?Narz?dzia i sprz?t warsztatowy

1 498 350ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

TAGRED Narz?dzia Dla Majsterkowicza

Sprawd?
Zobacz wi?cej

W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY
-55%235,00 z?
104,49 z?
z kurierem
kup teraz
10,45 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
110,99 z? z dostaw?
101 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
314,50 z?
z kurierem
kup teraz
31,45 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
322,50 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
27 osób kupi?o
Oficjalny sklep
Oficjalny sklep

Grubo?ciomierz Prodig Tech

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
229,00 z?
z kurierem
kup teraz
22,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 2 monety
2 osoby kupi?y
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Wyposa?enie warsztatu

Prawie ka?dy m??czyzna lubi majsterkowanie. Niewa?ne, czy gara? jest dla niego miejscem wytchnienia po ci??kim dniu pracy, czy te? posiada swój w?asny warsztat w celach zarobkowych. Przestrzeń tego rodzaju musi by? odpowiednio zagospodarowana, aby w razie potrzeby nie zabrak?o odpowiednich narz?dzi i innych elementów. Zale?nie od tego, jakich napraw si? dokonuje, mo?na potrzebowa? ró?norodnych przyrz?dów. Zupe?nie inne produkty s? przydatne w profesjonalnym warsztacie blacharskim lub lakierniczym, a inne w przydomowym gara?u, gdzie wykonywane s? jedynie proste prace przy w?asnym samochodzie.

W ofercie znajduje si? wyposa?enie, które mo?na naby? w ka?dym z wymienionych przypadków, a tak?e w wielu innych sytuacjach. Asortyment sk?ada si? zarówno z prostych i bardzo uniwersalnych narz?dzi, które z pewno?ci? przydadz? si? w celach prywatnych w ka?dym gospodarstwie domowym, jak i z w pe?ni profesjonalnych przyrz?dów dla specjalistów.

Blacharstwo i lakiernictwo, kompresory i akcesoria

Jak wybra? najlepszy sprz?t do warsztatu? Pierwszym krokiem przy przegl?daniu ofert dost?pnych narz?dzi i sprz?tu jest decyzja dotycz?ca tego, czym faktycznie b?dziesz si? w danym miejscu zajmowa? i jakie elementy b?d? rzeczywi?cie przydatne.

Je?eli prowadzisz stanowisko z zakresu blacharstwa lub lakiernictwa, potrzebujesz urz?dzeń, które wspomog? twoj? prac?. Je?li jednak jeste? drobnym majsterkowiczem i przyjemno?? sprawiaj? ci amatorskie naprawy w?asnego auta, nie warto inwestowa? w specjalistyczny i drogi sprz?t. Przy decyzji o zakupie dobrze za to wzi?? pod uwag?, czy dany element przeznaczony jest do u?ytku prywatnego, czy przemys?owego.

W ofercie dost?pne s? ró?norodne produkty, w tym m.in. kompresory i akcesoria, urz?dzenia diagnostyczne i pomiarowe, narz?dzia r?czne, narz?dzia pneumatyczne, narz?dzia elektryczne, urz?dzenia od obs?ugi akumulatorów i uk?adu elektrycznego, obs?ugi klimatyzacji i inne. Przy wyborze niezb?dnych sprz?tów, zaleca si? kupno urz?dzeń renomowanych producentów. Ich sprz?t jest zwykle obj?ty d?u?sz? gwarancj?, a do tego zapewnia wy?sz? trwa?o?? oraz efektywniejsze dzia?anie. Tego typu produkty s? jednak dro?sze, je?eli wi?c nie zamierzasz zbyt cz?sto korzysta? z danego elementu, lepszym rozwi?zaniem mo?e okaza? si? nabycie (cz?sto znacznie tańszego) zamiennika. Ponadto w asortymencie dost?pne s? te? przyrz?dy u?ywane. Je?li szukasz praktycznych narz?dzi i sprz?tu warsztatowego, przyjrzyj si? dost?pnej ofercie produktów.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro