Muzyka na p?ytach kompaktowych (CD)

1 730 878ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE
Oferta sponsorowana

?L?SKIE SZLAGIERY 9 NEW 2018

Stan
Nowy
Opakowanie
w folii
25,00 z?
kup teraz
31,50 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y

Oferty promowane

D?EM: Z?OTA KOLEKCJA 1+2 (2CD)

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Opakowanie
w folii
33,80 z?
kup teraz
40,50 z? z dostaw?
91 osób kupi?o

PIOTR CUGOWSKI: 40 (CD)

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Opakowanie
w folii
34,98 z?
kup teraz
41,68 z? z dostaw?
33 osoby kupi?y

RAMMSTEIN: RAMMSTEIN (CD)

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Opakowanie
w folii
83,02 z?
kup teraz
89,72 z? z dostaw?
24 osoby kupi?y
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Jak kupowa? p?yty kompaktowe i nie zbankrutowa??

W dobie pobierania plików z internetu, ?amania praw autorskich i pirackiego ?ci?gania, warto szuka? legalnych ?róde? muzyki. Takie rozwi?zanie ma sporo zalet i cho? w internecie jest te? wiele stron, które pozwalaj? na legalne s?uchanie muzyki na telefonie czy komputerze, to ju? zabranie jej ze sob? chocia?by na p?ycie CD do samochodu, by s?ucha? jej w drodze, nie zawsze jest mo?liwe. Co innego, je?li mamy p?yty kompaktowe. Wiele osób jako powód, dla którego nie kupuj? takich p?yt, podaje wysok? cen?. Tymczasem wcale nie trzeba przep?aca?. Istnieje na to kilka sprawdzonych sposobów, które warto przetestowa? na Allegro.

Jak nie przep?aca? za p?yty muzyczne?

Dobrym pomys?em jest oczywi?cie porównywanie cen. Dost?p do wielu ofert jednocze?nie zawsze pozwala znale?? t? najkorzystniejsz?. Przewa?nie sklepy internetowe maj? mo?liwo?? wystawienia danej p?yty na sprzeda? w znacznie ni?szej cenie ni? sklepy stacjonarne. Dzieje si? tak chocia?by ze wzgl?du na mniejsze koszty prowadzenia sklepu online. Poza tym zawsze dobrze jest szuka? promocji. Te na rynku wydawniczym i muzycznym cz?sto pojawiaj? si? na przyk?ad w okolicach Black Friday. Warto te? zaznaczy?, ?e ogólnie p?yty polskich zespo?ów muzycznych i wokalistów s? tańsze ni? tych pochodz?cych z zagranicy. Ró?nice mog? si?ga? nawet kilkudziesi?ciu z?otych, ale nie zawsze. Na ceny wp?ywaj? zreszt? ró?ne czynniki. Dobr? alternatyw? dla tych, którzy nie lubi? przep?aca?, jest kupowanie u?ywanych p?yt, które cz?sto okaza?y si? nietrafionym prezentem na Gwiazdk? czy urodziny. Warto równie? szuka? zestawów i wydań wielop?ytowych. To tak?e znacz?co obni?a cen? jednego kr??ka, a pozwala ciekawie uzupe?ni? swoj? dyskografi?.

Dlaczego warto kupowa? oryginalne p?yty z muzyk??

Podstawow? zalet? jest fakt, ?e p?yty CD to muzyka z legalnego ?ród?a. Dok?adamy swoj? ma?? cegie?k? do tego, by autorzy: muzycy, wokali?ci, arty?ci w ogóle mogli tworzy? muzyk?, po jak? ch?tnie si?gamy. Inn? wa?n? zalet? kupowania p?yt kompaktowych jest jako?? d?wi?ku. Pobieraj?c pliki z internetu i nagrywaj?c je na czyst? p?yt?, nie mo?emy oczekiwa?, ?e d?wi?ki b?d? tak dobrej jako?ci jak na p?ycie oryginalnej. Poza tym p?yta ulubionego zespo?u, kupiona dzisiaj za 30 z?, za kilka lat mo?e by? warta znacznie wi?cej. Bywa, ?e takie wydawnictwa staj? si? przedmiotem po??dania w?ród kolekcjonerów. Podobnie jak to si? ma w przypadku p?yt winylowych, które w?a?nie prze?ywaj? swój wielki powrót na salony.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

sposoby dostawy

opcje dostawy

lokalizacja

Opakowanie

Rok wydania

Liczba no?ników w wydaniu

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果