dost?pne warianty
WARIANTY
Oferta sponsorowana

Kosz Segregator na ?mieci 80 2x15L, 2x7L MULTINO

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
inna
Rodzaj
kosze na ?mieci
201,99 z?
z kurierem
kup teraz
20,20 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
212,98 z? z dostaw?
1 osoba kupi?a

Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY

KOSZ POJEMNIK NA ?MIECI ODPADY 240L GRAFIT CZARNY

Stan
Nowy
Marka
inna
Rodzaj
pojemniki, kub?y, kontenery
-33%199,00 z?
131,90 z?
kup teraz
6,60 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
165,90 z? z dostaw?
238 osób kupi?o

STOJAK KOSZ Segregacji ?MIECI Odpadów 3 STANOWISKA

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
inna
Rodzaj
stojaki i stela?e na worki do segregacji
100,00 z?
z kurierem
kup teraz
5,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
109,90 z? z dostaw?
18 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

KOSZ POJEMNIK NA ?MIECI ODPADY 240L ZIELONY NOWY

Stan
Nowy
Marka
inna
Rodzaj
pojemniki, kub?y, kontenery
-34%199,90 z?
131,90 z?
kup teraz
6,60 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
165,90 z? z dostaw?
47 osób kupi?o

KOSZ UCHYLNY DOMINIK 25L

Stan
Nowy
Marka
Curver
Rodzaj
kosze na ?mieci
20,90 z?
z kurierem
kup teraz
28,90 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Bezpieczne sk?adowanie odpadków

Kosz na ?mieci to produkt, który niezb?dny jest w ka?dym gospodarstwie domowym lub przestrzeni pracowniczej. Czy to w domu, czy w pracy – nie brakuje rozmaitych odpadków, które nale?y zutylizowa?. Do bezpiecznego i higienicznego przechowywania wszelkich odpadków s?u?y kosz na ?mieci. Z uwagi na powszechno?? jego u?ytkowania cz?sto jego wybór jest lekcewa?ony, nale?y jednak pami?ta?, ?e sprawuje on bardzo wa?n? funkcj?. Dlatego te? warto przejrze? dost?pn? ofert? i wybra? najlepiej dopasowany do potrzeb produkt.

Jak wybra? kosz na ?mieci?

Przy wyborze kosza na ?mieci warto wzi?? pod uwag? co najmniej kilka elementów. W?ród kluczowych koniecznie trzeba wymieni? jego wielko??, co nabiera szczególnego znaczenia np. przy ma?ym pomieszczeniu, gdzie zbyt du?y kosz mo?e zajmowa? nazbyt wiele miejsca. Wielko?? kosza na ?mieci nale?y te? dobra? np. do ilo?ci mieszkańców w danym gospodarstwie domowym. Innego rodzaju pojemnik przyda si? du?ej rodzinie, o wiele mniejszy b?dzie natomiast potrzebny singlowi czy singielce. Wp?yw na rozmiar kosza na ?mieci ma te? fakt, czy w danym miejscu odpady s? segregowane. Pami?taj tak?e, ?e nie ma sensu kupowa? zbyt du?ego kosza na ?mieci. W takiej sytuacji gromadzone s? w nim du?e ilo?ci odpadów, co jest przyczyn? powstawania nieprzyjemnych zapachów. Z kolei za ma?y kosz na ?mieci b?dzie za szybko si? zape?nia?, co tworzy konieczno?? cz?stego opró?niania.

Kolejny czynnik to materia? i wykonanie kosza na ?mieci. W ofercie dost?pne s? produkty z ró?norodnych materia?ów i o bardzo odmiennych konstrukcjach, co daje bardzo du?e mo?liwo?ci wyboru. Zdecydowana wi?kszo?? koszów na ?mieci wykonana jest tworzyw sztucznych. Gwarantuje to ich lekko??, a do tego nisk? cen? zakupu. Mog? one jednak ulega? uszkodzeniom pod wp?ywem ró?norodnych czynników. O wiele trwalsze s? metalowe kosze na ?mieci, natomiast wa?? one wi?cej i mog? by? ?g?o?ne” podczas wrzucania do nich odpadków. Alternatyw? s? drewniane kosze na ?mieci. Cz?sto wykorzystuje si? je do segregowania suchych odpadów, du?o gorzej sprawdzaj? si? przy mokrych odpadach. Nierzadko spotyka si? je równie? w ogrodach, z uwagi na funkcjonalno?? oraz walory estetyczne.

Wybór kosza na ?mieci jest wbrew pozorom bardzo wa?n? decyzj?. Pojemnik na odpadki odgrywa istotn? rol?, dlatego te? oprócz wygl?du nale?y zwróci? uwag? na jego funkcjonalno??. Nie bez znaczenia pozostaje tak?e trwa?o?? materia?ów, w końcu kosz na ?mieci to produkt eksploatowany na co dzień.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Marka

WI?CEJ (30)

Pojemno?? (l)

Liczba komór

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro