Dwunasta licytacja Strefy Kolekcjonera. Sztuka z renomowanych galerii i domów aukcyjnych. Zobacz wi?cej

Oferty promowane

20 fenigów 1917 - DESTRUKT

od
Super Sprzedawcy
280,00 z?
kup teraz
14,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
283,40 z? z dostaw?

2 gr grosze 1925

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
5 groszy
199,00 z?
kup teraz
9,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
202,40 z? z dostaw?

2 z? ?niwiarka 1925

Rodzaj
Monety z?otowe
Nomina?
2 z?ote
2 dni do końca
163,51 z?
173,51 z? z dostaw?
18 osób licytuje

5 gr groszy 1934

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
5 groszy
5 dni do końca
550,00 z?
553,40 z? z dostaw?
550,00 z?kup teraz
nikt nie licytuje

Oferty

2 gr grosze 1923

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
2 grosze
5,00 z?
kup teraz
8,40 z? z dostaw?

1 gr grosz 1933

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
1 grosz
35,00 z?
kup teraz
38,40 z? z dostaw?

2 gr grosze 1931

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
2 grosze
13,00 z?
kup teraz
16,40 z? z dostaw?

2 gr grosze 1931

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
2 grosze
17,00 z?
kup teraz
20,40 z? z dostaw?

5 Z? NIKE 1928 BEZ ZNAKU MENNICY

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety z?otowe
Nomina?
5 z?otych
749,00 z?
kup teraz
74,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
757,99 z? z dostaw?

2 gr grosze 1932

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
2 grosze
6,00 z?
kup teraz
9,40 z? z dostaw?

1 gr grosz 1935 ?adna

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
1 grosz
85,00 z?
kup teraz
88,40 z? z dostaw?

2 gr grosze 1927

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
2 grosze
7,00 z?
kup teraz
10,40 z? z dostaw?

1 gr grosz 1927

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
1 grosz
32,00 z?
kup teraz
35,40 z? z dostaw?

2 Z? JóZEF PI?SUDSKI 1934

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety z?otowe
Nomina?
2 z?ote
39,00 z?
kup teraz
47,99 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y

2 gr grosze 1928

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
2 grosze
19,50 z?
kup teraz
22,90 z? z dostaw?

5 Z? SZTANDAR 1930 R. SREBRO ORYGINA? -CH098

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety z?otowe
Nomina?
5 z?otych
650,00 z?
kup teraz
65,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
657,50 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet

1 gr grosz 1923

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
1 grosz
199,00 z?
kup teraz
19,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
202,40 z? z dostaw?

2 gr grosze 1925

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
2 grosze
20,00 z?
kup teraz
23,40 z? z dostaw?
dost?pne warianty
WARIANTY

Moneta 5 gr groszy 1928 r

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
5 groszy
5,00 z?
kup teraz
10,90 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

Moneta 2 gr grosze 1939 r ?adna

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
2 grosze
8,00 z?
kup teraz
13,90 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

Moneta 2 gr grosze 1937 r ?adna

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
2 grosze
6,00 z?
kup teraz
11,90 z? z dostaw?
dost?pne warianty
WARIANTY

Moneta 5 gr groszy 1935 r ?adna

od
Super Sprzedawcy
Rodzaj
Monety groszowe
Nomina?
5 groszy
9,00 z?
kup teraz
14,90 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y
1 - 60 z 5198 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Trudne czasy mi?dzywojenne

Lata 1916-1945 to bardzo trudny czas dla Polski i Polaków. Z jednej strony pojawia si? wielka euforia po odzyskaniu niepodleg?o?ci i nastaje w końcu czas odbudowy ?wiadomo?ci narodowej czy odrodzenia w?asnej waluty, z drugiej natomiast to ci??ki etap wdra?ania wielu reform i powolnego stawania na nogi po latach okupacji. A gdy ju? w końcu wszystko zaczyna wygl?da? lepiej, wybucha II wojna ?wiatowa. Dlatego te? ten okres zwykle historykom nie kojarzy si? najlepiej.

Jednak z punktu widzenia pasjonatów starych monet i numizmatyków to w?a?nie te lata mog? wydawa? si? niezwykle ciekawe. ?wiadczy o tym cho?by liczba ró?nego rodzaju monet z tego okresu, które s? dost?pne w sprzeda?y, jak i niejednokrotnie bardzo wysokie ceny ich nabycia. Monety kolekcjonerskie z pierwszej po?owy XX wieku mog? by? zatem nie lada gratk? dla kolekcjonera i cennym eksponatem w jego klaserze na monety czy na pó?ce.

Najpopularniejsze monety kolekcjonerskie polskie z okresu wojen i mi?dzywojnia

Na rynku dost?pnych jest do?? sporo monet z lat 1916-1945, cho? bardzo ró?ny mo?e by? ich stan, na który warto zwróci? szczególn? uwag?. Przed podj?ciem decyzji o zakupie powinno si? dok?adnie przeczyta? opis produktu i sprawdzi? jego autentyczno??. Oprócz stanu monety na jej rzeczywist? warto??, czyli cen? sprzeda?y i kupna, wp?ywaj? m.in. jej powszechno??, tj. jak wiele jej egzemplarzy jest obecnie na rynku, czy te? zawarto?? szlachetnych kruszców w jej sk?adzie.

Do najpopularniejszych monet z tego okresu zalicza si?:

 • 1 grosz z 1923 roku,
 • 2 grosze z 1923 roku,
 • 5 groszy z 1923 roku,
 • 5 groszy z 1939 roku z otworem,
 • 10 groszy z 1923 roku,
 • 20 groszy z 1913 roku,
 • 50 groszy z 1923 roku,
 • 50 groszy z 1938 roku,
 • 1 z?oty z 1924 roku,
 • 1 z?oty z 1929 roku,
 • 2 z?ote z 1924 roku,
 • 2 z?ote z 1932 roku,
 • 2 z?ote z 1934 roku z wizerunkiem Józefa Pi?sudskiego,
 • 5 z?otych z 1928 roku z wizerunkiem Nike,
 • 5 z?otych z 1930 roku z wizerunkiem Sztandaru,
 • 5 z?otych z 1934 roku z wizerunkiem Józefa Pi?sudskiego,
 • 10 z?otych z 1933 roku z wizerunkiem Jana III Sobieskiego,
 • 10 z?otych z 1933 roku z wizerunkiem Romualda Traugutta,
 • 10 z?otych z 1934 roku z wizerunkiem Józefa Pi?sudskiego.
 • Oprócz tego mo?na znale?? wiele innych monet, w tym równie? monety kolekcjonerskie i monety specjalne. Dobrym sposobem jest nabywanie tego rodzaju przedmiotów online, gdy? dzi?ki zakupom w sieci mo?na zaoszcz?dzi? nie tylko sporo czasu, ale te? pieni?dze. Wystarczy systematycznie przegl?da? dost?pn? na stronie ofert?.


  Podkategorie

  cofnij do Numizmatyka
  Polska 1916 - 1945

  Filtry

  Allegro Smart!

  rodzaj oferty

  opcje dostawy

  lokalizacja

  Mennica

  • 2
  • 1
  • 2
  • 5
  • 2
  • 123
  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  WI?CEJ (86)

  oferta ma

  programy Allegro

  wystawione w ci?gu


  Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

  Allegro

  福彩广西快3开奖结果