Oficjalny sklep
Oficjalny sklep
Oferta sponsorowana

Motywacja pod lup?. Praktyczny poradnik

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2009
44,25 z?
z kurierem
kup teraz
darmowa dostawa

Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY

Jak mniej my?le?. Petitcollin Christel.

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2019
25,42 z?
z kurierem
kup teraz
32,11 z? z dostaw?
190 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Jak mniej my?le?. Petitcollin Christel.

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2019
25,42 z?
z kurierem
kup teraz
32,11 z? z dostaw?
144 osoby kupi?y

REGU?A 10X, GRANT CARDONE

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2017
39,90 z?
z kurierem
kup teraz
46,59 z? z dostaw?
otrzymasz 1 monet?
29 osób kupi?o

Sztuka elektroniki. Tom 1-2. Horowitz, Hill

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2018
186,89 z?
z kurierem
kup teraz
9,34 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
193,58 z? z dostaw?
8 osób kupi?o

Nuclear analytical Chemistry tomy 1-5

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda z obwolut?
Rok wydania
1971
599,99 z?
z kurierem
kup teraz
30,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
606,69 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet

Organic reagents in inorganic analysis

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda z obwolut?
Rok wydania
1976
399,99 z?
z kurierem
kup teraz
20,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
406,69 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet

Metabolic Syndrome and Neurological Disorders

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2013
169,99 z?
z kurierem
kup teraz
8,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
176,69 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet

Advances in x-ray analysis volume 22

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda z obwolut?
Rok wydania
1979
149,99 z?
z kurierem
kup teraz
7,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
156,69 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet

Fizjologia cz?owieka Konturek 2019

Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2019
149,00 z?
z kurierem
kup teraz
7,45 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
155,70 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y
699,00 z?
kup teraz
34,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
771,00 z? z dostaw?
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Ksi??ki naukowe na Allegro

Ksi??ki naukowe i popularnonaukowe pomagaj? przybli?y? zagadnienia naukowe zainteresowanym nimi osobom. Dzi?ki temu, ?e ich szeroka baza jest dzi? ?atwo dost?pna, wszyscy ch?tni maj? mo?liwo?? rozwija? swoj? wiedz? zarówno, je?li dan? dziedzin? zajmuj? si? zawodowo, jak i amatorsko. Czym ró?ni? si? ksi??ki naukowe od popularnonaukowych? Dlaczego warto mie? je w swojej biblioteczce?

Ksi??ki naukowe i popularnonaukowe – czym si? ró?ni??

Ksi??ki naukowe to zbiór wydań, których autorami s? osoby zwi?zane z nauk?, jak np. osoby posiadaj?ce dany stopień naukowy oraz badacze konkretnych zagadnień. Ksi??ki naukowe poruszaj? konkretn? tematyk?, przybli?aj?c wybrane zjawisko z wielu ró?nych perspektyw, np. w kontek?cie jego skutków, przyczyn, zalet i wad oraz wp?ywu na inne czynniki, a tak?e prezentuj?c wnioski p?yn?ce z analizy obranego materia?u badawczego. Ksi??ki naukowe cz?sto przeznaczone s? dla w?skiej grupy odbiorców, co jest uwarunkowane kilkoma czynnikami: j?zyk wykorzystywany w tego typu publikacjach jest specjalistyczny, co oznacza, ?e wyst?puje w nim terminologia w?a?ciwa danej dziedzinie i niekoniecznie zrozumia?a osobom spoza ?rodowiska. Oprócz tego ksi??ki naukowe opieraj? si? na sprawdzonym i skrupulatnie zbadanym materiale, a sam tekst przechodzi korekt? i weryfikacj?. Nast?pnie mo?na wykorzysta? go jako ?ród?o w innych pracach naukowych, powo?uj?c si? na badania i wnioski wysnute przez innych naukowców. Ksi??ki popularnonaukowe z kolei pisane s? o wiele bardziej przyst?pnym dla szerokiej grupy odbiorców j?zykiem. Poza tym od ksi??ek naukowych ró?ni? si? miejscem publikacji – o ile publikacje naukowe drukowane s? w specjalnych czasopismach i dziennikach naukowych b?d? monografiach, teksty popularnonaukowe mo?na znale?? w internecie czy te? gazetach o tematyce naukowej, lecz nie specjalistycznej.

Ksi??ki naukowe i popularnonaukowe – dlaczego warto po nie si?gn???

Popularnonaukowe i naukowe ksi??ki ??czy jednak wspólna cecha – mo?na wiele si? z nich dowiedzie?. Ksi??ki naukowe sprawdz? si? przede wszystkim u osób, których praca zawodowa wi??e si? z nauk?, a tak?e studentów. To dobre ?ród?o wiarygodnych informacji. Je?li jednak j?zyk specjalistyczny oka?e si? zbyt trudny do zrozumienia, mo?na si?gn?? po ksi??ki popularnonaukowe – to opcja dla tych, którzy chc? zdobywa? wiedz? dla siebie i rozwija? w?asne umiej?tno?ci, a niekoniecznie pisz? prace naukowe.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Rok wydania

Wydawnictwo

WI?CEJ (515)

oferta ma

programy Allegro