Oferty promowane

Per?y ksi??niczki fohow+ GRATIS!!

od
Super Sprzedawcy
Posta?
inna
143,00 z?
z kurierem
kup teraz
7,15 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
18 osób kupi?o
59,00 z?
kup teraz
67,99 z? z dostaw?
4 osoby kupi?y
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Zio?a to dar natury znany i wykorzystywany praktycznie od zarania ludzkiej cywilizacji. U?ywamy ich do ró?nych celów, zarówno kulinarnych, kosmetycznych, jak i zdrowotnych. Dawniej dost?pno?? herbat zio?owych warunkowana by?a przez klimat i po?o?enie geograficzne. Dzi? te czynniki ju? nas nie ograniczaj?. Dlatego ?mia?o mo?emy si?ga? po pochodz?c? z Ameryki Po?udniowej yerba mate albo po chiński ?eń-szeń. Ca?y ?wiat drogocennych zió? i ich zbawiennego wp?ywu stoi dzi? przed nami otworem. Oczywi?cie nadal warto si?ga? po tradycyjne ro?liny, takie jak ostropest i pokrzywa, ale coraz wi?ksz? popularno?? zdobywa ostatnio czystek, którego dzia?anie mo?na wypróbowa?.

Zio?a lecznicze – jakie wybra??

Ostropest plamisty jest ro?lin? przypominaj?c? oset z ró?owym kwiatostanem. Jego dobroczynne dzia?anie jest mo?liwe dzi?ki substancji o nazwie sylimaryna. To przeciwutleniacz zwalczaj?cy wolne rodniki. Ostropest ma dzia?anie odtruwaj?ce, wp?ywa koj?co i regeneruj?co na w?trob?. Z tego powodu wykorzystuje si? go po zatruciu alkoholowym oraz w leczeniu odwykowym, maj?cym na celu odbudowanie komórki w?troby. Ostropest mo?e by? wykorzystywany tak?e w profilaktyce raka w?troby, poniewa? eliminuje wolne rodniki, które mog? go wywo?ywa?. Jednak?e, wybieraj?c zio?a na w?trob?, warto skonsultowa? si? z lekarzem lub farmaceut? – niektóre z nich maj? bowiem mocne dzia?anie, a u?ywanie ich w niew?a?ciwy sposób mo?e zaszkodzi?.

Silne przeciwutleniacze zawiera równie? czystek. Herbaty naturalne z tej ro?liny to podstawa udanego detoksu. Dobrym przyk?adem ro?liny leczniczej jest ponadto ?eń-szeń. Preparaty z tej ro?liny pozytywnie wp?ywaj? na pami?? i samopoczucie, ?agodz?c demencj?.

Zio?olecznictwo ma jednak do zaoferowania o wiele wi?cej. Umiej?tnie sporz?dzone mieszanki zio?owe posiadaj? szeroki zakres dzia?ania. Przyk?adowo zio?a szwedzkie – jest to mieszanka 11 ro?lin leczniczych, które maj? pozytywny wp?yw na nasze zdrowie. W sk?adzie znale?? mo?na m.in. aloes, kurkum?, mirr?, kamfor? czy korzeń arcydzi?gla. Dzi?ki przemy?lanej selekcji zio?a te s? odpowiednie zarówno na kaca, jak i rozstrój ?o??dka. Przy mieszance tak ró?norodnych ro?lin warto jednak zachowa? ostro?no??, zw?aszcza w przypadku chorób przewlek?ych i alergii. Znan? mieszank? s? tak?e zio?a Ojca Klimuszko, franciszkanina i zielarza, ?yj?cego w XX w. Zestaw zió? jego autorstwa zmniejsza uczucie zm?czenia, spowalnia procesy starzenia i wzmacnia uk?ad kr??enia.

Zio?a na odchudzanie, nadci?nienie i inne dolegliwo?ci kupisz na Allegro. Niejeden sklep zielarski proponuje swoje produkty w doskona?ych cenach. Sprawd? to i poczuj moc natury na w?asnej skórze!


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Rodzaj

WI?CEJ (160)

Producent

Podstawowy sk?adnik

WI?CEJ (175)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane