dost?pne warianty
WARIANTY
Oferta sponsorowana

Opti Free Express 355 ml firmy Alcon

od
Super Sprzedawcy
27,49 z?
z kurierem
kup teraz
33,39 z? z dostaw?
86 osób kupi?o

Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY

Renu Multiplus 360 ml

od
Super Sprzedawcy
20,99 z?
z kurierem
kup teraz
26,89 z? z dostaw?
324 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

Renu Multiplus 2x360 ml

od
Super Sprzedawcy
40,00 z?
kup teraz
46,70 z? z dostaw?
303 osoby kupi?y

RENU Multiplus 360ml

od
Super Sprzedawcy
19,90 z?
z kurierem
kup teraz
27,90 z? z dostaw?
74 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY
20,99 z?
z kurierem
kup teraz
26,89 z? z dostaw?
otrzymasz 1 monet?
80 osób kupi?o

Fresch Eye 500ml

od
Super Sprzedawcy
14,90 z?
z kurierem
kup teraz
22,90 z? z dostaw?
11 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
21,99 z?
z kurierem
kup teraz
27,89 z? z dostaw?
otrzymasz 1 monet?
14 osób kupi?o
1 - 60 z 4044 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Korekcja wzroku za pomoc? okularów to niejedyne dost?pne rozwi?zanie. W gr? wchodz? tak?e wygodne i szalenie dyskretne soczewki kontaktowe. Jako?? ich u?ytkowania jest w du?ej mierze zale?na od tego, czy utrzymuje si? je w nienagannej czysto?ci.

Jak dba? o swoje soczewki?

Szk?a kontaktowe wielokrotnego u?ytku to ogromna wydajno??. Mo?na wybra? takie, które nosi si? przez tydzień, miesi?c czy nawet rok. Podstaw? higienicznego u?ywania soczewek i zadowolenia z jako?ci widzenia, jak? oferuj?, jest ich w?a?ciwa piel?gnacja. Z regu?y soczewki zdejmuje si? przed pój?ciem spa?. Nale?y wyrobi? sobie nawyk, polegaj?cy na codziennym zak?adaniu i zdejmowaniu soczewek w tej samej kolejno?ci, aby nie pomyli? lewej z praw?. Kolejnym niezb?dnym nawykiem jest codzienne p?ukanie soczewek oraz pojemnika, w którym si? znajduj?. Nie wolno robi? tego za pomoc? wody z kranu lub ?adnej innej ze wzgl?du na mo?liwo?? zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Stosuje si? w tym celu specjalne p?yny do piel?gnacji soczewek.

Dlaczego to takie wa?ne?

Soczewki, podobnie jak okulary, s? stale nara?one na dotykanie brudnymi palcami, wnikanie drobinek kurzu i inne zanieczyszczenia. Mikroorganizmy, które przedostaj? si? pod soczewk?, mog? si? sta? potencjalnymi ogniskami zaka?enia i doprowadzi? do wielu niebezpiecznych chorób. Dotykanie soczewek podczas zdejmowania i wk?adania brudnymi palcami czy przechowywanie ich w niezbyt czystym pojemniku pot?guje mo?liwo?? wyst?pienia infekcji. Niestety, woda z kranu nie gwarantuje czysto?ci mikrobiologicznej.

Co daj? u?ytkownikowi p?yny do soczewek?

Do wi?kszo?ci p?ynów piel?gnuj?cych szk?a kontaktowe do??czone s? wygodne pojemniczki na soczewki – aby przechowywa? je w zamkni?ciu i zapewni? ich pe?n? sterylno??. Je?li ju? posiadasz takie pojemniczki – mo?esz wybra? nieco tańsz? alternatyw? preparatu bez nich w zestawie. Produkty do piel?gnacji soczewek maj? odpowiedni sk?ad chemiczny – nie podra?niaj? ?luzówki oka, nie powoduj? reakcji alergicznych. Ich najwi?kszym atutem jest aktywno?? dezynfekcyjna – likwiduj? osady bia?kowe z powierzchni soczewek, zapewniaj?c ich idealn? przejrzysto??, oraz usuwaj? wszelkie patogeny. Substancje dodatkowe zawarte w p?ynach powoduj? uczucie ukojenia na powierzchni oka, a tak?e nawil?aj? soczewk?, zapewniaj?c jej d?ugotrwa?? jako??.

Dobry p?yn do soczewek powinien by? priorytetem dla osób, które planuj? zaprzyja?ni? si? ze szk?ami kontaktowymi na d?u?ej! Warto skorzysta? z ich wi?kszych pojemno?ci – zapewniaj? lepsz? wydajno??.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果