Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

Nowo??- Pompy z frezem tn?cym!

Sprawd?
Zobacz wi?cej

Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY
179,00 z?
z kurierem
kup teraz
8,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
187,99 z? z dostaw?
152 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY
189,99 z?
z kurierem
kup teraz
9,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
196,49 z? z dostaw?
35 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Nawadnianie sposobem na pi?kny ogród

Je?li chcesz, aby zieleń twojego ogrodu zachwyca?a ka?dego, kto chocia? na moment zawiesi na nim wzrok, musisz o niego odpowiednio dba?. Najwa?niejsze jest nawadnianie ogrodu. Nawadnianie powiniene? wykonywa? zw?aszcza wtedy, gdy temperatury s? do?? wysokie.

Istniej? ró?ne systemy nawadniania ogrodu. Sprz?t do nawadniania jest bardzo zró?nicowany. Najlepszym pomys?em jest jednak automatyczne nawadnianie. Niew?tpliw? zalet? tego systemu jest optymalne wykorzystanie wody, która doprowadzana jest bezpo?rednio do ro?lin i to w takiej ilo?ci, jakiej rzeczywi?cie potrzebuj?. Ro?liny b?d? najlepiej nawodnione, je?li system ustawimy na nawadnianie nocne. Wtedy woda dostanie si? wprost do korzeni ro?lin, a po drodze nie b?dzie parowa?a. Niestety nie ka?dy mo?e pozwoli? sobie na automatyczne systemy nawadniania. Niektórych odstrasza zbyt wysoka cena monta?u oraz cz??ci. Je?li nie zamierzasz wydawa? kroci na systemy nawadniania ogrodu, mam dla ciebie propozycj?!

Systemy nawadniania na ka?d? kieszeń

Wk?adaj?c odrobin? w?asnej pracy, jeste? w stanie stworzy? system, który zadba o odpowiednie nawodnienie twojego ogrodu. Potrzebne ci b?d? w??e, pompy oraz zraszacze. Musisz jednak zastanowi? si? nad tym, jak? powierzchni? ma obejmowa? twój system. To bardzo wa?ne, poniewa? pod powierzchni? dobierzesz odpowiedni? pomp?, bez której nie zamontujesz systemu nawadniania. Montuj?c system, musisz pami?ta? tak?e o zasadzie mówi?cej o tym, ?e im mniej z??czek, tym wydajniejszy system. Postaraj si? zaplanowa? wszystko w taki sposób, aby po??czeń by?o jak najmniej, a droga wody by?a jak naj?atwiejsza do pokonania. Dzi?ki temu jej ci?nienie nie os?abnie.

Zamierzasz stworzy? swój w?asny system do nawadniania i potrzebujesz odpowiedniego sprz?tu? Na Allegro znajdziesz wszystkie potrzebne narz?dzia do nawadniania. Sam zobacz i przekonaj si?, ?e sprz?t do nawadniania wcale nie musi by? drogi. Tylko od ciebie zale?y, jak b?dzie wygl?da? twój system. Najwa?niejszym elementem jest pompa, która b?dzie czuwa?a nad ca?ym procesem nawadniania, dlatego wybierz tak?, której jako?? pozwoli na d?ugoletni? eksploatacj?. Je?li obszar, który zamierzasz nawadnia?, jest niewielki, postaw na zraszacz statyczny, który posiada wysok? wydajno?? i sprawdzi si? w terenie o nieregularnym kszta?cie. Dobrym pomys?em jest tak?e zastosowanie zraszacza kropelkowego, który odpowiedni? ilo?? wody dostarcza wprost do korzenia naszej ro?liny.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

WI?CEJ (2)

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro