dost?pne warianty
WARIANTY
Oferta sponsorowana

SóL DO ZMYWAREK ECO 2 kg KLAR JAKO?? PRO

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
inna
Waga
2 kg
15,99 z?
z kurierem
kup teraz
22,69 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y

Oferty promowane

G&G Sól do Zmywarki 2kg DE

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
inna
Waga
2 kg
4,99 z?
kup teraz
12,99 z? z dostaw?
110 osób kupi?o

SOMAT SóL DO ZMYWAREK 1,5kg

Stan
Nowy
Marka
Somat
Waga
1.5 kg
7,49 z?
z kurierem
kup teraz
15,49 z? z dostaw?
1 osoba kupi?a

Oferty

Oficjalny sklepOficjalny sklep
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Somat Salt – sól do zmywarki 1,5kg

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
Somat
Waga
1.5 kg
7,49 z?
kup teraz
15,49 z? z dostaw?
42 osoby kupi?y

Finish Sól do zmywarek 1,2kg

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
Finish
Waga
1.2 kg
5,29 z?
z kurierem
kup teraz
13,78 z? z dostaw?
6 osób kupi?o

BALJA Sól Do Zmywarki 2 kg

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
inna
Waga
2 kg
11,25 z?
kup teraz
18,24 z? z dostaw?
31 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

FINISH SóL OCHRONNA DO ZMYWARKI 6kg

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
Finish
Waga
6 kg
23,99 z?
kup teraz
32,98 z? z dostaw?
13 osób kupi?o

G&G Sól do Zmywarki 4kg DE

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
inna
Waga
4 kg
9,99 z?
kup teraz
17,99 z? z dostaw?
22 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY

FINISH SALT 4KG SóL DO ZMYWARKI PL

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
Finish
Waga
4 kg
16,99 z?
kup teraz
25,98 z? z dostaw?
2 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY
Oferta sponsorowana

FINISH Sól Ochronna do Zmywarki 1,5 kg

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Marka
Finish
Waga
1.5 kg
8,49 z?
kup teraz
16,49 z? z dostaw?
30 osób kupi?o
1 - 60 z 651 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Sól do zmywarki - czy jest konieczna?

Spo?ród preparatów u?ywanych w zmywarkach to w?a?nie sól uwa?a si? za jedn? z wa?niejszych. Jej stosowanie zalecaj? wszyscy producenci tego typu urz?dzeń – wspomina si? o tym nawet w instrukcjach obs?ugi. Wiele osób nie przywi?zuje jednak do tego zbytniej wagi, co mo?e niekorzystnie wp?ywa? na dzia?anie i prac? zmywarki. Nierzadko prowadzi to równie? do ró?nego rodzaju uszkodzeń tego sprz?tu. Dzia?anie soli do zmywarki polega po prostu na zmi?kczaniu wody, w rurach p?ynie bowiem cz?sto zbyt twarda. Przy jednorazowym uruchomieniu produktu mo?e nie ma to takiego znaczenia, ale podczas ci?g?ego u?ytkowania kamień do?? mocno osadza si? na poszczególnych cz??ciach zmywarki. Samo urz?dzenie posiada zreszt? uk?ad s?u??cy do zmi?kczania wody – a chodzi o wymiennik jonowy. Sól do zmywarki wspomaga w?a?nie jego prac?. Brak soli prowadzi do coraz mniejszej wydajno?ci wymiany jonów, w wyniku czego mo?e doj?? do awarii zmywarki.

Jak stosowa? sól do zmywarki?

Aby w pe?ni skorzysta? z w?a?ciwo?ci soli do zmywarki, nale?y w?a?ciwie j? stosowa?. W tym celu trzeba w pierwszej kolejno?ci znale?? element, który zmi?kcza wod?, zwykle jest on umieszczony w pobli?u odp?ywu lub na dnie zmywarki. Dalej nale?y odkr?ci? zakr?tk? i wsypa? sól wprost do zbiornika, nawet je?li znajduje si? w nim woda. W momencie gdy wsypiesz sól do ?rodka, woda zostanie wypchni?ta. Ponadto po w??czeniu zmywarki sól i tak zmienia si? w solank?, co dodatkowo pokazuje, ?e obecno?? wody w zbiorniku nie jest ?adnym przeciwwskazaniem do jej wsypania. Po uzupe?nieniu poziomu soli w zmywarce po prostu zakr?? zbiorniczek. Nim jednak ponownie uruchomisz zmywark?, sprawd? ustawienia dotycz?ce regulacji twardo?ci wody, o ile taka funkcja wyst?puje w twoim modelu urz?dzenia. Dzi?ki temu zapewnisz sobie prawid?owe dzia?anie zmywarki oraz doskona?y efekt zmywania w postaci czystych i l?ni?cych naczyń.

Jakie mog? by? skutki braku stosowania soli do zmywarki?

Skutki niekorzystania z soli do zmywarki uzale?nione s? od modelu urz?dzenia, cz?stotliwo?ci jego u?ytkowania oraz rodzaju wody. Najcz??ciej najpierw pojawia si? bardzo nieestetyczny osad na naczyniach, szczególnie widoczny na elementach szklanych. W wyniku osadzania si? kamienia zmywarka nie domywa naczyń, a filtry urz?dzenia mog? si? zatyka?. W końcu dochodzi do awarii poszczególnych elementów zmywarki, co finalnie prowadzi do jej uszkodzenia lub np. zalania.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Marka

WI?CEJ (18)

Waga (kg)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro