Kup Allegro Smart! i ciesz si? darmow? dostaw? do tysi?cy Paczkomatów, Punktów odbioru oraz darmowym kurierem 

HIT
8,99?z?
/co miesi?c

darmowe dostawy bez limitu przesy?ek

darmowy zwrot

dost?p do Smart! okazji

WYBIERAM
false
49,00?z?
/co 12 miesi?cy

darmowe dostawy bez limitu przesy?ek

darmowy zwrot

dost?p do Smart! okazji

WYBIERAM

Wypróbuj Allegro Smart! przez 30 dni z gwarancj? zwrotu pieni?dzy przy pierwszym zakupie us?ugiSprawd? szczegó?y w
 regulaminie us?ugi Allegro Smart!

Szukaj ofert oznaczonych  oraz 

Szukaj ofert oznaczonych  oraz 

Darmowa dostawa


Do Paczkomatów i Punktów odbioru

przy zakupie za min. 40 z? od jednego sprzedawcy


Dostawa kurierem
przy zakupie za min. 100 z? od jednego sprzedawcy

Darmowy zwrot

 • Przesy?ki odebrane w Paczkomacie
  mo?esz zwróci? tylko przez Paczkomat
 • Przesy?ki odebrane w Punktach odbioru
  mo?esz zwróci? w placówkach Poczty Polskiej
 • Przesy?ki kurierskie mo?esz zwróci? w
  placówkach Poczty Polskiej lub Paczkomatach

 

Wi?cej informacji znajdziesz tutaj.

Metody dostawy z Allegro Smart!

Kurier

Kurier (zobacz list?)
do 10,99 z?  
0,00 z?

Paczkomaty i Punkty Odbioru

Paczkomaty InPost
8,99 z?
0,00 z?

Odbiór w punkcie ?abka
8,00 z?
0,00 z?

Paczka w Ruchu
6,70 z?
0,00 z?

Odbiór w punkcie
Stacje Paliw ORLEN
8,00 z?
0,00 z?

Automat pocztowy, odbiór
w punkcie i list polecony
8,00 z?   5,90 z?  
0,00 z?

Automat pocztowy, odbiór w punkcie i
list polecony
8,00 z?   5,90 z?  
0,00 z?

Skorzystaj z okazji tylko dla Ciebie

Limitowana Smart! okazja

ju? za:

Wkrótce kolejne

Nowe Limitowane Smart! okazje codziennie o 20:00
W ramach Limitowanej Smart! okazji istnieje ograniczenie zakupu do 1 sztuki konkretnego towaru.

 

Zgarnij 10 Monet za pierwsze zainstalowanie aplikacji Allegro i zakupy mobilne.
Sprawd? szczegó?y promocji

Dost?p do wyj?tkowych Smart! okazji

   

Priorytetowa obs?uga dla Ciebie

W Programie Ochrony Kupuj?cych gwarantujemy zwrot pieni?dzy w ci?gu 2 dni roboczych.

Zgarnij 2 miesi?ce 

Zgarnij

Co trzeba zrobi??

Zrób minimum
2 zamówienia

na ??czn? kwot? 
co najmniej 999 z?

w okresie od 1 do 15
grudnia 2019 r.

Po spe?nieniu tych warunków,
otrzymasz od nas Allegro Smart! na okres 2 miesi?cy.
Us?ug? aktywujemy Ci najpó?niej do 20 grudnia 2019 r.
Szczegó?y w regulaminie promocji Allegro Smart!

Po spe?nieniu tych warunków, otrzymasz od nas Allegro Smart! na okres 2 miesi?cy.
Us?ug? aktywujemy Ci najpó?niej do 20 grudnia 2019 r. Szczegó?y w regulaminie promocji Allegro Smart!

Pytania i odpowiedzi

Allegro Smart! to us?uga, po op?aceniu której otrzymujesz:

 • Nielimitowan? liczb? bezp?atnych dostaw do sieci tysi?cy Paczkomatów i punktów odbioru, listów poleconych, a tak?e za po?rednictwem kuriera na terenie ca?ej Polski.
 • Bezp?atne zwroty przesy?ek Allegro Smart! Sprawd? szczegó?y.
 • Smart! okazje, dzi?ki którym kupisz produkty w obni?onych cenach lub otrzymasz do nich dost?p wcze?niej, ni? inni - sprawd? aktualne Smart! okazje.
 • Priorytetow? obs?ug? - wnioski w Programie Ochrony Kupuj?cych rozpatrzymy w ci?gu 2 dni roboczych. 

Z Allegro Smart! skorzystasz, je?eli ??czna cena towarów od jednego Sprzedaj?cego wynosi minimum 40 z? w przypadku dostawy do Paczkomatów i punktów odbioru oraz 100 z? w przypadku przesy?ki kurierskiej.

Wszystkie oferty, które mo?esz kupi? w ramach Allegro Smart! s? oznaczone specjaln? ikon?:

 oraz   

Sprawd? szczegó?y w Regulaminie Allegro Smart!


Bezp?atne dostawy z Allegro Smart! s? dost?pne w przypadku wskazanych poni?ej metod dostawy, je?li cena jednego przedmiotu lub ??czna cena wielu przedmiotów od jednego Sprzedaj?cego wyniesie minimum 100 z? dla przesy?ek kurierskich oraz minimum 40 z? dla pozosta?ych metod dostawy.

Pokrywamy koszt dostawy, do maksymalnych kwot okre?lonych wcze?niej przez Sprzedaj?cych, zgodnie z wytycznymi, wysoko?? tych kosztów wskazana jest  w miejscu “Koszt bez Allegro Smart!” Oznacza to, ?e je?li koszt dostawy wskazany przez Sprzedaj?cego  w miejscu "Koszt dostawy bez Allegro Smart!" b?dzie wy?szy ni? warto?? wskazana w zestawieniu, to dostawa ta nie zostanie zrealizowana w ramach Allegro Smart!

W zestawieniu poni?ej znajdziesz równie? metody dostawy obj?te us?ug? Allegro Smart!, wraz ze  sposobem zwrotu przesy?ek nadanych do Paczkomatów i punktów odbioru.

Poni?sza tabela w cz??ci “Przesy?ka kurierska” obowi?zuje od 25 listopada 2019 r.

Grupa dostaw - Paczkomaty

Metoda dostawy - Paczkomaty 24/7:

 • Koszt bez Allegro Smart! - 8,00 z?
 • Koszt z Allegro Smart! - 0 z?
 • Bezp?atny zwrot - W Paczkomatach

Metoda dostawy - Allegro Paczkomaty 24/7 InPost:

 • Koszt bez Allegro Smart! - 8,99 z?
 • Koszt z Allegro Smart! - 0 z?
 • Bezp?atny zwrot - W Paczkomatach


Grupa dostaw - Odbiór w punkcie

Metoda dostawy -  Paczka 24, Paczka 48, Allegro Poczta Polska (dotyczy odbioru w placówkach pocztowych, sklepach ?abka, stacjach ORLEN, kioskach RUCH oraz w automatach w wybranych placówkach pocztowych i marketach Biedronka):

 • Koszt bez Allegro Smart! - 8,00 z?
 • Koszt z Allegro Smart! - 0 z?
 • Bezp?atny zwrot - W placówkach Poczty Polskiej (z wy??czeniem Agencji Pocztowych)

Metoda dostawy - Paczka w RUCHu oraz Allegro PAczka w RUCHu:

 • Koszt bez Allegro Smart! - 6,70 z?
 • Koszt z Allegro Smart! - 0 z?
 • Bezp?atny zwrot - W placówkach Poczty Polskiej (z wy??czeniem Agencji Pocztowych)


Grupa dostaw - Listy i przesy?ki polecone

Metoda dostawy - List polecony ekonomiczny:

 • Koszt bez Allegro Smart! - 5,90 z?
 • Koszt z Allegro Smart! - 0 z?
 • Bezp?atny zwrot - W placówkach Poczty Polskiej (z wy??czeniem Agencji Pocztowych)

Metoda dostawy - List polecony priorytetowy:

 • Koszt bez Allegro Smart! - 5,90 z?
 • Koszt z Allegro Smart! - 0 z?
 • Bezp?atny zwrot - W placówkach Poczty Polskiej (z wy??czeniem Agencji Pocztowych)

Metoda dostawy - Allegro Przesy?ka polecona:

 • Koszt bez Allegro Smart! - 5,90 z?
 • Koszt z Allegro Smart! - 0 z?
 • Bezp?atny zwrot - W placówkach Poczty Polskiej (z wy??czeniem Agencji Pocztowych)

Grupa dostaw - Przesy?ki kurierskie  - NOWO??: 

Metoda dostawy: Allegro Kurier24 InPost, Allegro miniKurier24 InPost, Kurier DHL, Kurier DPD, Kurier FedEx, Kurier GLS, Kurier InPost, Kurier TNT Express, Kurier UPS, Pocztex Kurier24, X-press Couriers

 • Koszt bez Allegro Smart! -  10,99 z?
 • Koszt z Allegro Smart! - 0 z?
 • Bezp?atny zwrot w placówkach Poczty Polskiej (z wy??czeniem Agencji Pocztowych) dla przesy?ek do 30 kg, a w przypadku metod Allegro miniKurier24 InPost oraz Allegro Kurier24 InPost zwrot przez Paczkomat - 0 z?

Metoda dostawy: Pocztex Kurier 48, Allegro Pocztex Kurier 48 

 • Koszt bez Allegro Smart! - 9,90 z?
 • Koszt z Allegro Smart! - 0 z?
 • Bezp?atny zwrot w placówkach Poczty Polskiej (z wy??czeniem Agencji Pocztowych) dla przesy?ek do 30 kg - 0 z? 


Us?uga Allegro Smart! dotyczy przesy?ek op?aconych z góry. Allegro Smart! nie obejmuje dostaw p?atnych przy odbiorze.

Znajd? Paczkomaty oraz punkty odbioru w Twojej okolicy:


 oraz 

Ikon? Allegro Smart! b?d? oznaczone:

1. Oferty najlepszych Sprzedaj?cych, którzy m.in:

 • maj? dobr? reputacj? i du?? liczb? poleceń (np. Super Sprzedawca),
 • ustalili polityk? zwrotów przedmiotów dla swoich ofert w zak?adce Warunki zwrotów i umie?cili je w ofertach.

2. Oferty, w których Sprzedaj?cy udost?pni? metody dostawy wymienione w tabeli.

Powy?sze warunki musz? by? spe?nione, aby oferty by?y oznaczone ikon? Allegro Smart!

Aby skorzysta? z us?ugi  Allegro Smart! ??czna warto?? Twoich zakupów u danego Sprzedaj?cego musi wynosi? co najmniej 40 z? (bez kosztów dostawy) do Paczkomatów i punktów odbioru oraz 100 z?otych dla przesy?ek kurierskich. Ikon? Allegro Smart! oznaczamy tak?e oferty, w których  cena towaru jest ni?sza ni? 40 z? do Paczkomatów i punktów odbioru lub 100 z? dla przesy?ek kurierskich. W  tej sytuacji, aby skorzysta? z darmowej dostawy, dobierz dodatkowe przedmioty od tego samego Sprzedaj?cego - tak, aby ??czna ich warto?? przekroczy?a minimalny próg odpowiednio 40 z? lub 100 z?.

Allegro Smart! nie jest dost?pne dla ofert aptek i ofert og?oszeniowych.


Smart! Okazje to specjalnie wyselekcjonowane oferty od najlepszych Sprzedaj?cych, dost?pne wy??cznie dla posiadaczy Allegro Smart!.

W?ród Smart! Okazji znajdziesz specjalnie wybrane produkty w bardzo dobrej cenie i z bezp?atn? dostaw?.

Liczba promocyjnych produktów mo?e by? limitowana, dlatego warto codziennie przegl?da? oferty dost?pne na stronie Smart! Okazji.

W Smart! Okazjach mo?esz znale?? oferty ze wszystkich kategorii, od zestawów chemii do sprz?tania w domu, elementów wyposa?enia, poprzez sprz?ty gospodarstwa domowego, zegarki, torebki, zabawki a? do topowych produktów elektronicznych jak smartfony czy konsole.

Aby kupi? przedmiot w Smart! Okazjach, musisz by? zalogowany oraz posiada? aktywn? us?ug? Allegro Smart!

Szukaj ofert z oznaczeniem:

Skorzystaj ze Smart! Okazji ju? teraz.


Zg?oszenia Klientów Allegro Smart! traktujemy z najwy?szym priorytetem, dlatego mo?esz liczy? na szybk? i wygodn? obs?ug?. Wnioski w Programie Ochrony Kupuj?cych rozpatrzymy w ci?gu 2 dni roboczych.

Masz pytania? Skontaktuj si? z nami.

Zapewnimy Ci priorytetow? obs?ug? pod warunkiem, ?e b?dziesz zalogowany do swojego konta Allegro.


Allegro Smart! kupisz w kilku prostych krokach:

1. Do dyspozycji masz opcje z p?atno?ci? co miesi?c lub co 12 miesi?cy. Na stronie Allegro Smart! kliknij przycisk [wybieram] pod wariantem, który chcesz kupi?.

2. Przekierujemy Ci? na stron? p?atno?ci. Wybierz na niej sposób, w jaki chcesz zap?aci? za us?ug?:

 • karta - w przypadku p?atno?ci co miesi?c
 • przelew, karta lub BLIK - w przypadku p?atno?ci co 12 miesi?cy.

3. Zaakceptuj tre?? Regulaminu, a nast?pnie kliknij przycisk [kupuj? i p?ac?].

4. Dokończ p?atno?? zgodnie z wybran? metod? p?atno?ci.

Gotowe! Zakończon? wp?at? potwierdzimy e-mailem. B?dzie to oznacza?, ?e us?uga Allegro Smart! jest ju? aktywna na Twoim koncie i mo?esz z niej korzysta?.

Jak zap?aci? kart? i zapisa? j? na koncie

Je?li wybierzesz p?atno?? kart?, zapiszesz j? na swoim koncie. Dzi?ki temu ekspresowo zap?acisz za kolejne zakupy oraz za Allegro Smart! - wystarczy jedno klikni?cie!

1. Po wybraniu jednego z wariantów Allegro Smart! przejdziesz na stron? p?atno?ci. Kliknij na niej przycisk [karta p?atnicza].
2. Podaj numer i dat? wa?no?ci karty oraz kod CVV2/CVC2 (trzy lub cztery ostatnie cyfry z kodu, który znajdziesz na odwrocie karty p?atniczej).
3. Kliknij przycisk [U?yj i zapisz kart?]. Przy kolejnych p?atno?ciach nie b?dziesz ju? musia? podawa? ?adnych danych z karty.
4. Kliknij [kupuj? i p?ac?].


Zobacz wersj? regulaminu Allegro Smart! obowi?zuj?c? do dnia 25 listopada 2019, do godziny 8:00.

Zobacz wersj? regulaminu Allegro Smart! obowi?zauj?c? do dnia 27 czerwca 2019, do godziny 15:00.

Zobacz wersj? regulaminu Allegro Smart! obowi?zuj?c? do 5 listopada 2018 do godz.12:00.


Je?eli jeste? Sprzedaj?cym, zajrzyj koniecznie na stron? dedykowan? w?a?nie Tobie. Dowiesz si? z niej jakie s? warunki korzystania z Allegro Smart! dla Sprzedaj?cych oraz poznasz wiele inspiruj?cych historii Sprzedawców, którzy dzi?ki Allegro Smart! zwi?szyli swoj? sprzeda? i zyski.

Odwied?: www.rojhhn.live/smart/sprzedawcy-smart

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果