Oferty promowane

Oferty

dost?pne warianty
WARIANTY

Nabierka do Yerba Mate

od
Super Sprzedawcy
2,99 z?
z kurierem
kup teraz
11,98 z? z dostaw?
104 osoby kupi?y
1 - 60 z 1771 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Jakie akcesoria do yerba mate s? niezb?dne?

Yerba mate w ostatnich latach sta?a si? bardzo popularna w Polsce. Trudno si? temu dziwi?. Ten niezwyk?y napój dodaje energii, ?wietnie nawadnia organizm i uzupe?nia niedobory sk?adników od?ywczych i minera?ów. Co wi?cej – mo?na znale?? mieszanki o ró?nych smakach, wi?c w?a?ciwie ka?dy ma szans? dopasowa? co? do w?asnego gustu. Zaparzanie yerby to rytua?, w którym poszczególne czynno?ci powinny nast?powa? w odpowiedniej kolejno?ci po sobie. Niezb?dne s? wówczas rozmaite akcesoria do yerba mate. Przynajmniej cz??? z nich jest absolutnym must have.

Niezb?dne akcesoria do yerba mate

Istniej? ró?ne szko?y. Jedni podchodz? do parzenia yerba mate w bardzo powa?ny sposób, pilnuj?c, by woda na pewno mia?a odpowiedni? temperatur? wyliczon? co do stopnia, a do picia s?u?y?a wy??cznie tykwa. Inni maj? do tego nieco lu?niejszy stosunek. Pewne jest to, ?e dba?o?? o prawid?ow? temperatur? zaparzania i pozosta?e elementy rytua?y zapewnia najlepszy smak tego napoju i wydobywa z niego najwi?cej cennych sk?adników. Przede wszystkim ma to jednak by? co?, co uprzyjemni nam codzienne ?ycie, wi?c ka?de podej?cie do tematu yerby jest w porz?dku.

Akcesoria do yerby – s?owniczek poj??:

 • Matero – inaczej naczynie do yerba mate. Mo?e by? wykonane z ró?nych materia?ów, takich jak drewno, metal, ceramika, a nawet owoce dzbaniwa kalebasowego. Tykwa jest ciekawym rozwi?zaniem – jej naturalny kszta?t idealnie nadaje si? w?a?nie do picia yerby: p?kata u do?u i zw??aj?ca si? ku górze. Na jej kszta?cie wzorowane s? inne pojemniki, w tym na przyk?ad matero ceramiczne.
 • Bombilla – rodzaj specjalnej ??y?eczki” z dziurkami po??czonej z rurk? do picia. Przyda si? do nasypania suszu do matero, ale te? jest niezb?dna do picia. Zaparzona yerba wype?nia li??mi w?a?ciwie ca?e naczynie. Nie jest to zatem klarowny p?yn, jak cho?by klasyczna herbata. Bombilla za spraw? swojej budowy pozwala nam s?czy? czysty napój przecedzony przez dziurki na zakończeniu tej ??y?eczki”.
 • Yerbomos – poniewa? raz zaparzone yerba mate mo?na zala? wod? jeszcze kilka razy, jest to co?, co mo?emy pi? przez ca?y dzień, pod warunkiem, ?e mamy ze sob? termos z zaparzon? wod?. Mo?e to by? w?a?nie zwyk?y termos albo popularny ostatnio Yerbomos, czyli po??czenie matero, bombilii i bidonu w jednym por?cznym naczyniu.
 • Termometr do yerba mate – jest niezb?dny do oceny tego, czy zagotowana woda przestyg?a na tyle, by móc ni? zaparzy? li?cie yerby. Mo?e to by? zwyk?y kuchenny termometr. Mi?o?nicy tego napoju ceni? raczej analogowe modele.

Podkategorie

cofnij do Yerba mate i akcesoria
Yerba mate i akcesoria
wi?cej podkategorii

Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Cechy dodatkowe

 • 11
 • 19
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
WI?CEJ (12)

Certyfikat

 • 4
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
WI?CEJ (10)

Produkt nie zawiera

WI?CEJ (13)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro