Suplementy diety

168 643oferty
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

-50% na drugi kolagen NOBLE HEALTH

Sprawd?
Zobacz wi?cej

Oferty promowane

Oficjalny sklep MarkiOficjalny sklep Marki
Oficjalny sklep MarkiOficjalny sklep Marki

KFD D3 + K2 MK-7 - 200 kapsu?ek

od
Super Sprzedawcy
-33%26,99 z?
17,98 z?
kup teraz
24,68 z? z dostaw?
1840 osób kupi?o

Pregna Plus, 30 kapsu?ek

od
Super Sprzedawcy
30,78 z?
z kurierem
kup teraz
36,77 z? z dostaw?
75 osób kupi?o
Oferta sponsorowana

Solgar Botaniczny Kompleks dla Kobiet

od
Super Sprzedawcy
125,00 z?
z kurierem
kup teraz
12,50 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
130,90 z? z dostaw?
4 osoby kupi?y
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Suplementy diety

Suplementy diety to coraz popularniejsze i cz?sto stosowane produkty, które mog? stanowi? znakomite uzupe?nienie codziennego jad?ospisu – i to bez wzgl?du na prowadzony tryb ?ycia. Artyku?y tego typu posiadaj? nawet swoj? ustawow? definicj?, zgodnie z któr? za suplementy diety uznaje si? produkty z?o?one z ró?nego rodzaju substancji od?ywczych, a same suplementy mog? by? traktowane jako dodatek do spo?ywanej ?ywno?ci. Ujmuj?c rzecz inaczej, suplementy diety to skoncentrowane ?ród?o minera?ów, witamin oraz innych substancji, których potrzebuje organizm do w?a?ciwego funkcjonowania. Ka?dy suplement diety jest przygotowany w taki sposób, aby mo?liwe by?o jego dawkowanie – oczywi?cie zgodnie z zaleceniami producenta.

Jak wybra? suplement diety?

Dobór odpowiednich suplementów diety w du?ej mierze uzale?niony jest od osobistych potrzeb. W ofercie znajduje si? wiele typów suplementów diet, jak cho?by multiwitamina czy suplementy oczyszczaj?ce. Dzia?anie danego suplementu jest ?ci?le uzale?nione od jego sk?adu oraz zawarto?ci wybranych substancji. Suplementy diety cz?sto stosowane s? podczas odchudzania b?d? treningów si?owych, które maj? na celu nabranie masy. W pierwszym z wymienionych przypadków stosowanie suplementów diety wskazane jest z dwóch powodów. Po pierwsze przy ograniczaniu pokarmów pewnego typu mog? pojawi? si? niedobory wybranych witamin i mikroelementów, które w ten sposób mo?na uzupe?ni?. Ponadto suplementy diety mog? zawiera? substancje wspomagaj?ce efekty diety, które przyspieszaj? spalanie t?uszczu. S? to np. kapsaicyna (wyst?puje te? w papryczkach chili), piperyna (naturalnie wyst?puje w pieprzu), kofeina, ketony malin czy johimbina.

Wybieraj?c suplementy diety, warto zasi?gn?? opinii lekarza, by ten pomóg? wskaza? w?a?ciwe preparaty. Cho? suplementy diety uwa?a si? powszechnie za produkty raczej bezpieczne, istniej? te? pewne przeciwwskazania do ich za?ywania. Przyk?adem mog? by? cho?by bardzo popularne magnez i wapń, które nie s? zalecane osobom z nadci?nieniem, gdy? mog? pogorszy? ich stan zdrowia.

Nale?y te? pami?ta?, ?e suplementy diety mog? by? wy??cznie dodatkiem do codziennego menu. W ?adnym wypadku nie powinny zast?powa? regularnych produktów spo?ywczych, ani tym bardziej regularnych posi?ków. To tak?e uznaje si? za g?ówn? i podstawow? zasad? stosowania suplementów diety, o czym nale?y pami?ta? przy okazji ka?dego zakupu.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Producent

WI?CEJ (108)

Podstawowy sk?adnik

WI?CEJ (180)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro