Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY
114,00 z?
z kurierem
kup teraz
5,70 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
124,95 z? z dostaw?
17 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
150,00 z?
z kurierem
kup teraz
7,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
160,95 z? z dostaw?
16 osób kupi?o

ZESTAW GRUNTOWY KONGER W?DKA 3,6m+KO?OWROTEK+AKC

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
D?ugo?? ca?kowita
360 cm
138,99 z?
z kurierem
kup teraz
6,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
149,98 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
7 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
119,00 z?
z kurierem
kup teraz
5,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
128,90 z? z dostaw?
23 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY
170,00 z?
z kurierem
kup teraz
8,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
180,95 z? z dostaw?
9 osób kupi?o

W?dka Mikado Sasori Feeder 3,6m / 100g

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
D?ugo?? ca?kowita
360 cm
97,00 z?
z kurierem
kup teraz
107,99 z? z dostaw?
otrzymasz 4 monety
12 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

ZESTAW W?DKARSKI NA MORZE JAXON PILKERY

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
195,00 z?
z kurierem
kup teraz
9,75 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
205,95 z? z dostaw?
5 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

Zestaw spinningowy JAXON GREY STREAM(1)

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
199,00 z?
kup teraz
9,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
217,00 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Dobrej jako?ci w?dki dost?pne na Allegro

Wi?kszo?? z nas ma swoj? pasj?, któr? zamierza rozwija?. Dla niektórych osób tak? pasj? mo?e okaza? si? w?dkarstwo. Dobra w?dka nie ma prawa nas zaskoczy? ani podczas wyrzutu, ani podczas holu ryb. Odpowiedniej jako?ci w?dka sprawi, ?e nasze po?owy b?d? skuteczne. Je?li zamierzasz wybra? swoj? pierwsz? w?dk?, zwró? uwag? na jako?? wykonania. Czym kierowa? si? podczas doboru sprz?tu?

Odpowiednie w?dzisko kluczem do sukcesu

Nasze po?owy mog? nas nieco rozczarowa?, je?li sprz?t nie b?dzie dobrany do naszych umiej?tno?ci. Kluczowym kryterium doboru powinno by? w?dzisko, czyli element, do którego przymocowana jest ?y?ka w?dkarska. Tradycyjne w?dzisko wykonuje si? z drewna, a najcz??ciej stosowanym surowcem jest bambus. Jednak produkty drewniane s? powoli wypierane przez nieco nowocze?niejsze – z w?ókien w?glowych. Standardowa d?ugo?? w?dziska to oko?o 3 metry, ale na rynku mo?na spotka? tak?e du?o d?u?sze – nawet 15-metrowe. Je?li jeste?my pocz?tkuj?cymi w?dkarzami, z powodzeniem wystarcz? nam krótsze warianty. Dobór w?dziska jest jednak kwesti? indywidualn?. W?dkarz sam decyduje o jego rodzaju. Dzi?ki d?ugiemu w?dzisku z ca?? pewno?ci? du?o ?atwiej b?dzie nam zarzuci? przyn?t?. Nasz ruch b?dzie równie? bardziej precyzyjny. Niestety w?dzisko ma to do siebie, ?e bardzo cz?sto ulega uszkodzeniom. Dzieje si? tak zw?aszcza wtedy, gdy w?dkarz jest niedo?wiadczony i nie posiada podstawowej wiedzy na temat obs?ugi w?asnego sprz?tu. Allegro oferuje wszelkie mo?liwe rodzaje w?dzisk oraz w?dek – sam wybierz najlepsze!

W?dka – pierwszy krok w w?dkarskim ?wiecie

Nie rozpoczniesz swojej przygody z w?dkowaniem, je?li nie b?dziesz posiada? w?dki. Zastanawiasz si?, jak? wybra?? Zacznij od tych przeznaczonych dla pocz?tkuj?cych u?ytkowników. Taki sprz?t z ca?? pewno?ci? b?dzie nieco ?atwiejszy nie tylko w obs?udze, ale i w konserwacji. W momencie, gdy nabierzesz ju? wprawy, mo?esz ?mia?o poeksperymentowa?. W tym ogranicza? ci? b?dzie jedynie bud?et. Kombinacji jest wiele. W ostatnich latach coraz wi?cej osób inwestuje w w?dkarstwo, poniewa? hobby to staje si? coraz bardziej popularne. To dlatego na rynku mo?emy znale?? wiele wariantów w?dek oraz w?dzisk. Ka?dy w?dkarz ma w?asne upodobania i sposoby po?owu. Warto przebiera? w ofertach i wyszukiwa? coraz to nowsze metody. Dzi?ki temu zyskujemy wi?ksze do?wiadczenie oraz wiedz?. Najlepszym wyborem oka?? si? w?dki czo?owych marek, które na rynku istniej? od lat. Tylko one dadz? ci gwarancj? udanego po?owu oraz niezawodno?ci.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

D?ugo?? ca?kowita (cm)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro