Pami?tki: chrzest, roczek, narodziny

27 246ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Pami?tki z okazji chrztu, roczku, komunii, narodzin

S? takie okoliczno?ci w ?yciu cz?owieka, które zdarz? si? tylko raz i przez to staj? si? wyj?tkowe. Dla ka?dego s? to narodziny oraz pierwsze urodziny. Dla chrze?cijan takimi chwilami s? ponadto chrzest oraz Pierwsza Komunia ?wi?ta. Jak wyrazi?cie i godnie upami?tni? te dni.

Pami?tki narodzin i z okazji roczku

Narodziny po 9 miesi?cach ci??y to chwile niezwyk?e zarówno dla rodziców, jak i bliskich. Nast?pn? tak? okazj? s? pierwsze urodziny w ?yciu dziecka. Ka?dy stara si? znale?? odpowiedni? pami?tk? tych chwil. Dla dziewczynek zwykle bywa to bi?uteria, ch?opcy z kolei mog? otrzyma? z?oty ?ańcuszek z przywieszk? lub gad?et symbolizuj?cy dzieciństwo (srebrn? grzechotk?, ?y?eczk?, smoczek itp.). W ka?dym wypadku od bliskich sprawdz? si? te? pami?tkowe obrazki, p?askorze?by lub pude?ka na pierwsze pami?tki. Rodzice natomiast cz?sto kupuj? te? ramki na zdj?cie z miejscem na umieszczenie wykonanego odlewy odcisku d?oni lub stópki maluszka.

Pami?tki Chrztu ?wi?tego

Obok narodzin wa?n? chwil? dla chrze?cijan jest czas przyst?pienia do Wspólnoty Dzieci Bo?ych, czyli chrzciny. Pami?tki z tej okazji sprawiaj? jednak wiele k?opotów. Zdarza si?, ?e dziecko ma ju? wszystko, a kolejna zabawka to ?adna inwestycja. Tu pr?dzej sprawdzaj? si? wyj?tkowe, kolekcjonerskie ksi??ki z dedykacj? lub personalizowane albumy na pierwsze zdj?cia, tak?e posrebrzane i z grawerem. Drogocenne i trwa?e s? z pewno?ci? srebrne obrazki z anio?kami, figurki z grawerem oraz medale okoliczno?ciowe, mo?e to by? zarówno pami?tka chrztu ?wi?tego od matki chrzestnej, jak i od chrzestnego. Odpowiednia pami?tka na chrzest dla dziewczynki to równie? pozytywka z anio?kiem i grawerem. Z kolei typowa pami?tka chrztu ?wi?tego dla ch?opca to Exploding Box.

Warto równie? chrzestnym pozostawi? trwa?e wspomnienie i zakupi? dyplom ze zdj?ciem maluszka, kart? podzi?kowania lub ozdob? z okoliczno?ciowym grawerem.

Pami?tki komunijne

Powa?niejsz? uroczysto?ci? w ?yciu ma?ego cz?owieka jest I Komunia ?wi?ta. Prezenty na t? okazj? powinny podkre?la? dojrza?o?? sakramentaln? dziecka i donios?o?? chwili, a nie tylko obci??a? kieszeń go?ci. Odpowiednia pami?tka Pierwszej Komunii ?wi?tej to prezent pozwalaj?cy dziecku wzrasta? w wierze, dlatego cz?sto wybierane s? wydania Pisma ?wi?tego dla dzieci lub ksi??ki religijne. Trwa?a pami?tka komunii to tak?e obrazek z sylwetk? dziecka przyjmuj?cego sakrament (np. srebrny i grawerowany) oraz elegancki ró?aniec. Drobniejsze pami?tki komunijne to drewniane figurki, statuetki lub magnesy z okoliczno?ciowym grawerem oraz rysunkiem.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro