Oferta sponsorowana

Zima Skorpiona Andrew Kaplan

Ok?adka
mi?kka ze skrzyde?kami
Rok wydania
2019
27,99 z?
kup teraz
39,98 z? z dostaw?
Oferta sponsorowana

Stacja Zodiak Tom Harper

Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2016
9,90 z?
kup teraz
21,89 z? z dostaw?

Oferty promowane

Iluzjonista Remigiusz Mróz

Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2019
40,02 z?
z kurierem
kup teraz
46,01 z? z dostaw?
72 osoby kupi?y
Oficjalny sklepOficjalny sklep
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Z?ota klatka Camilla L?ckberg

Ok?adka
mi?kka ze skrzyde?kami
Rok wydania
2019
24,90 z?
kup teraz
31,89 z? z dostaw?
30 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

ILUZJONISTA - Remigiusz Mróz

Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2019
27,72 z?
z kurierem
kup teraz
34,40 z? z dostaw?
37 osób kupi?o

Pokrzyk

Ok?adka
mi?kka
25,96 z?
kup teraz
32,65 z? z dostaw?
15 osób kupi?o

Oferty

Inferno

Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2014
24,99 z?
kup teraz
31,68 z? z dostaw?
1 osoba kupi?a

ROBERT LUDLUM 30 KSI??EK

Ok?adka
brak informacji
150,00 z?
kup teraz
15,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
156,00 z? z dostaw?

?mijowisko

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka ze skrzyde?kami
Rok wydania
2019
21,99 z?
z kurierem
kup teraz
30,98 z? z dostaw?
176 osób kupi?o

Irlandczyk. Charles Brandt.

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
31,25 z?
z kurierem
kup teraz
37,94 z? z dostaw?
18 osób kupi?o

LISTY ZZA GROBU, REMIGIUSZ MRóZ

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2019
25,74 z?
z kurierem
kup teraz
32,43 z? z dostaw?
1 osoba kupi?a
Oferta sponsorowana

EGZEKUCJA, TOMASZ TUROWSKI

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2018
33,99 z?
z kurierem
kup teraz
40,68 z? z dostaw?
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Thrillery, ksi??ki sensacyjne i krymina?y

Thrillery, znane te? jako dreszczowce, to utwory sensacyjne, których g?ównym celem jest wywo?anie u czytelnika lub widza dreszczyku emocji. Fabu?a takich utworów pe?na jest zwykle napi?cia i zwrotów akcji, dzi?ki czemu pojawia si? efekt zaskoczenia i aura tajemniczo?ci. Krymina?y z kolei to gatunek pokrewny – w nich równie? nie brak zaskakuj?cych wydarzeń, ale wszystko po??czone jest w?tkiem zwi?zanym z przest?pstwem kryminalnym. Ksi??ki kryminalne i thrillery to jedne z najcz??ciej wybieranych pozycji przez czytelników. Co takiego przyci?ga ludzi do tego rodzaju literatury? Jakie s? najlepsze thrillery i krymina?y?

Dobry thriller – czyli jaki?

Mówi si?, ?e dobry thriller musi trzyma? w napi?ciu do ostatniej strony – to samo stwierdzenie pasuje do opisu idealnego krymina?u. Thrillery mo?na zaliczy? do kilku kategorii, w zale?no?ci od tematyki. Najcz??ciej spotyka si? thrillery psychologiczne, które przedstawiaj? skomplikowane procesy my?lowe bohatera lub obja?niaj? motywy jego czynów, kryminalne, opowiadaj?ce o zbrodni, medyczne, których akcja toczy si? w ?rodowisku medycznym, a tak?e polityczne i mniej popularne thrillery fantastyczno-naukowe oraz ksi??ki szpiegowskie. W przeciwieństwie do krymina?ów, których g?ównym celem jest rozwi?zanie zagadki dotycz?cej wskazania mordercy, thrillery nie musz? dotyczy? zbrodni – cz?sto ?ród?em napi?cia s? niejasno?ci i ciemna strona ludzkiego charakteru i niewyja?nione zjawiska.

Wiele osób si?ga po ksi??ki sensacyjne dla relaksu, podczas gdy inni twierdz?, ?e jest to zbyt absorbuj?ce, by móc dobrze wypocz?? i takie ksi??ki po prostu ich stresuj?. Najlepsze thrillery ostatniego czasu to m.in. ?Pacjentka”, czyli thriller psychologiczny i jedna z najbardziej oczekiwanych ksi??ek 2019 roku. Thrillery to jednak nie tylko ksi??ki obcoj?zycznych autorów – cho? przez wiele lat nie mieli?my polskich pozycji na pó?kach z thrillerami, na naszym rodzimym podwórku literackim tak?e powstaj? utwory tego typu. To m.in. trzymaj?ce w napi?ciu powie?ci Remigiusza Mroza. Je?li za? chodzi o krymina?y, polskich autorów nie brakuje – jedn? z najpopularniejszych pisarek tego gatunku by?a Joanna Chmielewska okre?lana jako polska Agata Christie. Maj?c ochot? na dobry krymina?, warto si?gn?? po ksi??ki Jo Nesbo, Harlana Cobena czy te? Agaty Christie.


Filtry

Allegro Smart!

Wydawnictwo

WI?CEJ (515)

Rok wydania

Kondycja

Wydanie

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro