W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY

BMW Za?lepki Za?lepka kolektora ss?cego 33 mm x 6

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Inny
139,99 z?
z kurierem
kup teraz
14,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
145,89 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
14 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

ZESTAW USZCZELEK SMOKA OE OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI

od
Super Sprzedawcy
Pasuje do
Wiele modeli
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Opel (oryginalne OE)
134,00 z?
z kurierem
kup teraz
13,40 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
142,99 z? z dostaw?
17 osób kupi?o

OE BMW RURA WLOT DOLOT KANA? POWIETRZA E90 E91

od
Super Sprzedawcy
Pasuje do
Wiele modeli
Stan
Nowy
Producent cz??ci
BMW (oryginalne OE)
115,00 z?
z kurierem
kup teraz
11,50 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
123,00 z? z dostaw?
17 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

F90 ZA?LEPKA ZAMIENNIK EGR 1.9 TDI AWX ASZ AVF

od
Super Sprzedawcy
Pasuje do
Wiele modeli
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Inny
140,00 z?
z kurierem
kup teraz
14,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
145,90 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
10 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

BMW Za?lepki Za?lepka kolektora ss?cego 22 mm x 6

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Inny
129,99 z?
z kurierem
kup teraz
13,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
135,89 z? z dostaw?
otrzymasz 14 monet
10 osób kupi?o

TURBINA RENAULT LAGUNA 2 SCENIC 2 1.9DCI 120KM F9Q

od
Super Sprzedawcy
Stan
Regenerowany
Producent cz??ci
Garrett
-25%599,00 z?
449,00 z?
kup teraz
44,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 8 monet
20 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

P2015 Za?lepki kolektora ss?cy Audi VW 2.7 3.0 TDI

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Tafmet
270,00 z?
z kurierem
kup teraz
27,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
275,90 z? z dostaw?
9 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Za?lepki kolektora 33mm 6szt KPL BMW E46 E60 E90

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Victor Reinz
129,00 z?
z kurierem
kup teraz
12,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
137,00 z? z dostaw?
4 osoby kupi?y

CZUJNIK ZAWóR TURBINY EGR OPEL INSIGNIA 2.0CDTI

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Pierburg
145,00 z?
z kurierem
kup teraz
14,50 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
150,90 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
4 osoby kupi?y

ZAWóR TURBINY EGR N75 VW PASSAT B5FL KOMBI 1.9TDI

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Pierburg
100,00 z?
z kurierem
kup teraz
10,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
105,90 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
7 osób kupi?o
Oferta sponsorowana

ODMA OLEJU SEPARATOR BMW E46 320 323 325 328

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Hans Pries
249,00 z?
kup teraz
24,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
264,90 z? z dostaw?
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Silniki samochodowe i osprz?t

Silnik samochodu nie bez przyczyny okre?lany jest przez wielu sercem pojazdu – jest on niezb?dny do uruchomienia i prawid?owego dzia?ania auta. Raczej ka?dy w?a?ciciel samochodu bez trudu wska?e jego miejsce po otwarciu maski, nie wszyscy zdaj? sobie jednak spraw?, jak skomplikowanym w swojej budowie jest urz?dzeniem. Chocia?by z tego faktu mo?e dochodzi? do ró?nego rodzaju usterek, które prowadz? do niepoprawnego funkcjonowania jednostki nap?dowej, unieruchomienia pojazdu, a w skrajnych przypadkach nawet do niebezpiecznych sytuacjach na drodze. Warto te? doda?, ?e na szybko?? zu?ycia silnika lub poszczególnych jego elementów mo?e mie? wp?yw nieprawid?owy styl jazdy.

Silniki benzynowe i diesla – czym si? ró?ni??

Oba rodzaje jednostki nap?dowej do?? znacznie ró?ni? si? od siebie swoj? budow? i dzia?aniem. Informacja o tym, jaki rodzaj silnika znajduje si? w twoim aucie, jest kluczowa przy wyborze poszczególnych podzespo?ów i osprz?tu. G?ówna ró?nica mi?dzy obiema jednostkami nap?dowymi polega na rodzaju zap?onu – w silnikach benzynowych jest zap?on iskrowy, podczas gdy w dieslach dochodzi do tego samoczynnie. W praktyce oznacza to, ?e do wybuchu w benzyniaku dochodzi poprzez iskr? powsta?? za pomoc? ?wiecy zap?onowej. Silniki wysokopr??ne natomiast (czyli diesle) swoj? nazw? zawdzi?czaj? mocniejszej pracy t?oka – jest ona tak silna, ?e we wn?trzu cylindra ro?nie temperatura, co prowadzi do wybuchu bez koniecznej obecno?ci iskry.

Warto te? wspomnie? o kilku podstawowych parametrach silników jak cho?by uk?ad i liczba cylindrów. Najcz??ciej spotykane s? jednostki nap?dowe z cylindrami ustawionymi rz?dowo. Je?li silnik posiada np. 6 cylindrów, ma oznaczenie R6. Przy wi?kszej liczbie cylindrów stosuje si? ich widlaste u?o?enie pod k?tem 60 stopni lub 90 stopni. W takich wypadkach mo?na spotka? si? z okre?leniami typu V10 czy V12.

Jak wybra? podzespo?y do silnika?

Zgodnie z tym, co ju? wspomniano, przegl?daj?c ofert? podzespo?ów jednostek nap?dowych, nale?y mie? na uwadze przede wszystkim rodzaj silnika. Oprócz tego bardzo istotne s? oczywi?cie marka i model posiadanego auta czy rok jego produkcji. Ponadto do wyboru s? zarówno oryginalne cz??ci, jak i elementy zamienne. Pierwsze z wymienionych cechuj? si? lepsz? trwa?o?ci?, drugie natomiast mo?na naby? w ni?szej cenie. Alternatyw? jest równie? zakup silników samochodowych lub osprz?tu u?ywanego, nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e urz?dzenia te mog? do?? szybko ulec awarii.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Producent cz??ci

WI?CEJ (447)

Typ silnika

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane