Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

Idealny Prezent dla Babci i Dziadka

Sprawd?
Zobacz wi?cej

Oferty promowane

zakończona 8 grudnia 2019 o godzinie 01:00:16
199,99 z?
z kurierem
kup teraz
10,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
206,69 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
360 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
175,00 z?
z kurierem
kup teraz
8,75 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
181,70 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
249 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Masa? ca?ego cia?a lub poszczególnych jego partii to najlepszy znany sposób na uzyskanie efektu odpr??enia i rozlu?nienia mi??ni. Aby go wykona?, nie trzeba si? umawia? do masa?ysty. Dobrej jako?ci masa? mo?emy wykona? w warunkach domowych, maj?c tylko urz?dzenia do masa?u przeznaczone do konkretnych zastosowań.

Do masa?u stóp

Nie ka?dy o tym wie, lecz wed?ug medycyny alternatywnej wi?kszo?? organów naszego cia?a ma swoje po??czenia z punktami na podeszwach stóp. Aby wi?c skutecznie pobudza? prac? tych organów, mo?na zastosowa? relaksuj?cy masa? stóp. Do pobudzenia miejsc na podeszwach stopy ?wietnie nadaj? si? drewniane masa?ery na rolce lub specjalne wanny do k?pieli stóp z funkcj? masa?u. Pomijaj?c ju? aspekty zdrowotne takiej terapii – masowanie stóp po d?ugim dniu stania na nogach w pracy, po m?cz?cym spacerze lub w przypadku dolegliwo?ci kr??eniowych to naprawd? przyjemna sprawa. Taki hydromasa? pobudza kr??enie w ca?ym ciele, relaksuje i sprawia, ?e nogi staj? si? lekkie i znów mog? nas unosi?!

Dla relaksu ca?ego cia?a

Mata do akupresury to ?wietny, bardzo prosty gad?et u?atwiaj?cy zrelaksowanie ca?ego cia?a w ci?gu kilkunastu minut. Mata z kolcami usuwa zm?czenie z mi??ni, pobudza kr??enie i tym samym wp?ywa na rozlu?nienie cia?a. Dzi?ki temu podczas le?enia na macie czujemy, jak odp?ywa z nas ca?y stres, zm?czenie i spi?cie. Wyciszamy si? i po kilkunastu minutach mo?emy si? czu? jak nowo narodzeni – znów gotowi, by stawi? czo?a codziennym trudno?ciom!

Masa? poszczególnych partii cia?a

Tym, którzy chc? czego? wi?cej, polecamy materace masuj?ce do ca?ego cia?a – do auta lub do domu. Sterowana za pomoc? pilota mata masuj?ca pozwoli rozlu?ni? dok?adnie te partie cia?a, które tego potrzebuj?. Taki fotel masuj?cy w domu szybko stanie si? ulubionym miejscem wypoczynku po pracy! A mo?e przyda ci si? r?czny masa?er do pleców z wymiennymi końcówkami? Dzi?ki niemu ?atwo dotrzesz do konkretnych cz??ci cia?a.

Sto?y dla profesjonalistów

Specjalne sto?y do masa?u w dobrej cenie, wykonane z wysokiej jako?ci materia?ów, s? podstawowym narz?dziem pracy ka?dego masa?ysty. Wygodne w sk?adaniu i transporcie ?ó?ka do masa?u pozwalaj? na prac? mobiln? – z dojazdem do domu klienta. Ró?ne systemy masuj?ce odpowiadaj? ró?nym potrzebom. Jedno jest pewne – relaks poprzez masowanie newralgicznych receptorów na naszym ciele jest jedn? z najprzyjemniejszych rzeczy, jakich mo?emy do?wiadcza? w zaciszu w?asnego domu!


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro