Oferta sponsorowana

8x KO?CóWKA PHILIPS SONICARE PRORESULTS HX6018

od
Super Sprzedawcy
Przeznaczenie
do szczoteczek Philips
Liczba końcówek
8
133,00 z?
z kurierem
kup teraz
13,30 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
138,90 z? z dostaw?
otrzymasz 1 monet?

Oferty promowane

PHILIPS SONICARE KO?CóWKI ProResults HX6018 x 8

od
Super Sprzedawcy
Przeznaczenie
do szczoteczek Philips
Liczba końcówek
8
113,89 z?
kup teraz
5,69 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
119,69 z? z dostaw?
31 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

100% ORYGINALNA KO?CóWKA ORAL-B 3D WHITE

od
Super Sprzedawcy
Przeznaczenie
do szczoteczek Oral-B
Liczba końcówek
1
12,99 z?
kup teraz
19,58 z? z dostaw?
94 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

ORAL-B NAJNOWSZA G?óWKA EB50-1 CROSS ACTION

od
Super Sprzedawcy
Przeznaczenie
do szczoteczek Oral-B
Liczba końcówek
1
13,00 z?
z kurierem
kup teraz
18,90 z? z dostaw?
69 osób kupi?o
Oficjalny sklep
Oficjalny sklep
Oferta sponsorowana

G?ówki do szczoteczek Teesa SONIC BLACK soft

od
Super Sprzedawcy
Przeznaczenie
do innych szczoteczek
Liczba końcówek
2
35,00 z?
z kurierem
kup teraz
43,00 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Jak? ni? dentystyczn? wybra??

W ofercie dost?pnych jest wiele rodzajów nici dentystycznych, a ostateczny wybór w du?ej mierze zale?y od indywidualnych preferencji. Najpopularniejsza i najcz??ciej stosowana jest tradycyjna nylonowa ni? dentystyczna, jest ona wytrzyma?a i wygodna w u?ytkowaniu. Alternatyw? do niej mo?e by? ni? dentystyczna woskowana, któr? ?atwiej wsun?? w przestrzenie znajduj?ce si? pomi?dzy z?bami. Inny rodzaj nici to ni? dentystyczna z fluorem. Gwarantuje ona wype?nienie fluorem trudno dost?pnych miejsc, gdzie dotarcie pasty do z?bów jest utrudnione. Dzi?ki temu nitkuj?c z?by, mo?na nie tylko pozby? si? resztek pokarmu, ale równie? dodatkowo wzmocni? uz?bienie.

Je?eli przestrzenie mi?dzyz?bowe s? wyj?tkowo ma?e, mo?na skorzysta? tak?e z ta?m dentystycznych. S? one znacznie cieńsze ni? standardowe nici dentystyczne, przez co o wiele ?atwiej oczy?ci? jam? ustn? nawet przy bardzo ciasno u?o?onych z?bach.

Przeciwieństwem takiej sytuacji s? z?by, mi?dzy którymi wyst?puj? wyra?ne przestrzenie, cho? wci?? s? one zbyt ma?e, aby efektywnie skorzysta? ze szczoteczki do z?bów. W takim przypadku znakomicie sprawdzaj? si? p?czniej?ce nici dentystyczne. S? one grubsze od tradycyjnych, a do tego powi?kszaj? swoj? ?rednic? po kontakcie ze ?lin? lub wod?.

Jak korzysta? z nici dentystycznej?

Oprócz wyboru najlepszej nici dentystycznej, bardzo istotne jest jej w?a?ciwe stosowanie. Cho? wydaje si? to proste, wielu osobom mo?e sprawia? trudno?ci. Aby optymalnie oczy?ci? przestrzenie mi?dzy z?bami za pomoc? nici dentystycznych, warto pami?ta? o kilku istotnych zasadach:

  • zawsze korzystaj z nici o odpowiedniej d?ugo?ci. Zaleca si?, aby do wyczyszczenia wszystkich przestrzeni mi?dzyz?bowych wykorzysta? kawa?ek nici o d?ugo?ci oko?o 50 cm. Ni? nale?y nawin?? na ?rodkowy lub wskazuj?cy palec jednej d?oni, a mniejsz? jej cz??? na ?rodkowy lub wskazuj?cy palec drugiej d?oni;
  • przy czyszczeniu przestrzeni mi?dzy z?bami nici? dentystyczn? nale?y przesuwa? j? ruchem zygzakowatym w sposób delikatny, lecz zdecydowany. Uwa?aj, aby nie przerwa? nici. Za jej pomoc? utwórz liter? C, a nast?pnie przesuwaj j? wokó? ca?ego z?ba. Potem nale?y przesun?? nitk? do góry, dochodz?c do górnej cz??ci z?ba pocz?wszy od linii dzi?se?;
  • ni? przesuwaj wzd?u? z?bów, pami?taj te?, aby kolejn? przestrzeń czy?ci? dalszym fragmentem nici;
  • koniecznie czy?? obie strony z?bów, a tak?e ich tyln? cz???.

Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Liczba końcówek

WI?CEJ (5)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro