Filatelistyka, znaczki pocztowe

187 416ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Dwunasta licytacja Strefy Kolekcjonera. Sztuka z renomowanych galerii i domów aukcyjnych. Zobacz wi?cej

Oferty promowane

330,00 z?
kup teraz
16,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
350,00 z? z dostaw?
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Filatelistyka, czyli najpi?kniejsze znaczki pocztowe na Allegro

Chocia? wydawa? by si? mog?o, ?e znaczki pocztowe przechodz? do lamusa, okazuje si?, ?e wci?? maj? mnóstwo wielbicieli. Dawniej wyczekiwano nowych kolekcji i opracowywano metody odklejania ich od listów, aby jak najmniej je uszkodzi?, dzisiaj niewielu przejmuje si? ich losem czy w ogóle zwraca na nie uwag?. Niektóre modele kolekcjonerskie osi?gaj? jednak zawrotne sumy, a ich zbieranie uchodzi obecnie za bardzo wyszukane hobby. Co takiego jest w znaczkach i czy warto w nie inwestowa??

Znaczki – czy warto w nie inwestowa??

Filatelistyka dawniej by?a dosy? rozpowszechniona i zajmowa?o si? ni? wiele osób – znajomi wymieniali si? pozyskanymi okazami, kupowali coraz to nowe znaczki. Dzisiaj nie jest to ju? a? tak modne, a sta?o si? bardziej niszowym hobby.

Od pocz?tku swojej historii znaczki przedstawia?y naprawd? wszystko – wizerunki s?awnych osób, zwierz?ta, owoce, znane miejsca. Liczba kolekcji znaczków, jakie mo?na by?o kupi? w czasach ich najwi?kszej popularno?ci, by?a ogromna. Obecnie, chc?c wys?a? list, kupujemy najcz??ciej zwyk?y znaczek pozbawiony jakiejkolwiek wyszukanej grafiki. Dawniej znaczki odparowywa?o si? od koperty nad wrz?tkiem, aby zachowa? go w jak najlepszej formie! Nasi dziadkowie przechowywali pe?ne klasery, aby w odpowiedniej chwili wyj?? je z pó?ki i zaprezentowa? go?ciom. Czy dzisiaj warto kupowa? stare znaczki?

Oczywi?cie – wbrew pozorom znaczki pocztowe maj? nie tylko znaczenie kolekcjonerskie. Jak ju? zosta?o powiedziane, stare znaczki, g?ównie unikatowe lub wi???ce si? z jakim? konkretnym wydarzeniem, kosztuj? nawet kilkaset z?otych. Mo?e warto odkopa? domowe zbiory i sprawdzi?, co si? w nich kryje? By? mo?e to doskona?y pocz?tek cudownego hobby?

Znaczki pocztowe to równie? doskona?y pomys? na prezent dla kolekcjonera. Przed zakupem warto jednak rozezna? si?, jak du?a jest jego kolekcja znaczków i czy kolekcjonuje znaczki z danego okresu, czy te? wszystkie rodzaje.Znaczki mo?na podarowa? tak?e osobie, z któr? ??cz? nas relacje biznesowe b?d? formalne. To bardzo elegancki prezent – zw?aszcza je?li dotyczy konkretnego wydarzenia historycznego, znanej osoby, która ma szczególne znaczenie dla obdarowanego lub innego zjawiska, którym ta osoba si? interesuje.

Znaczki pocztowe mo?na wykorzysta? te? w nieco mniej typowy sposób, a mianowicie do dekoracji wn?trz. Chc?c doda? swojemu pomieszczeniu szyku, mo?na zamkn?? znaczki w ramie i zawiesi? na ?cianie lub postawi? na pó?ce. To ?wietny i nieoczywisty sposób na dekoracj? – na pewno wielu go?ci zwróci na to uwag?. Ten patent sprawdzi si? zarówno w domu, jak i w biurze.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果