na nowsze i bardziej komfortowe, dodaj?c mu przy okazji elegancji.

Jakie s? rodzaje cz??ci karoserii?

Do najwa?niejszych i podstawowych cz??ci karoserii zalicza si?:

  • dach,
  • drzwi (ich liczba zale?y od marki i modelu auta),
  • pokryw? baga?nika,
  • mask? (czyli pokryw? silnika),
  • b?otniki.

Oczywi?cie pe?en komplet cz??ci karoserii sk?ada si? z wielu innych elementów, z regu?y wymianie podlega zaledwie fragment nadwozia. Do takich sytuacji dochodzi zazwyczaj po st?uczce (np. w porannym korku czy na parkingu) lub w wyniku skorodowania danego elementu (najcz??ciej nadkola). W ofercie dost?pny jest bardzo du?y wybór cz??ci karoserii. Aby znale?? w?a?ciwy produkt, nale?y poszukiwa? artyku?u zgodnego z mark?, modelem i rocznikiem posiadanego pojazdu. Bardzo istotny jest te? kolor danej cz??ci. W celu najlepszego dobrania barwy cz??ci karoserii nale?y zapozna? si? z oznaczeniami koloru podanymi przez producenta, drugim rozwi?zaniem jest wizyta u lakiernika po dokonaniu zakupu. Decyzja o kolorze jest o tyle istotna, ?e b??dnie dobrana barwa b?dzie zazwyczaj bardzo widoczna, co z kolei prezentuje si? nieestetycznie.

Orygina? czy zamiennik?

Cz??ci karoserii to podstawowe elementy nadwozia, które pe?ni? przede wszystkim funkcje ochronne i wizualne. Zazwyczaj oryginalne produkty gwarantuj? trwa?o?? i solidno?? przez wiele lat. Z tego te? powodu zaleca si? wybór oryginalnych cz??ci karoserii posiadaj?cych atest producenta pojazdu. Cho? jest to rozwi?zanie najdro?sze, zapewnia jednocze?nie najwy?sz? jako?? wykonania oraz odporno?? na uszkodzenia. W ofercie dost?pne s? te? tańsze warianty, takie jak orygina?y z logo producenta cz??ci, zamienniki o jako?ci porównywalnej do orygina?u oraz zwyk?e zamienniki. Wyj?ciem bud?etowym mo?e by? te? zakup cz??ci karoserii u?ywanych lub uszkodzonych. Trzeba mie? jednak ?wiadomo??, ?e czas u?ytkowania tego typu elementów bywa znacz?co skrócony w stosunku do orygina?ów.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果