Medycyna naturalna

89 015ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

Naturalny skuteczny olejek CBD 5%!

Sprawd?
Zobacz wi?cej

Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Medycyna naturalna – preparaty zio?owe i mineralne

Medycyna naturalna to termin, którego wiele osób si? boi. Zupe?nie niepotrzebnie. kryje si? pod nim bowiem wszystko to, co najlepsze w naturze – niesamowita moc zió?, soków i witamin. Jak si? okazuje, umiej?tne w??czenie ich do diety mo?e znacznie poprawi? stan naszego zdrowia i wp?yn?? korzystnie na samopoczucie. Warto jednak pami?ta?, ?e medycyna niekonwencjonalna nie powinna ca?kowicie zast?powa? medycyny tradycyjnej, a wi?c w razie powa?nych problemów nale?y uda? si? do lekarza. Preparaty zio?owe i mineralne traktujmy jako istotny dodatek i nie bójmy si? po nie si?ga?.

Oleje ro?linne, naturalne soki, kremy i ma?ci – czy warto?

Oleje i olejki wci?? zyskuj? na popularno?ci i docenia je coraz wi?cej osób. Mowa nie tylko o olejach spo?ywczych – o zdrowotnych w?a?ciwo?ciach oleju kokosowego czy oliwy z oliwek nikomu nie trzeba ju? mówi?. Na rynku dost?pnych jest ca?e mnóstwo olejków, które mog? wspiera? leczenie niektórych chorób. Doskona?ym przyk?adem jest olej ?ywokostowy z gojnika. Ten preparat ma pozytywny wp?yw na tkank? kostn? – u?ywa si? go przy leczeniu rwy kulszowej, chorób kr?gos?upa, bioder lub kolan, a tak?e nerwobóli i bóli przezi?bieniowych. Jest przeznaczony do u?ytku zewn?trznego – powinien by? wmasowywany w skór? w obola?ych miejscach. Warte uwagi s? tak?e olejki eteryczne, które wykorzystywa? mo?na w aromaterapii.

Naturalne soki to temat, który coraz cz??ciej go?ci w Polsce, a ich dobroczynny wp?yw na nasze zdrowie jest nag?a?niany. Dobrym przyk?adem jest sok z aloesu – dzi?ki zawarto?ci witaminy C wzmacnia uk?ad odporno?ciowy i oczyszcza organizm, a tak?e reguluje prac? uk?adu trawiennego. Warto zainteresowa? si? tak?e sokiem z brzozy. W swoim sk?adzie zawiera on potas, magnez, mied? i inne pierwiastki wa?ne dla prawid?owego funkcjonowania organizmu. Doskonale wzmacnia przy tym odporno?? i przyspiesza leczenie przezi?bień oraz dzia?a przeciwgor?czkowo. To tylko niektóre z zalet tych soków. To naturalne preparaty witaminowe, które uzupe?niaj? odporno?? organizmu. Naturalna medycyna to tak?e naturalne kremy i ma?ci. Dobrym przyk?adem jest ma?? konopna. Cho? mo?e wydawa? si? produktem kontrowersyjnym, to bardzo skuteczny preparat, który zwalcza bóle mi??niowo-stawowe, a tak?e obrz?ki. Mo?e by? ukojeniem przy zapaleniu stawów, rwie kulszowej lub urazach. Swoje pozytywne dzia?anie ma?? zawdzi?cza olejowi z konopi, który dzia?a regeneruj?co i przeciwzapalnie.

Na Allegro znajdziesz szeroki wachlarz naturalnych produktów. Wybierz z g?ow? – pami?taj, by uczyni? je jedynie dodatkiem do swojej diety lub kuracji, a je?li leczysz si? farmakologicznie, skonsultuj t? decyzj? z lekarzem.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro