Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

Ksi??ki detektywistyczne dla dzieci

Sprawd?
Zobacz wi?cej
Oferta sponsorowana

Guzik Czasu Czaplewska

Ok?adka
mi?kka
12,00 z?
kup teraz
24,00 z? z dostaw?

Oferty promowane

Nela w krainie orek

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
26,78 z?
z kurierem
kup teraz
33,47 z? z dostaw?
243 osoby kupi?y

Nela w krainie orek MA?A REPORTERKA

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
brak informacji
Rok wydania
2019
26,79 z?
z kurierem
kup teraz
35,78 z? z dostaw?
429 osób kupi?o

Psi Patrol 10 Figurek + Ksi??ka + Mata Figurki

od
Super Sprzedawcy
Bohater
Psi Patrol
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2019
Przedzia? wiekowy
dla przedszkolaków (3-5 lat)
79,90 z?
z kurierem
kup teraz
88,89 z? z dostaw?
462 osoby kupi?y

Antosiewicz M?dre bajki

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2017
Przedzia? wiekowy
dla przedszkolaków (3-5 lat)
7,98 z?
z kurierem
kup teraz
14,67 z? z dostaw?
585 osób kupi?o

Nela W Krainie Orek

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Przedzia? wiekowy
dla dzieci z klas I-III (6-9 lat), dla dzieci z klas IV-VI (10-12 lat)
28,20 z?
z kurierem
kup teraz
37,10 z? z dostaw?
22 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

pakiet 4x MINECRAFT 2 Kolekcja podr?czników gracza

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Przedzia? wiekowy
dla dzieci z klas I-III (6-9 lat), dla dzieci z klas IV-VI (10-12 lat)
62,50 z?
z kurierem
kup teraz
70,50 z? z dostaw?
66 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Elementarz Matematyka Oprawa Mi?kka Greg

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Przedzia? wiekowy
dla dzieci z klas I-III (6-9 lat)
13,70 z?
z kurierem
kup teraz
22,60 z? z dostaw?
26 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Jan Brzechwa Dzieciom - Najpi?kniejsze Wiersze

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2013
Przedzia? wiekowy
dla najm?odszych (0-2 lata), dla przedszkolaków (3-5 lat), dla dzieci z klas I-III (6-9 lat), dla dzieci z klas IV-VI (10-12 lat)
11,00 z?
z kurierem
kup teraz
19,90 z? z dostaw?
hit
166 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Elementarz. Czytamy Metod? Sylabow? wyd. GREG

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2017
Przedzia? wiekowy
dla przedszkolaków (3-5 lat), dla dzieci z klas I-III (6-9 lat)
12,80 z?
z kurierem
kup teraz
21,70 z? z dostaw?
hit
162 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

Czytanki Elementarz Czytamy Metod? Sylabow? ZESTAW

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2017
Przedzia? wiekowy
dla przedszkolaków (3-5 lat), dla dzieci z klas I-III (6-9 lat)
34,20 z?
z kurierem
kup teraz
43,10 z? z dostaw?
hit
131 osób kupi?o

BY?O SOBIE ?YCIE ENCYKLOPEDIA + P?YTA DVD

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2017
Przedzia? wiekowy
dla dzieci z klas I-III (6-9 lat)
45,80 z?
z kurierem
kup teraz
52,50 z? z dostaw?
65 osób kupi?o
Oferta sponsorowana

Czytaj z Albikiem KSI??KA interaktywna Weterynarze

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Przedzia? wiekowy
dla dzieci z klas I-III (6-9 lat), dla dzieci z klas IV-VI (10-12 lat)
44,00 z?
z kurierem
kup teraz
50,70 z? z dostaw?
1 osoba kupi?a
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Ksi??ki dla dzieci

Ksi??ki dla dzieci to jedne z najcz??ciej kupowanych pozycji ksi??kowych na polskim rynku – ogromna ilo?? dost?pnych tytu?ów mo?e zaskoczy? niejednego fana czytelnictwa. Czytanie dzieciom jest bardzo wa?ne dla ich prawid?owego rozwoju i budowania relacji mi?dzy rodzicem a maluchem. Jakie ksi??ki dla dzieci warto mie? na pó?ce w pokoju dzieci?cym? Jak kupowa? fajne ksi??ki dla dzieci?

Ksi??ki dla dzieci – jakie wybra??

Czytanie przed snem to wa?ny element codziennej rutyny dziecka – s?ysz?c g?os rodzica, maluch wycisza si? i czuje bezpiecznie, a tak?e mo?e wyobrazi? sobie ca?y ?wiat przedstawiony i sytuacje maj?ce miejsce w ksi??ce, co rozwija jego kreatywno?? i umiej?tno?? koncentracji. Ksi??ka dla dzieci to co? interesuj?cego – póki nie opanuj? umiej?tno?ci czytania, jej zawarto?? pozostaje zagadk? do momentu, kiedy rodzic zacznie czyta? j? na g?os, a gdy potrafi? czyta? same, perspektywa samodzielnego czytania wydaje im si? ekscytuj?ca i z rado?ci? poznaj? nowe historyjki. Ksi??ki dla dzieci kupi? mo?na w wielu miejscach, w tym na Allegro. Dost?pna jest szeroka oferta bajeczek o ró?nej tematyce. Na co warto zwraca? uwag?, wybieraj?c ksi??k? odpowiedni? dla dziecka?

Ksi??ki dla dzieci maj? ró?n? d?ugo?? – niektóre z nich s? bardzo krótkie, a ich wi?ksz? cz??? zajmuj? kolorowe rysunki. Tak najcz??ciej wygl?daj? ksi??eczki dla najm?odszych. Ilustracje s? bardzo wa?nym elementem – pobudzaj? wyobra?ni? dziecka i zach?caj? do czytania, równie? samodzielnego. Niektóre ksi??ki pisane s? wierszykiem, a szyk s?ów w zdaniach bywa poprzestawiany ze wzgl?dów artystycznych – w takiej sytuacji wa?ne, aby wersy by?y krótkie i ?atwe do zrozumienia. Niejasno?ci mog? zniech?ci? dziecko do dalszego poznawania historii. Chc?c zach?ci? malucha do samodzielnego czytania, nale?y wybra? ksi??k? pisan? du?ym rozmiarem czytelnej czcionki – dziecko, które uczy si? sk?ada? litery, b?dzie potrzebowa?o chwili do namys?u, zanim przeczyta ca?e s?owo, a wyra?ne litery z pewno?ci? u?atwi? mu zadanie. Kupuj?c ksi??ki dla dzieci, warto kierowa? si? ich upodobaniami – maluch lubi zwierz?ta? Mo?na wybra? bajk? o jego ulubionym gatunku. Interesuje go poznawanie ?wiata? Mo?e opowiadanie o czterech porach roku b?dzie dla niego ciekawe?


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Wydawnictwo

WI?CEJ (515)

Rok wydania

oferta ma

programy Allegro