Oferty promowane

PH PASKI LR

Stan
Nowy
9,00 z?
z kurierem
kup teraz
12,99 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y

Oferty

1 - 60 z 1310 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Aby kontrolowa? swoje zdrowie, warto raz na jaki? czas podda? si? badaniu krwi lub moczu, którego wynik nast?pnie obejrzy lekarz. Jednak do sprawdzania niektórych parametrów fizjologicznych nie potrzebujemy u?ywa? skomplikowanych urz?dzeń diagnostycznych ani udawa? si? do laboratorium. Wystarcz? proste i tanie testy diagnostyczne z moczu, do wykonania w domu.

Testy owulacyjne i ci??owe

Najcz??ciej wykonywanym testem diagnostycznym jest test ci??owy. To bardzo prosty sprz?t jednorazowego u?ytku, który z moczu jest w stanie do?? precyzyjnie okre?li? zawarto?? hormonu HCG warunkuj?cego ci???. Testy owulacyjne, badaj?ce najlepszy czas na zap?odnienie, s? doskona?ym narz?dziem u?atwiaj?cym parom staranie si? o potomstwo. Zestaw takich testów wraz z testami ci??owymi kosztuje oko?o 20 z?otych i jest w stanie zapewni? kilka miesi?cy domowej diagnostyki podczas starań o dziecko.

Parametry wykrywalne w moczu

Mocz jest jednym z p?ynów ustrojowych, które mog? bardzo du?o powiedzie? o stanie zdrowia cz?owieka. Zestaw pasków do kontrolowania moczu, idealnych do u?ytku w domu, to bardzo przydatne narz?dzie do monitorowania zdrowia domowników. Potrafi? one okre?li?:

 • poziom glukozy w moczu,
 • pH moczu,
 • obecno?? bia?ka w moczu,
 • obecno?? krwi w moczu,
 • obecno?? ketonów w moczu.

Korzystanie z takich testów diagnostycznych jest przydatne na przyk?ad w sytuacji podejrzenia jakiej? jednostki chorobowej o charakterze metabolicznym, któr? mo?na leczy? diet?. Po wdro?eniu diety mo?na w warunkach domowych kontrolowa? parametry moczu i tym samym weryfikowa? skuteczno?? diety. Nale?y pami?ta?, ?e paski diagnostyczne nie daj? skuteczno?ci równej laboratoryjnemu badaniu moczu. Mog? jednak pomóc pacjentowi zweryfikowa?, kiedy nale?y powtórzy? badanie w laboratorium, a kiedy parametry s? dobre i nie budz? niepokoju.

Testy narkotykowe

Jednorazowe testy narkotykowe to narz?dzie przydatne w sytuacji, kiedy nale?y zbada?, czy dana osoba by?a w ci?gu ostatnich kilkunastu godzin pod wp?ywem narkotyku. Jednorazowe testy s? na tyle dok?adne, ?e potrafi? wskaza? konkretny narkotyk, pod którego wp?ywem by?a osoba, której mocz jest w ten sposób badany.

Czy takie testy s? potrzebne?

Testy diagnostyczne kupowane przez Internet maj? tylko charakter orientacyjny. Nie stanowi? narz?dzia pracy s?u?b medycznych i nie zast?puj? w pe?ni badań laboratoryjnych. Pozwalaj? jednak dyskretnie, w domowych warunkach zweryfikowa? parametry moczu, obecno?? narkotyków, ci??? lub jej brak oraz okre?li? najlepszy moment na zaj?cie w ci???.


Podkategorie

cofnij do Zdrowie, medycyna
Zdrowie, medycyna
wi?cej podkategorii

Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

Rodzaj

 • 70
 • 42
 • 163
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
WI?CEJ (4)

Materia? biologiczny

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
WI?CEJ (4)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果