Militaria kolekcjonerskie

98 311ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Oferty promowane

39,00 z?
kup teraz
darmowa dostawa
16 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

NASZYWKA Flaga Polska 55x38 Naszywka 606R

od
Super Sprzedawcy
orygina? / replika
orygina?
-20%na drug? sztuk?
3,50 z?
z kurierem
kup teraz
8,50 z? z dostaw?
78 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Pagon Pochewka WP wz2010 US-22 Szeregowy 827

od
Super Sprzedawcy
orygina? / replika
orygina?
-20%na drug? sztuk?
9,00 z?
z kurierem
kup teraz
14,00 z? z dostaw?
hit
51 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

PLECAK WOJSKOWY TAKTYCZNY MILITARNY POJEMNO?? 45L

od
Super Sprzedawcy
orygina? / kopia
orygina?
109,00 z?
z kurierem
kup teraz
5,45 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
117,99 z? z dostaw?
24 osoby kupi?y
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Militaria kolekcjonerskie – czym s??

Militaria kolekcjonerskie to nic innego jak wszelkiego rodzaju przedmioty, które s? powi?zane z wojskiem, nie spe?niaj? ju? jednak swojej pierwotnej funkcji. W poczet tego typu militariów zalicza si? tak?e ró?ne kategorie broni niezwi?zanej bezpo?rednio z dziedzin? wojskow?, np. broń my?liwsk?, jak równie? rozmaite repliki i kopie, które wykonano na bazie oryginalnych przedmiotów lub ?róde? historycznych.

Poj?cie militariów kolekcjonerskich jest zatem bardzo szerokie, podobnie jak ich oferta dost?pna na rynku. Dzieje si? tak dlatego, i? tego rodzaju przedmioty staj? si? coraz popularniejsze i s? coraz cz??ciej nabywane, a wiele z nich mo?na naby? po przyst?pnej i atrakcyjnej cenie.

Dlaczego warto kupi? broń lub inne militaria kolekcjonerskie?

Za nabyciem tego rodzaju wyposa?enia przemawia co najmniej kilka argumentów i z pewno?ci? nie nale?y do nich troska o bezpieczeństwo swoje lub swoich bliskich. Militaria kolekcjonerskie nie s? przeznaczone do ataku lub obrony, powinny by? równie? odpowiednio zabezpieczone, aby nie zosta?y wykorzystane w takich celach.

Militaria kolekcjonerskie pe?ni? za to zupe?nie inn? funkcj?, coraz cz??ciej staj? si? bowiem bardzo estetycznym i alternatywnym elementem wystroju ró?nego rodzaju pomieszczeń prywatnych, biur czy lokali. Sztuka broni czy odznaczenia wojskowe na ?cianie wcale nie musz? oznacza? agresywnych lub niepokojowych zachowań ze strony w?a?ciciela, a raczej mog? ?wiadczy? o rozwini?tym zmy?le estetycznym i dodawa? wn?trzu powagi oraz elegancji.

Niektóre przyk?ady militariów kolekcjonerskich mo?na uzna? tak?e za antyki, czyli przedmioty o wysokiej warto?ci historycznej i artystycznej. Element taki, ustawiony w domu czy w biurze, przykuje uwag? wszystkich odwiedzaj?cych i sprawi, ?e pomieszczenie b?dzie prezentowa? si? ekskluzywnie i wyj?tkowo.

Najcz??ciej spotykane militaria kolekcjonerskie to m.in. ró?nego rodzaju broń palna i bia?a, dokumenty wojskowe, oryginalne guziki wojskowe, wszelkiego typu i stopnia odznaczenia oraz odznaki wojskowe, elementy powi?zane z rycerstwem, fragmenty lub pe?ne umundurowanie, a tak?e wyposa?enie wojskowe oraz literatura i zdj?cia. Warto systematycznie przegl?da? aktualn? ofert? militariów kolekcjonerskich, aby nie przegapi? ?adnej okazji. Nale?y tak?e doda?, ?e podobnie jak w przypadku tradycyjnych antyków zakup militariów kolekcjonerskich mo?e okaza? si? korzystn?, a nawet bardzo op?acaln? inwestycj? pod wzgl?dem finansowym w razie przysz?ej sprzeda?y.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro