Oferty promowane

Oferty

ENTIL ?EL NA OPARZENIA 30g

od
Super Sprzedawcy
Marka
inna
7,99 z?
z kurierem
kup teraz
13,89 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y

PANTHENOL Pianka 5 % 150 ml

od
Super Sprzedawcy
Marka
inna
Pojemno??
150 ml
10,99 z?
z kurierem
kup teraz
16,89 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y

Panthenol pianka 5%, 150ml

od
Super Sprzedawcy
Marka
inna
Faktor (SPF)
0
8,26 z?
z kurierem
kup teraz
14,25 z? z dostaw?
Oferta sponsorowana

ENTIL ?EL NA OPARZENIA 30g

od
Super Sprzedawcy
Marka
inna
7,99 z?
z kurierem
kup teraz
13,89 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y
1 - 60 z 500 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

powi?zane kategorie

Promieniowanie s?oneczne jest szkodliwe. Nie ma co do tego w?tpliwo?ci. S?ońce potrafi nas poparzy?, pojawiaj? si? przebarwienia oraz inne gro?ne konsekwencje. Mo?na jednak tego unikn??. Jak powinna wygl?da? piel?gnacja skóry po opalaniu i jakie dermokosmetyki do opalania wybra?? Sprawd?my!

Opalanie – przed i po...

Zdrowa opalenizna zale?y mi?dzy innymi od dobrego kosmetyku naniesionego równomiernie na twarz co najmniej 15 minut przed ekspozycj? na s?ońce. Przy czym nak?adanie produktu trzeba powtarza? kilkukrotnie w ci?gu dnia, równie? po kontakcie z wod?.

Dermokosmetyki do opalania maj? ró?n? posta?. Najcz??ciej to krem z filtrem oraz balsam do opalania. Niezale?nie jednak od formy, dermokosmetyki tego rodzaju powinny wyró?nia? si? pewnymi dobrymi cechami. Jakimi? Musz? one by? odporne na chlor i wod?, szybko si? wch?ania? i jednocze?nie nie zatyka? porów. Zadaniem dermokosmetyków do opalania jest jednak przede wszystkim ochrona przed promieniowaniem UV (UVA oraz UVB). Dobrej jako?ci krem z filtrem czy balsam do opalania przeciwdzia?aj? zatem powstawaniu zmarszczek oraz przebarwień. Licz? si? tak?e poprawa i ochrona j?drno?ci oraz elastyczno?ci skóry.

Najlepiej te?, je?eli dermokosmetyki do opalania zawieraj? ro?linne sk?adniki i s? produktami hipoalergicznymi. Nale?y wi?c oczekiwa?, ?e b?d? neutralizowa?y wolne rodniki, które s? odpowiedzialne za reakcje fotouczulaj?ce. Du?e znaczenie ma tak?e hamowanie sk?onno?ci do podra?nień, ?wi?du oraz wyprysków s?onecznych.

Je?li jeste?my rodzicami ma?ych dzieci, si?gajmy po krem z filtrem SPF 50. Taki produkt mo?e by? aplikowany dzieciom od 1. miesi?ca ?ycia. Ochroni i nawil?y wra?liw? skór?, nie wywo?uj?c efektu bielenia. W produkcie dedykowanym maluchom powinny znajdowa? si? np. witamina E, pantenol oraz alantoina.

Z kolei je?eli jeste?my osobami, które maj? problemy z naczynkami, przydadz? nam si? takie dermokosmetyki do opalania, które uszczelniaj? i zmniejszaj? krucho?? naczyń krwiono?nych oraz dzia?aj? przeciwrumieniowo.

Czego natomiast trzeba unika?, je?li chodzi o krem z filtrem b?d? balsam do opalania? Szukajmy produktów, które nie maj? w sobie alkoholu, aluminium, amoniaku, barwników, olejów mineralnych, parabenów, parafiny, silikonów, SLES, SLS oraz sk?adników pochodzenia zwierz?cego. Warto unika? równie? specyfików z substancjami zapachowymi.

Przy czym nawet je?eli si?gamy po dermokosmetyki do opalania, pami?tajmy, ?e d?ugie przebywanie na s?ońcu przyniesie wi?cej szkód ni? korzy?ci. Niezb?dna jest te? piel?gnacja skóry po opalaniu, wi?c krótko po powrocie z pla?y warto wzi?? orze?wiaj?cy, letni prysznic. W ten sposób zmyjemy nie tylko piasek i sól, ale te? resztki kosmetyków. Kiedy zakończymy opalanie, mo?emy równie? zastosowa? domowe sposoby. Ulg? przynios? dro?d?e, ogórek oraz aloes.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

Marka

WI?CEJ (70)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果