Oferta sponsorowana

A Dodo at Oxford PHILIP ATKINS

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2010
76,85 z?
z kurierem
kup teraz
83,75 z? z dostaw?

Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY
199,95 z?
z kurierem
kup teraz
10,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
208,94 z? z dostaw?
37 osób kupi?o

Criteria and Methods of Structural Optimization

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda z obwolut?
Rok wydania
1984
149,99 z?
z kurierem
kup teraz
7,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
156,69 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
189,90 z?
kup teraz
9,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
197,80 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y
399,00 z?
kup teraz
19,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
414,00 z? z dostaw?

david hamilton

Ok?adka
twarda z obwolut?
219,00 z?
kup teraz
10,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
238,00 z? z dostaw?

Gandhi

Ok?adka
twarda
Rok wydania
2001
219,00 z?
kup teraz
10,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
238,00 z? z dostaw?

Oferty

MA?Y KSI??? po angielsku

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
1995
-20%24,99 z?
19,99 z?
kup teraz
28,48 z? z dostaw?
29 osób kupi?o

Roald Dahl - The BFG

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
7,00 z?
z kurierem
kup teraz
15,99 z? z dostaw?
Autoryzowany sklepAutoryzowany sklep
Autoryzowany sklepAutoryzowany sklep

Harry Potter Box Set J. K. Rowling

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2018
194,69 z?
kup teraz
19,47 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
201,39 z? z dostaw?
8 osób kupi?o

Flights

Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2019
68,19 z?
z kurierem
kup teraz
76,18 z? z dostaw?
20 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Nauka, która rozwija

Nauka j?zyków obcych mo?e sprawia? ogromn? przyjemno?? nie tylko doros?ym, ale równie? dzieciom. Je?li odkryjemy, ?e nasza pociecha ma spore zdolno?ci j?zykowe, powinni?my piel?gnowa? je od najm?odszych lat. Warto b?dzie poza nauk? w szkole zdecydowa? si? równie? na szko?? j?zykow?, która rozwinie umiej?tno?ci i zainteresowania naszego dziecka. Oczywi?cie pomocne oka?? si? tutaj ksi??ki obcoj?zyczne. Tak naprawd? nic nie stoi na przeszkodzie, aby dziecko uczy?o si? tak?e w domu.

Czy warto uczy? si? j?zyków?

Nauka j?zyków mo?e naszemu dziecku bardzo si? przyda?. Du?o mówi si? o tym, ?e j?zyki obce rozwijaj? nasz umys? i dzi?ki nim znacznie ?atwiej przychodzi nauka ka?dego przedmiotu w szkole. W nauce obcych j?zyków bardzo du?? rol? odgrywaj? ksi??ki zagraniczne. Dziecko nie powinno si? ich ba? nawet wtedy, gdy jeszcze nie do końca rozumie tre??. Czytaj?c lub tylko przegl?daj?c takie ksi??ki, znacznie szybciej nauczy si? pos?ugiwa? j?zykiem i wzbogaci swoje s?ownictwo. Tak naprawd? literatura obcoj?zyczna mo?e okaza? si? pomocna na ka?dym etapie nauki. Nawet nie zauwa?ymy, gdy dziecko b?dzie w stanie przeczyta? i przet?umaczy? nam ca?? ksi??k?! Nauki j?zyka obcego nie trzeba si? obawia? ani uwa?a? za szczególnie trudn?, warto do niej zmotywowa? i postawi? na dobre opracowania.

Gdzie kupi? ksi??ki obcoj?zyczne?

Tak naprawd? nie zawsze wiemy, gdzie uda? si? w momencie, gdy potrzebna jest nam literatura zagraniczna. Bardzo wiele propozycji znajdziemy w tematycznych ksi?garniach (w wi?kszych miastach), w antykwariatach oraz w internecie. Do wyboru mamy ksi??ki, które mog? okaza? si? pomocne na ka?dym etapie nauki j?zyka. Nie brakuje tam równie? propozycji dla dziecka. Musimy jednak pami?ta? o tym, aby nie zmusza? naszej pociechy do czytania w obcym j?zyku. Najlepiej b?dzie, je?li sama si?gnie po zagraniczn? literatur? i odkryje, jak wiele daje jej poznawanie j?zyków. Wbrew pozorom czytaj?c ksi??ki zagraniczne, tak naprawd? mamy równie? okazj? pozna? kultur? danego kraju, co mo?e by? niesamowicie rozwijaj?cym prze?yciem. Pami?tajmy o tym, ?e ka?de dziecko powinno mie? jak?? pasj?. Je?li nasze dziecko interesuj? j?zyki obce, to warto je w tym umiej?tnie wspiera?. Nauka j?zyków b?dzie z pewno?ci? niesamowicie pasjonuj?ca, a umiej?tno?ci te przydadz? si? w dalszym, doros?ym ?yciu. Dzi?ki temu nasze dziecko b?dzie w stanie bez problemu porozumie? si? z ka?dym, co b?dzie du?ym u?atwieniem.


Podkategorie

cofnij do Ksi??ki i Komiksy
Ksi??ki obcoj?zyczne

Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Wydanie

Rok wydania

Wydawnictwo

WI?CEJ (515)

oferta ma

programy Allegro