Dwunasta licytacja Strefy Kolekcjonera. Sztuka z renomowanych galerii i domów aukcyjnych. Zobacz wi?cej

149,00 z?
z kurierem
kup teraz
7,45 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
156,60 z? z dostaw?

Oferty promowane

Oferty

dost?pne warianty
WARIANTY

Srebrny szel?g ró?ne ?adne

od
Super Sprzedawcy
12,00 z?
kup teraz
17,90 z? z dostaw?
10 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Boratynka, szel?g ?adna

od
Super Sprzedawcy
9,99 z?
kup teraz
15,89 z? z dostaw?
5 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

August III Sas szel?g ?adny

od
Super Sprzedawcy
Mennica
inna
16,99 z?
kup teraz
22,89 z? z dostaw?
6 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

August III Sas szel?g

od
Super Sprzedawcy
Mennica
inna
6,99 z?
kup teraz
12,89 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY
199,99 z?
kup teraz
20,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
205,89 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
1 osoba kupi?a
1 - 60 z 4732 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Polskie monety na prze?omie wieków

Historia polskiej polityki monetarnej w zakresie bicia monet, warto?ci pieni?dza czy zawarto?ci metali szlachetnych w monetach jest bardzo d?uga i pe?na zarówno wzlotów, jak i upadków. Zagadnienia tego rodzaju s? szczególnym przedmiotem zainteresowania numizmatyków i kolekcjonerów starych monet. W Polsce istnieje do?? pr??ny rynek handlu starymi i historycznymi monetami, a bardzo ciekawymi egzemplarzami s? monety wybite od X wieku a? do po?owy wieku XIX.

Monety polskie do 1864 roku przybiera?y ró?norodn? form?, zmienia?y si? waluty czy metody ich produkcji. W X wieku mia?o miejsce pierwsze w Polsce bicie monet na du?? skal? – ówczesn? walut? by? denar, który z czasem wypar? obecne na naszych ziemiach obce waluty pozostawione w wyniku handlu na trasie s?ynnego bursztynowego szlaku. Warto w tym miejscu doda?, ?e bicie w?asnej waluty by?o zabiegiem istotnym dla budowy to?samo?ci narodowej oraz presti?u państwa. Wtedy te? pojawi?y si? srebrne monety. W XII wieku dosz?o jednak do do?? powa?nego ?zepsucia” waluty i srebrne denary zosta?y zast?pione jednostronnymi monetami na blaszkach o niskiej warto?ci.

Pierwsze grosze nad Wis?? pojawi?y si? na pocz?tku XIII wieku, wtedy wybito te? pierwsz? polsk? monet? ze z?ota – floren, okre?lany tak?e jako dukat. Dzi? ta moneta kolekcjonerska jest cz?sto po??dana przez wszystkich pasjonatów numizmatyki. Du?ej rewolucji monetarnej dokona? te? Kazimierz Wielki, który wprowadzi? do obiegu grosze krakowskie, kwartniki oraz miedziane denary. Pierwsze polskie z?otówki pojawi?y si? natomiast na pocz?tku XVI wieku.

Jak wybra? monety polskie do 1864 roku?

Znalezienie warto?ciowej monety polskiej do 1864 roku z pewno?ci? nie jest zadaniem prostym dla pocz?tkuj?cego kolekcjonera. Tym bardziej ?e przedzia? czasowy jest tak d?ugi, a liczba informacji do przyswojenia tak ogromna, ?e czasem nawet do?wiadczony pasjonat mo?e mie? z tym problemy. Aby zwi?kszy? szans? udanego zakupu, warto systematycznie przegl?da? oferty, aby mie? ?wiadomo?? zmieniaj?cych si? cen. Polecanym i skutecznym sposobem przygotowania si? do zakupu monet polskich do 1864 roku jest równie? przegl?danie profesjonalnych forów internetowych i bran?owych blogów. O ile to mo?liwe, warto równie? poradzi? si? kogo? bardziej do?wiadczonego. Dla u?atwienia wyboru wprowadzili?my a? 5 kategorii dziel?cych monety na poszczególne lata, w których by?y wybijane. To tym wa?niejsze, ?e z?ote monety polskie do 1864 mog? mie? naprawd? du?? warto?? – zarówno historyczn?, jak i finansow?.


Podkategorie

cofnij do Numizmatyka
Polska do 1864

Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

sposoby dostawy

opcje dostawy

lokalizacja

Mennica

 • 1
 • 31
 • 3
 • 10
 • 19
 • 4
 • 71
 • 5
 • 2
 • 2
 • 6
 • 18
 • 16
 • 1
 • 2
 • 25
 • 70
 • 62
 • 1
 • 1
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
WI?CEJ (86)

Rok

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果