Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY
120,00 z?
z kurierem
kup teraz
6,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
128,00 z? z dostaw?
9 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Czym si? kierowa?, kupuj?c r?czniki ?azienkowe?

R?czniki to nieodzowny element wyposa?enia ?azienki. Trudno wyobrazi? sobie to pomieszczenie bez nich. Skoro ju? musz? tam by?, warto zwróci? uwag?, jakie r?czniki kupujemy, albowiem jeden drugiemu nierówny. Czym innym b?d? si? zatem charakteryzowa? r?czniki k?pielowe do ?azienki, a czym innym r?czniki pla?owe. Z czego produkowane s? r?czniki? Na co zwraca? uwag?, dokonuj?c wyboru?

Materia?y wykorzystywane do produkcji r?czników

Najlepsze r?czniki do ?azienki wykonywane s? ze stuprocentowej bawe?ny klasycznej. Wyj?tkowo chwalone s? r?czniki z bawe?ny egipskiej – charakteryzuj? si? one wysokim stopniem ch?onno?ci, s? tak?e mi?kkie i spr??yste. Egipska bawe?na ma bowiem dwa razy d?u?sze w?oski ni? klasyczna. Ciekawym rozwi?zaniem jest te? zastosowanie w?ókna bambusowego jako domieszki do bawe?ny. Bambus ma w?a?ciwo?ci bakteriobójcze, a r?czniki wykonane przy jego zastosowaniu, podobnie jak w przypadku tych z bawe?ny egipskiej, s? ch?onne i szybko schn?.

Warte uwagi s? tak?e r?czniki ?azienkowe z mikrofibry. W porównaniu z r?cznikami bawe?nianymi te z mikrofibry charakteryzuj? si? bardzo wysok? higroskopijno?ci?, przy czasie schni?cia skróconym do minimum. Sposób ich wykonania sprawia, ?e s? znacznie cieńsze od bawe?nianych odpowiedników. Przez to ?azienkowy r?cznik z mikrofibry jest lekki, zajmuj?cy niewiele miejsca, o ?wietnym poziomie ch?onno?ci.

Co jest wa?ne przy kupnie r?cznika do ?azienki?

Podstawowa funkcja r?cznika jest czysto utylitarna – ma on ch?on?? wod?, osuszaj?c nasze cia?o. Je?eli nie spe?nia tej roli, jest w zasadzie bezu?yteczny. Stopień ch?onno?ci mo?na sprawdzi?, wykonuj?c prosty test. Polega on na pokropieniu r?cznika wod?. Je?eli szybko j? wch?onie i b?dzie suchy oznacza to, ?e ma wysoki stopień higroskopijno?ci. Przed wykonaniem takiego testu warto r?cznik upra?, by wyp?uka? z niego chemi? wykorzystywan? w procesie produkcji, mog?c? os?abia? w?a?ciwo?ci ch?onne.

Ceny r?czników ?azienkowych

W przypadku r?czników kupno dro?szego nie oznacza automatycznie, ?e b?dzie on lepszy. Kluczow? spraw? jest sprawdzenie sk?adu, gramatury, a tak?e poziomu ch?onno?ci. Wbrew pozorom, tańszy, ale na przyk?ad mniej wyszukany pod wzgl?dem wzornictwa r?cznik ?azienkowy nie musi by? wcale gorszy pod wzgl?dem funkcjonalno?ci.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

sposoby dostawy

opcje dostawy

lokalizacja

Z dedykacj?

Gramatura r?cznika

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro