Oferta sponsorowana

40 PRZEPISóW KRóLOWEJ FASOLI

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2016
51,68 z?
z kurierem
kup teraz
58,37 z? z dostaw?

Oferty promowane

Anger Nowe AlaAntkowe BLW

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2017
26,45 z?
z kurierem
kup teraz
33,14 z? z dostaw?

Zimna kuchnia

Ok?adka
twarda
Rok wydania
2018
69,00 z?
kup teraz
81,20 z? z dostaw?
8 osób kupi?o

Oferty

Wege. Jamie Oliver.

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
53,98 z?
z kurierem
kup teraz
60,67 z? z dostaw?
8 osób kupi?o

Niskow?glowodanowe oszustwo

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2014
9,99 z?
z kurierem
kup teraz
16,69 z? z dostaw?

S?odko?ci w insulinooporno?ci

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
28,86 z?
z kurierem
kup teraz
35,55 z? z dostaw?
44 osoby kupi?y

Flexitarianizm

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
43,99 z?
z kurierem
kup teraz
50,68 z? z dostaw?
11 osób kupi?o

Pyszna Hiszpania

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2015
13,99 z?
z kurierem
kup teraz
20,69 z? z dostaw?

Zio?owa klinika odchudzania

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2015
18,99 z?
z kurierem
kup teraz
25,69 z? z dostaw?

Baby by Ann

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2019
32,93 z?
z kurierem
kup teraz
39,62 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y

W?dliny domowe

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
53,25 z?
z kurierem
kup teraz
59,94 z? z dostaw?
otrzymasz 4 monety
10 osób kupi?o

Flexitarianizm

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
43,99 z?
z kurierem
kup teraz
50,68 z? z dostaw?
10 osób kupi?o

Baby by Ann

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2019
32,93 z?
z kurierem
kup teraz
39,62 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y

Wege Jamie Oliver - 24 H

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2019
79,99 z?
z kurierem
kup teraz
87,99 z? z dostaw?
29 osób kupi?o

Fit przepisy od baletnicy

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
mi?kka
28,74 z?
z kurierem
kup teraz
35,43 z? z dostaw?
25 osób kupi?o
Oferta sponsorowana

ZRALY: Kurs wiedzy o winie IDEALNY PREZENT

Ok?adka
twarda
Rok wydania
2019
129,00 z?
kup teraz
12,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
145,00 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y
Oferta sponsorowana

Szyd?owska Wino

Ok?adka
twarda
15,00 z?
kup teraz
28,50 z? z dostaw?
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Ksi??ki kucharskie na Allegro

W dzisiejszym ?wiecie wszystko kr?ci si? wokó? internetu, co jest cz?stym argumentem ksi??kowych sceptyków przeciwko wydawaniu jakichkolwiek poradników i innych pozycji w postaci papierowej. Okazuje si? jednak, ?e druk, a wraz z nim ksi??ki kucharskie wci?? maj? bardzo szerokie grono fanów. Co mo?e przekona? do zakupu ksi??ek z przepisami, je?li wszystko dost?pne jest w internecie? Odpowiadamy.

Ksi??ki kucharskie – czy warto?

Ksi??ki kulinarne to bardzo popularny rodzaj ksi??ek, co mo?na stwierdzi? nawet podczas zwyk?ej wizyty w ksi?garni – stanowiska po?wi?cone poradnikom kulinarnym pe?ne s? pozycji z pi?knymi ok?adkami, na które patrz?c, ma si? ochot? pobiec do restauracji. Wiele osób twierdzi, ?e w dobie internetu kupowanie ksi??ek nie ma sensu – ich zdaniem to strata pieni?dzy, podczas gdy wszystko dost?pne jest zupe?nie za darmo. Przepisy internetowe maj? jednak swoje wady – przede wszystkim, poza kilkoma wyj?tkami, nigdy nie mo?na by? pewnym autora, poniewa? w sieci publikowa? mo?e ka?dy, kto ma na to ochot?, zw?aszcza je?li chodzi o niezweryfikowane portale.

Kupuj?c ksi??ki kucharskie, znamy nazwisko autora. Cz?sto s? to znane osobisto?ci, takie jak restauratorzy czy kucharze. Ksi??ki kulinarne dziel? si? na kilka grup: mog? zawiera? przepisy dotycz?ce kuchni tradycyjnej i regionalnej, przepisy na konkretne okazje, jak np. ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, a tak?e przepisy odpowiednie dla osób przestrzegaj?cych diet, np. diety bezglutenowej, wegetariańskiej, wegańskiej i innych. Jeszcze jedn? zalet? ksi??ek kucharskich jest fakt, ?e cz?sto zawieraj? ciekawostki i porady dotycz?ce konkretnych produktów i technik. W ksi??ce ?atwo zanotowa? swoje w?asne uwagi – przepisy mo?na modyfikowa?, gotowanie ma by? przyjemno?ci?! Chc?c zacz?? przygod? z gotowaniem, warto wybra? ksi??ki kucharskie dla pocz?tkuj?cych, które cz?sto zawieraj? oznaczenie o poziomie zaawansowania. Zawieraj? niezbyt skomplikowane przepisy, które mo?na wykorzysta? bez konieczno?ci zakupu specjalnych sprz?tów kuchennych czy trudnych w przygotowaniu i trudno dost?pnych produktów. Jak wiadomo, apetyt ro?nie w miar? jedzenia, dlatego wraz z up?ywem czasu i ilo?ci? przygotowanych dań, z pewno?ci? pojawi si? ch?? do przyrz?dzenia wi?kszej ilo?ci coraz trudniejszych przepisów. Gotowanie mo?e sta? si? prawdziwym hobby! Je?li chodzi o ksi??ki kucharskie, cena mo?e waha? si? od kilkunastu do kilkudziesi?ciu z?otych, w zale?no?ci od jej grubo?ci, rodzaju przepisów i autora.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Rok wydania

Wydawnictwo

WI?CEJ (462)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 

popularne miasta