?Srebro

205ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Dwunasta licytacja Strefy Kolekcjonera. Sztuka z renomowanych galerii i domów aukcyjnych. Zobacz wi?cej

Przeczytaj to, zanim nab?dziesz lub kupisz Produkty inwestycyjne albo Z?ote monety kolekcjonerskie.
Je?li kupujesz produkt inwestycyjny, którego cena zale?y wy??cznie od wahań na rynku finansowym, nie masz 14-dniowego okresu na odst?pienie od umowy. Reguluje to art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z dnia 30 marca 2017 r. Dlatego rozs?dnie przemy?l decyzj? zakupu.

Oferty

140,00 z?
z kurierem
kup teraz
14,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
145,90 z? z dostaw?
1 osoba kupi?a
105,00 z?
z kurierem
kup teraz
10,50 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
110,90 z? z dostaw?
115,00 z?
z kurierem
kup teraz
11,50 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
120,90 z? z dostaw?
290,00 z?
kup teraz
29,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
318,00 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y
249,00 z?
kup teraz
24,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
277,00 z? z dostaw?
299,00 z?
kup teraz
29,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
327,00 z? z dostaw?
390,00 z?
kup teraz
39,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
418,00 z? z dostaw?
1 - 60 z 205 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Inwestowanie w srebro – bezpieczna lokata kapita?u

Srebro to jeden z najpopularniejszych metali szlachetnych, z którego wykonywnae s? rozmaite akcesoria i dodatki, a tak?e np. monety bulionowe. Materia? ten znany jest ju? od czasów staro?ytnych, by? nawet stosowany jako waluta. Dzi? wykorzystywany jest przede wszystkim przy produkcji bi?uterii; oprócz tego srebro stosuje si? te? np. w lustrach i stykach elektrycznych. Nie ka?dy jednak wie, ?e elementy wykonane ze srebra nie tylko prezentuj? si? znakomicie i wygl?daj? bardzo elegancko, ale s? tak?e ?wietnym i bardzo bezpiecznym sposobem na inwestowanie.

Inwestycja w srebro cieszy si? coraz wi?ksz? popularno?ci? i nie chodzi tu wy??cznie o czysty metal w formie sztabek srebra, ale tak?e rozmaitych przedmiotów i akcesoriów z niego wykonanych. Srebro jest trwa?e i posiada w?a?ciwo?ci bakteriobójcze, dlatego w?a?nie jest stosowane w bi?uterii i wielu innych przedmiotach codziennego u?ytku – oczywi?cie o podwy?szonej warto?ci. Zastanawiaj?c si? nad zakupem srebra, warto zwróci? uwag? na kilka podstawowych powodów, dlaczego to tak pewna inwestycja.

Po pierwsze, bardzo s?usznie przyj??o si?, ?e srebro to najpewniejsza forma pieni?dza. Srebro (podobnie jak i z?oto) od lat ciesz? si? do?? sta?? warto?ci?, czego nie mozna powiedzie? cho?by o emitowanych akcjach czy obligacjach, których kurs mo?e podlega? du?ym wahaniom. Wynika to poniek?d z wielowiekowej historii z?ota i srebra jako kruszca szlachetnego, co korzystnie wp?ywa na stabiln? opini? i wysok? renom? obu metali szlachetnych. Dlatego te? inwestowanie w srebro to dobry sposób na korzystn? lokat? kapita?u. Srebro ponadto jest stosunkowo tanie, bior?c pod uwag? jego rzeczywist? warto??. Inwestowanie w srebro, czy po prostu zakup drobiazgów wykonanych ze srebra, nie musi by? wydatkiem przesadnie nadwyr??aj?cym bud?et.

Co wi?cej, srebro jest praktyczne zarówno w nabyciu, jak i sprzeda?y. Przedmioty wykonane ze srebra o wiele ?atwiej sprzeda?, je?li dojdzie do konieczno?ci lub okazji korzystnej transakcji. W ten sposób mo?na pomno?y? zamro?ony kapita? lub po prostu uzyska? cho?by niewielki zysk. Srebro jest te? sporo tańsze ni? z?oto, wymaga wi?c mniejszego wk?adu przy decyzji o jego nabyciu. Co ciekawe, z uwagi na fakt, ?e rynek srebra jest mniejszy ni? rynek z?ota, w przypadku wzrostu cen metali szlachetnych, w?a?nie w przypadku srebra prawdopodobny jest najwi?kszy zysk. Wp?yw na to ma równie? to, ?e państwowe rezerwy srebra stale malej?, podobnie jak i globalne wydobycie srebra. Wszystko to sprawia, ?e zakup srebra w dowolnej formie jest znakomitym sposobem na ulokowanie kapita?u, a jednocze?nie mo?na naby? bardzo praktyczne i estetyczne akcesoria.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

Próba

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果