Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY

KO?OWROTEK DAIWA NINJA LT 3000-CXH SPINNINGOWY

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
Daiwa
216,88 z?
z kurierem
kup teraz
10,84 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
224,88 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

KO?OWROTEK sp?awik spinning grunt

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
inna
29,90 z?
z kurierem
kup teraz
38,89 z? z dostaw?
22 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

KO?OWROTEK DAIWA NINJA LT 3000-C SPINNINGOWY

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
Daiwa
216,88 z?
z kurierem
kup teraz
10,84 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
224,88 z? z dostaw?

Okuma AK 5000 Baitfeeder - ?Y?KA GRATIS!

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
inna
115,00 z?
z kurierem
kup teraz
5,75 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
122,00 z? z dostaw?
11 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Ko?owrotek Aztec FD 258 + Fighter GRATIS Robinson

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
inna
155,00 z?
z kurierem
kup teraz
7,75 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
160,90 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
7 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

KO?OWROTEK DAIWA NINJA LT 6000-C

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
Daiwa
240,88 z?
z kurierem
kup teraz
12,04 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
248,88 z? z dostaw?

Okuma Ko?owrotek 8K

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
309,00 z?
z kurierem
kup teraz
15,45 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
316,00 z? z dostaw?
12 osób kupi?o

Okuma AK 4000 Baitfeeder - ?Y?KA GRATIS

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
inna
105,00 z?
z kurierem
kup teraz
5,25 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
112,00 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y

Ko?owrotek Shimano Sienna FG 4000

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
119,00 z?
z kurierem
kup teraz
5,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
127,00 z? z dostaw?
4 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

Ko?owrotek Karpiowy Okuma 8K FD 57739

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
305,00 z?
z kurierem
kup teraz
15,25 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
313,99 z? z dostaw?
5 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Ko?owrotek Fox EOS 10000

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
263,00 z?
z kurierem
kup teraz
13,15 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
271,99 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y

KO?OWROTEK OKUMA 8K FD BIG PIT

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
329,00 z?
z kurierem
kup teraz
16,45 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
337,00 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

KO?OWROTEK JAXON SATORI FRXL 600

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
118,00 z?
z kurierem
kup teraz
5,90 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
126,00 z? z dostaw?
4 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

Ko?owrotek Zebco Optix 30 Nowo??!

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
inna
85,00 z?
kup teraz
darmowa dostawa
3 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

Mikado Nexton 5005 FD

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
65,00 z?
z kurierem
kup teraz
73,00 z? z dostaw?
otrzymasz 4 monety
2 osoby kupi?y
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Najlepsze ko?owrotki w?dkarskie na Allegro

Ko?owrotek to oczko w g?owie ka?dego w?dkarza – to dzi?ki niemu mo?liwe jest wydobycie z wody wyczekanej zdobyczy. Aby jednak marzenie si? spe?ni?o, ko?owrotek musi by? naprawd? niezawodny. Przemy?lany wybór ko?owrotka pozwoli cieszy? si? nim przez wiele lat, a tym samym zaoszcz?dzi? pieni?dze. Warto zatem okre?li? swoje potrzeby i oczekiwania. Na Allegro dost?pne s? ró?ne ko?owrotki przeznaczone zarówno dla do?wiadczonych w?dkarzy, jak i amatorów tej aktywno?ci. Na co zwróci? uwag?, wybieraj?c ten sprz?t?

Ko?owrotek w?dkarski – jaki warto wybra??

W?dkarze dziel? ko?owrotki na ró?ne sposoby, jednak podstawowy podzia? dotyczy szpuli, na któr? nawija si? ?y?k?. Szpula ta mo?e by? ruchoma lub sta?a. Ruchoma jest u?ywana w wi?kszo?ci rodzajów w?dkarstwa, w tym sp?awikowym, gruntowym, morskim i muchowym, jednak ko?owrotek z tak? szpul? jest do?? pot??ny, co mo?e utrudnia? spraw? pocz?tkuj?cym. Szpula sta?a ma najszersze zastosowanie, g?ównie z racji swojej prostej budowy i mocnej konstrukcji. Wa?ny jest tak?e rodzaj hamulca – wyró?nia si? hamulec przedni i tylny. Hamulec przedni gwarantuje du?? precyzj? ruchów oraz ogromn? ?atwo?? regulacji ?y?ki. Ten rodzaj hamulca wykorzystywany jest g?ównie przy spinningu. Natomiast hamulec tylny sprawia, ?e holowanie ryby jest l?ejsze, a wi?c doskonale sprawdzi si? przy po?owach du?ych gatunków ryb.

Wa?nym parametrem przy wyborze ko?owrotka jest masa – tutaj nale?y wzi?? pod uwag? ka?dy szczegó?, nie tylko ze wzgl?du na efektywno?? po?owu, ale te? w?asny komfort. W przypadku, gdy ?owienie ryb opiera si? g?ównie na pracy w?dk? i ko?owrotkiem, warto zdecydowa? si? na niewielki i lekki sprz?t – kilka godzin sp?dzonych na stoj?co z masywnym ko?owrotkiem w d?oniach mo?e odebra? sporo si?. Przy po?awianiu wi?kszych ryb, gdy w gr? wchodzi pozostawienie w?dki na podpórce, mo?na pozwoli? sobie na nieco ci??szy ko?owrotek. Taki mo?e by? np. ko?owrotek karpiowy. Nie bez znaczenia pozostaje materia? wykonania. Najcz??ciej spotykane s? ko?owrotki wykonane z grafitu lub aluminium, jednak ze wzgl?du na stosunkowo niewysok? cen? oraz wytrzyma?o?? i niewielk? wag? najpopularniejsze w?ród klientów s? ko?owrotki aluminiowe. O ile zdecydowana wi?kszo?? amatorów decyduje si? na tradycyjny ko?owrotek bez ulepszeń i dodatkowych funkcji, o tyle zapaleni w?dkarze mog? mie? ochot? na co? wi?cej – elektroniczny licznik g??boko?ci lub elektroniczny silniczek, który powoduje, ?e ?y?ka zwija si? sama, to do?? kosztowne dodatki, ale jak?e ciekawe! W?dka podlodowa, podpórka, ko?owrotek z tylnym hamulcem? Na Allegro znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro