?arówki

113 627ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

?arówki LEDlumen jako?? i trwa?o??.

Sprawd?
Zobacz wi?cej

Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Najpopularniejsze ?ród?a ?wiat?a - ?arówki LED i energooszcz?dne

Spo?ród szerokiego wyboru ?róde? ?wiat?a do domu, coraz powszechniejszym rozwi?zaniem s? ?arówki ledowe. Energooszcz?dna ?arówka LED to doskona?a alternatywa dla tradycyjnych ?arówek wolframowych. ?arówka LED do domu zbudowana jest z drobnych diod elektroluminescencyjnych, umieszczonych w oprawie, które zapewniaj? efekt wizualny podobny do klasycznego o?wietlenia.

Szeroka oferta ?wiat?a ledowego i halogenowego

Szeroki wybór opraw pozwala dopasowa? wygl?d ?arówki do funkcji o?wietlenia, kszta?tu lampy czy wystroju wn?trza. W przesz?o?ci ?wiat?o ledowe by?o wykorzystywane przede wszystkim w celach dekoracyjnych. Obecnie dost?pne s? lampy LED o ró?nej barwie ?wiat?a, dlatego z powodzeniem znajduj? zastosowanie jako jako g?ówne o?wietlenie pomieszczenia.

?arówki energooszcz?dne i z d?ug? ?ywotno?ci?

W porównaniu do zwyk?ych ?arówek, ale tak?e ?arówek halogenowych, ?arówka ledowa pobiera bardzo niewiele pr?du. Dzi?ki temu, to ?ród?o ?wiat?a pozwala na du?? oszcz?dno?? na op?atach za energi? elektryczn?. Dodatkowo, lampy LED oferuj? najwi?ksz? ?ywotno??, co czyni z nich bardzo op?acalne rozwi?zanie.

Inne typy ?róde? ?wiat?a do domu

Mimo rosn?cej popularno?ci wszelkiego rodzaju ?arówek ledowych, du?? popularniejsz? ciesz? si? nadal ?arówki halogenowe. Zawdzi?czaj? to du?o ni?szej cenie nawet, je?li wi??e si? to z gorsz? jako?ci? lamp halogenowych, ni? LED. Szacuje si?, ?e ?arówka LED jest nawet do 10 razy bardziej efektywna, ni? ?arówki halogenowe.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Rodzaj gwintu

WI?CEJ (28)

Kolor szk?a

Jasno?? (lm)

Moc (W)

Napi?cie (V)

Wysoko?? (cm)

Szeroko?? (cm)

G??boko?? (cm)

Klasa energetyczna

WI?CEJ (2)

Temperatura barwowa (K)

Trwa?o?? (h)

Minimalna liczba cykli w??czeń/wy??czeń

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro