Oferty promowane

Oficjalny sklepOficjalny sklep
dost?pne warianty
WARIANTY
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Pistolet ASG Walther P22 (2.5179) + GRATIS

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
59,99 z?
z kurierem
kup teraz
darmowa dostawa
otrzymasz 4 monety
15 osób kupi?o

Karabin Cyma CM028 - ASG | REPLIKA

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
-17%459,00 z?
379,00 z?
kup teraz
18,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 1 monet?
13 osób kupi?o
Oficjalny sklepOficjalny sklep
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Pistolet GBB Glock 17 CO2 (2.6428) + GRATIS

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
399,00 z?
z kurierem
kup teraz
19,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 8 monet
8 osób kupi?o

Pistolet Cyma CM127 - ASG | REPLIKA

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
-20%249,00 z?
199,00 z?
kup teraz
9,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
207,99 z? z dostaw?
otrzymasz 1 monet?
8 osób kupi?o
Oficjalny sklepOficjalny sklep
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Karabinek ASG Armalite M15A1 Carbine (17347)

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
169,99 z?
z kurierem
kup teraz
8,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
177,98 z? z dostaw?
1 osoba kupi?a
Oficjalny sklepOficjalny sklep
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Pistolet ASG SP-01 Shadow (17655)

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
79,99 z?
z kurierem
kup teraz
83,98 z? z dostaw?
9 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Akumulator NiMH 9,6V 1600mAh

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
49,00 z?
kup teraz
57,99 z? z dostaw?
4 osoby kupi?y
Oficjalny sklepOficjalny sklep
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Karabin szturmowy AEG CYMA AK47 Set

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
399,00 z?
z kurierem
kup teraz
19,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
5 osób kupi?o
Oficjalny sklepOficjalny sklep
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Pistolet ASG GG M92F Black 11555 + kulki

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
149,99 z?
z kurierem
kup teraz
7,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
153,98 z? z dostaw?
9 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
199,00 z?
kup teraz
9,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 8 monet
4 osoby kupi?y
Oficjalny sklepOficjalny sklep
dost?pne warianty
WARIANTY
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Pistolet GBB Walther P99 DAO (2.5684) + GRATIS

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
329,00 z?
z kurierem
kup teraz
16,45 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 8 monet
3 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

PISTOLET ASG Glock 17 kal. 6 mm ASG CO2

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
399,00 z?
kup teraz
19,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 8 monet
4 osoby kupi?y
-20%499,00 z?
399,00 z?
kup teraz
19,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
411,50 z? z dostaw?
otrzymasz 1 monet?
2 osoby kupi?y
Oficjalny sklepOficjalny sklep
dost?pne warianty
WARIANTY
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Pistolet AEG Beretta M92FS (2.5796) + GRATIS

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
149,99 z?
z kurierem
kup teraz
7,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 8 monet
3 osoby kupi?y
Oficjalny sklepOficjalny sklep
dost?pne warianty
WARIANTY
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Kulki ASG Combat Zone 0,12 g 800 sztuk

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
19,99 z?
z kurierem
kup teraz
23,98 z? z dostaw?

Pistolet Cyma CM127 - ASG | REPLIKA

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
-24%299,00 z?
225,00 z?
kup teraz
11,25 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
233,99 z? z dostaw?
otrzymasz 1 monet?
Oficjalny sklepOficjalny sklep
dost?pne warianty
WARIANTY
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Pistolet ASG Beretta M92 FS kal. 6 mm BB CO2

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
249,00 z?
kup teraz
12,45 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa

Karabin Cyma CM028S - ASG | REPLIKA

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
415,00 z?
kup teraz
20,75 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
427,50 z? z dostaw?
otrzymasz 1 monet?
2 osoby kupi?y
Oficjalny sklepOficjalny sklep
dost?pne warianty
WARIANTY
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Pistolet ASG Walther P99 6 mm BB CO2 DAO Blow-Back

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
329,00 z?
kup teraz
16,45 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
2 osoby kupi?y
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Najlepsze repliki airsoft na Allegro

Repliki broni palnej, nabijane plastikowymi lub metalowymi kulkami, to prawdziwa gratka dla mi?o?ników militariów i ostrej broni. ASG dzia?aj? w ten sam sposób co broń pneumatyczna, ale zwa?ywszy na zbyt ma?? energi? pocisku, nie s? uznawane za broń, tylko urz?dzenie sportowe. Replika ASG, oferowana przez ka?dy dobry sklep na Allegro z artyku?ami militarnymi, mo?e by? wykorzystywana na wiele sposobów. Mi?o?nicy strzelectwa wykorzystuj? je do rozgrywek airsoftowych, ?wiczeń taktycznych oraz rekonstrukcji historycznych. ASG pozostaje tak?e na wyposa?eniu wi?kszo?ci grup paramilitarnych, które u?ywaj? replik do treningów.

Air Soft Gun albo Airsoft jest alternatyw? dla paintballu i ma setki tysi?cy, je?li nie wi?cej, fanów na ca?ym ?wiecie. Nie ka?dy zdaje sobie jednak spraw? z tego, ?e istnieje zasadnicza ró?nica pomi?dzy tymi dwoma rodzajami rozrywki sportowej. Replika ASG to maksymalnie szczegó?owa kopia broni palnej, która wykorzystuje wykonane z plastiku kulki, a ich ?rednica to 6 mm. Rzadziej u?ywane s? 8-milimetrowe kulki, które s? stosowane zazwyczaj do replik specjalnych. W paintballu natomiast wykorzystywane s? wi?ksze kulki wype?nione farb?.

Jak wygl?da rozgrywka ASG?

Scenariusze gry s? bardzo ró?ne i nie zawsze trzeba eliminowa? wszystkich przeciwników, aby zwyci??y?. Najcz??ciej wi?c s? to fikcyjne dzia?ania wojenne, które mog? mie? charakter historyczny. Wszystkie zasady s? umieszczone w tak zwanym ?prawie ASG”. Trafienia, powrót do gry czy te? czas gry mog? zale?e? od rodzaju rozgrywki, jaki zosta? ustalony przez graczy. A tych rodzajów mo?e by? naprawd? mnóstwo.

Zalet? tego sportu jest fakt, ?e ka?dy, niezale?nie od wieku czy p?ci, mo?e spróbowa? i sprawdzi? na w?asnej skórze, czym jest ASG. Warto pami?ta? jednak o odpowiednim zabezpieczeniu. Mimo ?e kulki s? mniejsze ni? w paintballu, a trafienie nie tak bolesne, nale?y zadba? o odpowiedni? ochron? oczu czy miejsc na ciele, które s? bardziej zagro?one. Chocia? broń na kulki nie jest prawdziw? broni?, nale?y traktowa? j? powa?nie i zachowa? ostro?no?? podczas jej stosowania. Replika ASG to nie zabawka!

Repliki broni palnej – dlaczego warto je mie??

Je?eli rozgrywki airsoftowe nie s? dla ciebie zbyt interesuj?ce, ale podoba ci si? broń, to sklep asg na pewno b?dzie miejscem, które sprawi ci mnóstwo rado?ci. Repliki ASG s? przecie? wykonane na wzór istniej?cych broni, od pistoletów do karabinów snajperskich. A ka?dy detal tej broni jest perfekcyjnie odzwierciedlony i przedstawiony w dost?pnej dla ciebie, bezpiecznej wersji. Posiadanie takiej repliki broni przyniesie du?o emocji prawdziwym fanom militariów. Ale wygl?d to nie wszystko. Istnieje przecie? tak?e mo?liwo?? roz?o?enia tej broni w sposób identyczny z oryginaln?. Oprócz satysfakcji mo?na w taki sposób otrzyma? równie? podstawow? wiedz? obs?ugi broni oraz zachowania bezpieczeństwa podczas jej u?ywania. Repliki na kulki mog? by? wykorzystane, ?eby nauczy? prawid?owej obs?ugi broni. Spr??ynowe ASG s? te? wykorzystywane podczas szkolenia w policji, a nawet wojsku, czy te? na treningach taktycznych, gdzie nie mo?na u?y? prawdziwej broni palnej.

Sklepy na Allegro ze sprz?tem ASG oferuj? urz?dzenia gazowe, spr??ynowe oraz elektryczne. Elektryki cechuj? si? du?? celno?ci?, imponuj?cym zasi?giem oraz mo?liwo?ci? prowadzenia ci?g?ego ognia. Je?eli szukasz bud?etowej repliki, koniecznie sprawd? ofert? spr??ynowców.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Marka

WI?CEJ (268)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro