Dwunasta licytacja Strefy Kolekcjonera. Sztuka z renomowanych galerii i domów aukcyjnych. Zobacz wi?cej

Oferty promowane

10 z? Rze? Woli i Ochoty

od
Super Sprzedawcy
Rok
2017
Nomina?
10 z?otych
135,00 z?
kup teraz
6,75 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
Mo?liwa dostawa DZISIAJ

Monety OBIEGOWE PRL - 1 KG

od
Super Sprzedawcy
25,00 z?
z kurierem
kup teraz
33,00 z? z dostaw?
20 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Monety polskie po 1945 roku – czy warto je kolekcjonowa??

Wraz z zakończeniem II wojny ?wiatowej rozpocz?to ponown? emisj? polskiej waluty. Tak?e i w tym okresie pasjonaci starych monet i numizmatyki mog? znale?? sporo ciekawych propozycji dla siebie, aby uzupe?ni? lub wzbogaci? posiadane kolekcje. Co wi?cej, monet z okresu PRL i III Rzeczpospolitej jest tak wiele, a ich zró?nicowanie tak du?e, ?e to znakomity pomys? na stworzenie zupe?nie nowego zbioru zarówno dla amatora, jak i osoby doskonale odnajduj?cej si? w tej tematyce. Przyj??o si? uwa?a?, ?e pocz?tkuj?cy kolekcjonerzy powinni rozpocz?? tworzenie swoich katalogów od monet z okresu III RP lub ?rodkowego i pó?nego okresu PRL, wczesne czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej to temat zarezerwowany raczej dla osób bardziej do?wiadczonych.

Niektóre monety wykonane po roku 1945 mo?na kupi? za naprawd? symboliczne kwoty, ceny innych s? natomiast bardzo wysokie, co pokazuje, ?e jest w czym wybiera? i nie ma co ukrywa? – warto to robi?. Ju? dzi? wiele kolekcji monet z okresu PRL czy III Rzeczpospolitej ma naprawd? du?? warto?? i z pewno?ci? b?dzie ona ros?a z biegiem lat. Okazuje si? zatem, ?e wyszukiwanie i zbieranie starych monet mo?e by? nie tylko pasj?, ale tak?e sposobem na lokowanie swoich finansów w bezpieczny sposób, a z czasem równie? osi?gni?cie zysków.

Jak kupowa? monety kolekcjonerskie polskie po 1945 roku?

Cho? oferta tego typu monet jest zwykle najwi?ksza spo?ród wszystkich kategorii, nie oznacza to wcale, ?e podj?cie decyzji przy zakupie b?dzie proste. Jak to zwykle bywa, trzeba rozwa?y? wiele czynników, szczególnie przy nabyciu dro?szej monety. Warto wiedzie? te?, ?e zarówno w okresie PRL, jak i III RP emitowano monety kolekcjonerskie (w PRL by?y to m.in. nomina?y 50 z?, 100 z?, 200 z?, 1000 z?, 2000 z? i 5000 z?, w III RP natomiast m.in. 1000 z?, 20 000 z? czy 50 000 z?). Wydawane by?y tak?e specjalne srebrne i z?ote monety o ró?nych nomina?ach, m.in. 500 z?, 1 000 z?, 2 000 z? czy 10 000 z? w PRL i m.in. 20 000 z?, 50 000 z? czy wyj?tkowa, znana z?ota moneta z or?em bielikiem w III RP.

Przy wyborze monet z okresu PRL pomocny mo?e by? katalog monet PRL. Nale?y tak?e zwróci? uwag? na stan przedmiotu – najlepiej, gdy jest pozbawiony ?ladów u?ytkowania czy specyficznego nalotu. Przy pierwszych zakupach o wiele lepiej skupi? si? na popularnych monetach z PRL i III RP, które by?y w obiegu. Ich liczba jest do?? du?a, co pozwala na bezpieczne i przyjemne rozpocz?cie przygody z numizmatyk?.


Podkategorie

cofnij do Numizmatyka
Polska po 1945

Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Rok

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果