Oferty promowane

1 - 60 z 4822 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Jak wybra? suszark? na naczynia?

Podczas urz?dzania kuchni warto pami?ta? o wszystkich wa?nych elementach. Dopiero podczas u?ywania tego pomieszczenia zaczynasz dostrzega?, czego ci brakuje. Nigdy nie ma wystarczaj?cej ilo?ci naczyń, sztu?ców, kubków czy talerzy, które nale?y regularnie my?. Do tego potrzebny jest ci nie tylko zlew, ale równie? ociekacz do naczyń. Wbrew pozorom, nie tak ?atwo go wybra?, cho?by ze wzgl?du na du?y wybór. Na co zwraca? uwag?, kupuj?c suszark? do naczyń?

Ociekacz do naczyń – czy jest potrzebny?

Ociekacz do sztu?ców, talerzy, kubków, fili?anek czy innych naczyń to rzecz niezb?dna w ka?dej kuchni. Dopiero jej brak potrafi u?wiadomi?, jak bardzo jest istotny w ka?dym domu. Zdecydowanie u?atwia proces mycia naczyń oraz sprz?tania ca?ej kuchni. Nie jest mo?e pi?kny i ozdobny, ale na pewno niezb?dny. Ociekarka do naczyń przyspieszy suszanie si? kubków, fili?anek, talerzy czy garnków. Na niej nadmiar wody b?dzie swobodnie ?cieka?, a ty b?dziesz musia?/a jedynie przetrze? pozosta?e sztu?ce czy inne przybory kuchenne, a pó?niej schowa? je do szafek. Na pewno sprawdz? si? w ka?dej kuchni.

Rodzaje suszarek do naczyń

Ociekacze do sztu?ców, kubków, garnków czy patelni nie powinny zajmowa? zbyt du?o miejsca. Warto dopasowa? je do rozmiarów swojej kuchni. Je?eli nie macie du?ego mieszkania lub domu, to mata do suszenia naczyń jest czym?, czego potrzebujecie. Pomo?e zgromadzi? du?e ilo?ci umytych naczyń, a po ich wyschni?ciu mo?esz j? schowa?, aby nie zajmowa?a miejsca. To funkcjonalne i potrzebne narz?dzie w ka?dej kuchni. Jakie s? jej rodzaje? W sklepach mo?esz znale?? takie modele tego akcesorium do kuchni, jak:

  • suszarka do naczyń naro?na;
  • suszarka do naczyń wisz?ca;
  • suszarka do naczyń stoj?ca;
  • suszarka do naczyń dwupoziomowa.

Wybór odpowiedniej ociekarki jest uzale?niony od wielko?ci pomieszczenia, w którym si? b?dzie znajdowa?. Warto wkomponowa? j? tak, aby nie przeszkadza?a ani tobie, ani domownikom. Musi pozwoli? na komfortowe i bezpieczne osuszanie naczyń codziennego u?ytku.

Suszarka plastikowa czy ze stali nierdzewnej?

Suszarki do naczyń powinny sta? lub wisie? obok zlewu, aby z ?atwo?ci? przenosi? umyte kubki czy talerze z komory do wyschni?cia. To narz?dzie mo?e by? wykonane z ró?nych materia?ów. Suszarka do naczyń nierdzewna na pewno pos?u?y przez bardzo d?ugie lata. Jest klasyczna, ale równie? trwa?a. Plastikowe ociekarki b?d? tańsze, ale trudno si? je czy?ci, a poza tym szybko ulegaj? zniszczeniu. Wystarczy po?o?y? na nich ci??szy garnek czy patelni?, a ?atwo si? mo?e zniekszta?ci?. Podczas zakupu tego akcesorium kuchennego nale?y zwraca? uwag? na obecno?? tacki pod suszark?, na której mo?e gromadzi? si? ociekaj?ca z naczyń woda.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

D?ugo?? suszarki (cm)

Szeroko?? suszarki (cm)

Wysoko?? suszarki (cm)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro