Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY

GUMA CANNIBAL SAVAGE GEAR KOPYTO 10 CM

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
Inna marka
3,90 z?
z kurierem
kup teraz
12,89 z? z dostaw?
10 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Siek Skiper 5cm kolor 37

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
Inna marka
20,00 z?
z kurierem
kup teraz
25,40 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

RIPPER GUMA JAXON INTENSA MAX 13CM

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
Jaxon
7,90 z?
z kurierem
kup teraz
15,90 z? z dostaw?
1 osoba kupi?a
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Dobrze dobrane przyn?ty w?dkarskie recept? na sukces

Odpowiednio dobrane przyn?ty w?dkarskie decyduj? o tym, czy twoje po?owy b?d? udane. Tak naprawd? ka?dy gatunek ryb bierze na nieco inn? przyn?t?. Je?li mo?esz pochwali? si? ju? pewnym do?wiadczeniem w ?owieniu, na pewno masz w?asne obserwacje, które pomagaj? ci w wyborze odpowiedniej przyn?ty. Przyj??o si? równie?, ?e niektóre ryby lepiej bior? na twistera, a inne na rippera. Je?li chodzi o przyn?ty sztuczne, to podczas ich wyboru kieruj si? g?ównie jako?ci? materia?u, z którego zosta?y wykonane. Przyn?ty gumowe przed zakupem warto wzi?? do r?ki i spróbowa? rozci?gn??. Niestety przyn?ty wykonane ze s?abego materia?u maj? to do siebie, ?e czasami potrafi? dos?ownie kruszy? si? w r?kach. Nie bójmy si? jednak mi?kkich gum. Dodatkowo powinni?my sprawdzi?, czy guma u?yta do produkcji naszej przyn?ty nie farbuje. Nie warto kupowa? przyn?t, które zawieraj? dodatki w postaci brokatu czy innych klejonych elementów. Zaopatruj?c si? w gumy, pami?tajmy o tym, ?e czasami warto dop?aci? kilkadziesi?t groszy i mie? pewno??, ?e przyn?ta pos?u?y nam d?u?ej i nie rozpadnie si? podczas ?owienia albo tu? po nim.

Przyn?ty sztuczne – jakie wybra??

Wybór przyn?t sztucznych jest bardzo szeroki. Wiedz? o tym g?ównie mi?o?nicy metody spinningowej, która zmusza do u?ywania wielu ró?nych przyn?t. Zanim zakupimy pe?ne wyposa?enie, warto nieco wi?cej dowiedzie? si? o tym, co konkretny gatunek ryb lubi oraz jakie ma nawyki i gdzie ?eruje. To w?a?nie te czynniki powinny wp?ywa? na wybór odpowiedniej przyn?ty. Zastanów si? najpierw, który materia? b?dzie najlepszy i pami?taj o tym, ?e sztuczne przyn?ty maj? imitowa? stworzenia ?yj?ce w wodzie.

Przyn?ty mo?emy podzieli? na mi?kkie oraz twarde. Dodatkowo istniej? inne rozró?nienia, mówi?ce o kszta?cie, sposobie dzia?ania. Najcz??ciej spotykane s? b?ystki wahad?owe, obrotowe oraz woblery. B?ystki wahad?owe wykonane s? z blachy, która imituje ma?e rybki. Najlepiej bior? na nie drapie?niki, a wi?c szczupaki czy sandacze. Pami?taj, ?e przyn?ta powinna mie? odpowiedni? mas?. Dzi?ki temu b?dzie mog?a dotrze? nawet w najwi?ksze zakamarki.

Zanim wybierzesz przyn?t?, zastanów si?, który gatunek ryb zamierzasz ?owi?. Stawiaj?c np. na szczupaki, wybieraj du?e, gumowe przyn?ty, które pracuj? bardzo agresywnie. Dobrym pomys?em mog? okaza? si? przyn?ty mi?kkie FOX Rage. Z kolei sandacza zwabi? przyn?ty pracuj?ce g??boko. D?ugo?? gum na sandacze nie powinna przekracza? 12 cm.


Podkategorie

cofnij do Przyn?ty
Sztuczne

Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

cena (z?)

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

rozwiń list? województw

Marka

oferta ma

programy Allegro

promocje

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro