Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY

?wirek silkonowy 3,8l

Rodzaj ?wirku
silikonowy
9,99 z?
z kurierem
kup teraz
18,98 z? z dostaw?
323 osoby kupi?y

JRS Cat's best eco plus 40 l

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj ?wirku
drewniany
-17%92,00 z?
76,00 z?
z kurierem
kup teraz
84,00 z? z dostaw?
662 osoby kupi?y

JRS Cat's best eco plus 20l

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj ?wirku
drewniany
46,09 z?
z kurierem
kup teraz
54,09 z? z dostaw?
8 osób kupi?o

?wirek silkonowy 8 x 3,8L

Rodzaj ?wirku
silikonowy
76,99 z?
z kurierem
kup teraz
85,98 z? z dostaw?
176 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
119,99 z?
z kurierem
kup teraz
6,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
128,98 z? z dostaw?
127 osób kupi?o

?wirek silkonowy 8 x 3,8L

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj ?wirku
silikonowy
76,99 z?
kup teraz
85,98 z? z dostaw?
106 osób kupi?o

?wirek Benek Super Pinio 35l

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj ?wirku
drewniany
45,00 z?
kup teraz
53,99 z? z dostaw?
53 osoby kupi?y

?wirek silikonowy 12 x 3,8l komplet!

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj ?wirku
silikonowy
119,99 z?
kup teraz
6,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
128,98 z? z dostaw?
56 osób kupi?o

SUPER BENEK 25L -compact lawenda

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj ?wirku
bentonitowy
55,90 z?
kup teraz
64,89 z? z dostaw?
otrzymasz 4 monety
69 osób kupi?o

?WIREK SUPER BENEK COMPACT 25L

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj ?wirku
bentonitowy
53,90 z?
kup teraz
62,89 z? z dostaw?
otrzymasz 4 monety
253 osoby kupi?y

?WIREK SUPER BENEK LAWENDA 25L

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj ?wirku
bentonitowy
52,00 z?
kup teraz
60,99 z? z dostaw?
otrzymasz 4 monety
236 osób kupi?o

?wirek Super Benek Corn Cat 7l

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj ?wirku
kukurydziany
15,79 z?
kup teraz
24,78 z? z dostaw?
36 osób kupi?o

SUPER PINIO PODK?AD DRZEWNY 35L

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj ?wirku
drewniany
45,00 z?
z kurierem
kup teraz
53,99 z? z dostaw?
49 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Cat's best Original 40l

Rodzaj ?wirku
drewniany
-22%102,00 z?
78,79 z?
kup teraz
86,79 z? z dostaw?
hit
54 osoby kupi?y
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Najlepszy ?wirek dla kota – jaki wybra??

Maj?c dobry ?wirek dla kota, zapewniamy mu komfort u?ytkowania, a sobie ?atwo?? codziennego sprz?tania. To ?wirki sprawiaj?, ?e utrzymanie kota w domu nie stanowi obecnie wi?kszego problemu. ?wirek dla kotów istotnie wp?ywa te? na ch?? korzystania przez zwierz? z kuwety – niektóre koty s? naprawd? wybredne pod tym wzgl?dem.

Który ?wirek dla kota wybra?, aby obie strony by?y zadowolone?

Kuweta i ?wirek to obowi?zkowy element kociej wyprawki i chocia? nasi podopieczni nie zawsze maj? ochot? z nich korzysta?, nawet najbardziej opornego ucznia da si? do tego namówi?. Zanim ?wirki sta?y si? popularne, wykorzystywano piasek, trociny lub gazety – chyba nikomu nie trzeba t?umaczy?, ?e tego typu rozwi?zania nie by?y zbyt komfortowe ani higieniczne. ?wirki, dzi?ki w?a?ciwo?ciom antybakteryjnym i zbrylaniu si?, pomagaj? w utrzymaniu porz?dku oraz higieny. Dzi?ki temu, ?e mniej czasu po?wi?camy na sprz?tanie, mo?emy sp?dzi? go na zabawie z pupilem!

?wirki dost?pne s? w wielu ró?nych ods?onach, zatem wybór najlepszego rodzaju mo?e wydawa? si? problematyczny. A jednak, po okre?leniu potrzeb, uda si? wykona? to zadanie.

Jednym z najpopularniejszych typów jest ?wirek bentonitowy. To substancja naturalna pochodzenia skalnego. Jest to równie? ?wirek zbrylaj?cy – funkcjonalno?? ta przek?ada si? na bezproblemowe sprz?tanie, z drugiej jednak strony tego typu ?wirków nie mo?na spuszcza? w toalecie, poniewa? w kontakcie z wod? zmieniaj? struktur? na papkowat? i mog? zapycha? kanalizacj?. ?wirek bentonitowy wyst?puje w ró?nych wariantach zapachowych.

?wirek drewniany mo?e wyst?powa? w formie mniejszych lub grubszych drobin oraz zbrylaj?cej si? i niezbrylaj?cej. Zalet? tego rodzaju ?wirków jest przyjemny, naturalny drzewny zapach oraz absolutna biodegradowalno??. Mo?na sp?ukiwa? go w toalecie lub wysypywa? w ogrodzie – to najbardziej ekologiczna opcja.

?wirek silikonowy z kolei nie posiada w?a?ciwo?ci zbrylaj?cych i przyjmuje form? niewielkich kryszta?ków. Wch?anianie kociego moczu do wewn?trz drobin sprawia, ?e przykre zapachy tylko w nieznacznym stopniu unosz? si? w mieszkaniu. Jest to opcja nieco dro?sza ni? wspomniane powy?ej.

Je?li zastanawiasz si?, który ?wirek dla kota wybra?, we? pod uwag?, jakie masz wzgl?dem niego oczekiwania. Dobrymi produktami, które warto poleci?, s? np. ?wirek Cats Best i ?wirek Benek. Te i inne ?wirki oraz akcesoria dla kota kupisz na Allegro.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Marka

WI?CEJ (10)

Rodzaj ?wirku

Pojemno?? (l)

Waga (kg)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro