Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Zas?ona ma chroni? nas przed wzrokiem s?siadów, ogranicza? ilo?? ?wiat?a, a tak?e pe?ni? funkcj? dekoracyjn?. Kiedy? dbano o to, ?eby zas?ony wisia?y przede wszystkim w sypialniach. Dzi? jednak, je?eli zas?ony w ogóle s?, to najcz??ciej trafiaj? do salonu. A poniewa? jest to miejsce reprezentacyjne, zas?ony musz? by? modne i nowoczesne (takie zas?ony dost?pne s? w ró?nych kolorach lub wzorach).

Zas?ony w salonie mog? mie? przelotki lub znajdowa? si? na ta?mie. Oczywi?cie, nie musi by? te? tak, ?e zas?ony do salonu powinny by? obligatoryjnie nowoczesne. Wszystko zale?y od rodzaju i charakteru wn?trza, a ograniczeniem jest jedynie fantazja. Przede wszystkim zadbajmy jednak o to, ?eby zas?ony okienne pasowa?y do wielko?ci wn?trza i stopnia jego nas?onecznienia.

Je?eli zdecydujemy si? na zas?ony do ma?ego pokoju, to nie powinni?my wybiera? ci??kich czy d?ugich tkanin, bo wn?trze optycznie si? zmniejszy. Z drugiej strony takie materia?y z powodzeniem sprawdz? si? w przestronnym salonie, gdzie dodatkowo znajduj? si? du?e fotele. Pami?tajmy te?, ?e zas?ony w salonie s?u?? równie? do tuszowania mankamentów tego pomieszczenia, nierówno?ci ?cian oraz p?kni??.


Podkategorie

cofnij do Wystrój okien
Zas?ony

Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro