Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

Odkryj kolekcj? herbat Pure Leaf!

Sprawd?
Zobacz wi?cej

Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Herbata li?ciasta czy w torebkach? Wszystkie rodzaje znajdziesz na Allegro!

Trudno wyobrazi? sobie zimowe ch?ody bez kubka gor?cej herbaty, podobnie jak trudno przetrwa? letnie upa?y bez mro?onej wersji tego napoju. Ka?dy z nas ma w domu jak?kolwiek herbat?, i to przewa?nie wi?cej ni? jeden rodzaj. Smak to jedno, ale warto pami?ta?, ?e taki napar ma te? sporo warto?ci od?ywczych. Nale?? do nich chocia?by flawonoidy, polifenole, przeciwutleniacze czy teina – herbaciany odpowiednik kofeiny. Kupuj?c herbaty, warto wiedzie?, na co zwraca? uwag?, by wybra? mo?liwie najlepsz? mieszank?. Wielu z nas cz?sto zastanawia si?, czy lepsza b?dzie li?ciasta, czy ekspresowa.

Jakie zalety ma herbata li?ciasta?

Herbata li?ciasta to taka, w której opakowaniu znajduj? si? ca?e, zwykle niepo?amane li?cie. Oczywi?cie wcze?niej s? one wysuszone, wi?c dopiero po ich zalaniu wida?, jak si? rozwijaj?. Zalet?, jak? wyró?nia si? taka herbata, jest mocniejszy aromat, zapach i ciekawszy smak. Nieuszkodzona powierzchnia li?cia oddaje zreszt? nie tylko wi?cej olejków eterycznych, ale i w?a?ciwo?ci korzystnych dla zdrowia. Taka mieszanka potrzebuje du?o miejsca w czasie zaparzania. Dlatego te? mo?na zastosowa? specjalny zaparzacz albo po prostu wsypa? li?cie do kubka i poczeka?, a? si? rozwin? i uwolni? swoje aromaty. Ciekawym pomys?em na prezent mo?e by? tzw. herbata kwitn?ca. S? to ca?e kwiatostany herbat zamkni?te w li?ciach i wysuszone. Po wrzuceniu ich do dzbanka i zaparzeniu ?rozkwitaj?” – mo?emy zaobserwowa?, jak kwiat pi?knie si? rozwija i uwalnia herbaciany aromat. Mo?na pokusi? si? o stwierdzenie, ?e herbaty li?ciaste maj? wi?cej zalet, jednak?e herbata w torebkach mo?e im dorówna?. Wystarczy, ?e wybierzemy takie pakowane w piramidki zapewniaj?ce listkom wi?cej miejsca na rozwini?cie si?.

Jaka herbata ekspresowa b?dzie najlepsza?

Herbata ekspresowa na pewno ma tak? zalet?, ?e ca?y rytua? jej parzenia ogranicza si? do zalania wod? i wyci?gni?cia torebki po paru minutach. Pojawi?a si? w 1908 roku, kiedy to jeden z handlowców postanowi? rozsy?a? próbki sprowadzanej herbaty do swoich potencjalnych klientów. Pakowa? je w ma?e torebki z jedwabiu. Decyduj?c si? na ten rodzaj herbaty, warto przyjrze? si? kszta?towi torebek. Im mniejsze, tym ubo?szy b?dzie smak herbaty i mniej warto?ci od?ywczych zostanie z nich uwolnionych. Inn? zalet? jest te? fakt, ?e ?atwo znale?? wysokiej jako?ci herbaty z dodatkiem ciekawych smaków, np. pomarańczy czy maliny. Do pewnego stopnia cena te? mo?e by? w tym przypadku odpowiednikiem jako?ci, cho? akurat do tego za?o?enia warto podchodzi? z pewnym dystansem.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

sposoby dostawy

opcje dostawy

lokalizacja

Kraj pochodzenia

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro